Operativ Tidsperiod
 

 

 

 

                   Utveckling      Operativ
                  /---------/------------------------2007

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Saab 37 Viggen
AJ37 JA37 SH37 SK37 SF37                   Notis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ37
AJ37

 

 

 

 

SK37
SK37

 

SK37E
SK37E

 

 

 

Instrument och manöverdon i bakre kabin.

Instrument och manöverdon i bakre kabin SK37E.

Större bild

 

 

 

 

SH37
SH37

 

 

 

 

 

 

 

 

SF37
SF37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA37
JA37

Historik

Arbete med att ersätta såväl Flygplan 32 Lansen som Flygplan 35 Draken med ett enhetsflygplan påbörjades under slutet på 50-talet. Efter många politiska, tekniska och ekonomiska överväganden, utsågs Saab 1962 till huvudleverantör för System 37. Flygvapnets mål var ett överljudsflygplan som var prestanda- och avionikmässigt optimerat som vapenplattform för direktinsats med raket- och robotvapen samt bomber mot land- och sjömål samt vara utrustat för flygning och bekämpning i alla väder och mörker. Det skulle även vara anpassat för jaktuppträdande samt till det unika svenska krigs- och vägbassystemet BAS 60 och till en markorganisation med stridsledningssystem STRIL 60.

Den första prototypen av flygplan Viggen, 37-1 flög den 8 februari 1967

Flygplan 37 konstruerades för att även kunna uppträda som skol- spanings- och jaktflygplan i skepnad av Skolviggen SK37, Spaningsviggaran SF/SH37 och Jaktviggen JA37, det senare även med kapacitet för attackuppdrag.
Totalt 328 st flygplan tillverkades under åren 1970-1989.

 

Vill du veta mer om Flygplan 37 allmänt?

 

De olika versionerna.

Avionik i AJ/SK/SF/SH37- Centralkalkylator ersätter navigatör

Dessa versioner var utrustat med en centralkalkylator, CK37. Den var en central beräkningsenhet och integrationsorgan för en mängd funktioner och apparater, som gjorde det möjligt för en ensam förare att klara av extrem låghöjdsflygning och navigering samt radarmålspaning mm.

 

AJ37 Attackflygplan                                    1971 - AJS37
Flygplanets primäruppgift var allvädersattack med möjlighet för enklare jaktuppdrag.

 

Operativ typmateriel:

Målsökande Sjömålsrobot RB04E, Attackroboten RB05 och Attackroboten RB75, ostyrda Attackraketer i kapslar och Automatkanoner AKAN i kapslar samt 120 kg Sprängbomber. För luftmål Jaktroboten RB24J samt för motmedel Kapsel U22.

106 st. levererades till flygvapnet
 Vill du veta mer om AJ37?

 

SK37 Skolflygplan.                                           1973 - 2003
Dubbelsitsig version för typinflygning TIS 37 av piloter.
SK37 försåg ej med operativ typmateriel.

17 st. levererades till flygvapnet.

 Vill du veta mer om SK37?

 

SK37E Störflygplan.                                         1999 - 2007
Dubbelsitsig version för störutbildning av jaktpiloter.
10 st. SK37 ombyggdes till SK37E (Elektronic) för att utrustas med olika störutrustningar vilka manövrerades från baksits av en operatör.

 

Operativ typmateriel:

Utökad radiostörkapacitet (FR-31), Störkapslar (Axel/U95 och U22) Remsfällare (Kapsel KB) samt Störsändare (G24) och fackelfällare.

 

Modifiering och leveranser
Vid F21 modifierades 10 st. SK37 till SK37E som successivt tilldelades F4 där de fortsatta telekrigövningarna utgick ifrån. De modifierade individerna hade serienr 37807, 37808, 37809, 37810, 37811, 37813, 37814, 37815, 37816 och 37817.

SK37E baserades i tur och ordning på F4, F21 och FC (Försökscentralen i Linköping).

Mer om den kompletterade utrustningens avionik i Avioniksystem AJ/SK/SH/SF37.

 

Avveckling

SK37E var som störflygplan operativ i flygvapnet under 8 år och upphörde helt som sådant 2007.
Bevarade SK37 som varit eller är ”E-modifierade” finns vid Musée de l´air er de l´espace (37808), Paris och Musee Europeen de l´aviation de Chasse (37811), Montélimar i Frankrike samt vid 21 Museum i Luleå (37817) i Sverige.
Ref Flygvapenmuseum FVM.

 

SH37 För Havsövervakning                       1975 - AJSH37

Flygplanets primäruppgift var havsövervakning i alla väder.
 

Operativ typmateriel:

Spaningsradar. avståndsspaningskapsel, mörkerspaningskapslar med blixtaggregat. Komplettering i början på 80-talet med avståndsspaningskapsel CA-200.

För motmedel Kapsel U22 samt RB24J för självförsvar.
28 st. levererades till flygvapnet

 

 Vill du veta mer om SH37?

 

SF37 För Fotospaning                                  1977 - AJSF37
Flygplanet hade som primäruppgift att fotospana i alla väder.

 

Operativ typmateriel:

Lodkamerasikte, värmebildskamera, höghöjds- och låghöjdskamerasystem. Mörkerspaningskapslar och blixtaggregat. För motmedel Kapsel U22 samt RB24J för självförsvar.
28 st. levererades till flygvapnet
 Vill du veta mer om SF37?

 

AJS37 AJSF37 AJSH37 Modifiering till nya versioner  1991 - 2005
De inledande förseningarna av JAS39 Gripen motiverade denna nya Viggenversion. 1992 inleddes ett modifieringsprogram för att ge dessa viss JAS39 kapacitet. Avioniken i Centralkalkylatorn får omfattande modifiering.

 

Totalt konverterades 48 AJ37, 25 SH37 och 13 SF37 vid SAAB och levererades till flygvapnet under perioden 1992 – 1997.

 

Mer om avioniken i Avioniksystem AJ/SK/SH/SF37.

 

Avvecklingen

Bevarade flygplan av versionen AJS37 finns vid Flygvapenmusum FVM (37027) i Linköping, vid F 15 Flygmuseum (37009, 37056 och 37067) i Söderhamn, vid Optand Teknikland (37097) i Östersund, samtliga i Sverige.
Bevarade flygplan av versionen AJSH37 finns vid F 21 Museum (37927) i Luleå i Sverige samt vid Newark Air Museum (37918) i Nottingham i Storbritannien.
Bevarade flygplan av versionen AJSF37 finns vid Gotlands försvarsmuseum (37972) på Gotland i Sverige samt utomlands vid Technical Museum (37951) i Kosice i Slovakien, vid Muzeum Lotnictwa Polskiego (37954), Krakow i Polen och vid Flugausstellung Leo Junior (37974) i Hermeskeil i Tyskland.

 

Ref Flygvapenmuseum FVM.

 

JA37 Jaktflygplan                                             1979 - 2004
Flygplanets primära uppgift var jaktuppdrag i alla väder samt att kunna utföra enklare attackuppdrag.

Avioniken i JA – Digitalteknikens genombrott
Den snabba utvecklingen inom elektronikområdet, med de första halvledarminnena och mikroprocessorn, förändrade helt förutsättningarna för utformning av avioniksystem.
Under åren 1971-1973, förändrades därför den tidigare planerade systemstrukturen och ett nytt digitalt och datoriserat avioniksystem tog form.

 

Operativ typmateriel:

Radarjaktrobot RB71, IR-jaktrobot RB24J och RB74 samt 30 mm automatkanon. Dessutom attackvapen typ Attackraketer i kapslar.

149 st. levererades till flygvapnet

 

 Vill du veta mer om JA37?

 

Källor:
Det bevingade verket FMV 1986
Flygteknik under 100år, SMR 2003
Protec 4 2005

 

Mer info:

  • Historien om Viggen     Redan innan Saab 35 Draken gjort sin premiärflygning 1955 började man skissa på dess efterföljare - Viggen. Utdrag ur Protec nr 4 2005

  • Historien om Flygplan 37 Viggen  Från konceptstudier under 1950-talet till den första flygningen 1967 och de olika versionerna fram till TK37E 1998.
    Film 29 minuter  Producerad av FMV och Saab 2001

Sammanställt av: Göran Hawée och Stig Hertze

 

Uppdaterad 2020-03-29