Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


        

                   Aktuell tidsperiod


F13 Bråvalla
F13 Bråvalla

 

Officiellt namn

Kungl. Bråvalla Flygflottilj

1944-1993

Verksamhetsslag

Jakt

1944-1993

Spaning

1976-1993

Övrigt

Sektorflottilj O1 och G1

1957-1980

RB68 Division

1964-1978

Flygplanstyp

J22 FFVS22

1944-1948

J28A Vampire

1946- 1952

J29B Tunnan

1951-1961

J35A Draken

1960-1964

J35B Draken

1966-1976

J35F Draken

1965-1980

SF37 Viggen

1976-1993

SH37 Viggen

1976-1993

JA37 Viggen

1980-1993


Kungliga Bråvalla Flygflottilj
 

De första flygplanen som kom till Bråvalla var en division J11 inlånade från F9. Med dessas hjälp kunde flygstyrkan hålla flygtrimmen uppe tills J22:orna anlände.

Kort historik
F13 blev en jaktflottilj och från 1946 ett föregångsförband för jetdriften inom Flygvapnet. Detta år utrustades F13 som första flygflottilj med den engelska De Havilland Vampire J28. F13 blev även först med J29 Tunnan, J35 Draken och JA37 Viggen.


1941 Platsen Bråvalla rekognoscerades
1943 Verksamhetsstart den 1 juli
1946 tillförs F13 ett detachement på Gotland, F13 G
1959 Flygvapnets femte berghangar tas i bruk
1964-1978  Luftvärnsrobotdivision, RB-68 operativ
1974 F3 på Malmslätt läggs ned som jaktflygflottilj. Kvarvarande verksamhet organiserades som ett detachement inom F13 med benämning F13 M.
1976 påbörjades avvecklingen av F11 i Nyköping och spaningsflygverksamheten överfördes till F13. Samtidigt minskades antalet jaktflygdivisioner vid F13 från tre till två.
1978 minskades antalet jaktflygdivisioner ytterligare från två till en. Därmed har F13 en spaningsflygdivision och en jaktflygdivision.
1993 vid avvecklingen överförs jaktflygdivisionen till F17 och spaningsflygdivisionen till F10

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F11 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?


Avveckling
1992 beslut om nedläggning
1993 All flygverksamhet upphör
 

Länk till F13 Kamratförening

 

Flottiljingenjören flygdirektör A. Paulsen skrev en artikel "Bråvalla Flygflottilj, F13  Modernt förband på anrik mark" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 1 1963. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F13 vid den tiden.

 

Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2016-02-28