Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod
 

 

                                /------------------1996
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

SH37 Viggen                                       Notis 2

Spaningsviggen för havsövervakning

 

 

 

 

 

SH37 över Östersjön och en tysk jagare.
SH37 över Östersjön och en tysk jagare.

Större bild

 

SH37 med kapslar och FT.
SH37 med kapslar och FT.

Större bild

 

 

 

Data   Prestanda

Motor

RM-8A

Dragkraft

6455kp

 Med EBK Zon III

10405kp

Spännvidd:

 

  Vinge

10,60 m

  Nosvinge

5,45m

Längd 

16,30m

Höjd

3,869m

  Rest fena

5,81m

  Vikt fena

4,00m

Tomvikt

10731 kg

Bränsle int

5525 l (4145kg)

Bränsle i FT

1326 l (1190kg)

Startvikt

14876kg

Med FT

16066kg

Max startvikt:

 Spanings-
uppdrag*)

18000kg

Max fart

 

  Hög höjd

M 2,0

  Låg höjd

>1350km/h

Startsträcka

1000m

 Med EBK Zon III

400m

Startsträcka  *)

 

  Max startvikt

1300m

  Med EBK Zon III

<600m

Landningssträcka

500m **)

*) inkl max yttre utrustning

**) Med reversering

 

 

SH37 spanings- och vapenalternativ
SH37 spanings- och vapenalternativ
 Större bild

 

 

SH37 placering av alternativa utrustningar
SH37 placering av alternativa utrustningar
Större bild

 

Bakgrund

Behovet av att övervaka vårt lands närområde samt att även samla information om aktiviteter betydligt längre bort ökade ständigt under det kalla krigets förlopp och därefter. I detta ingick sådant som var av intresse för underrättelsetjänsten och relevant för att bedöma hotbilden mot Sverige samt för insats av vårt attackflyg.

Svensktillverkade Spaningsflygplan som S29C Tunnan och S32C Lansen och senare S35E Draken var framtagna av Saab och utrustade av Kungliga Flygförvaltningen KFF, senare Försvarets Materielverk FMV för att lösa detta problem. Detta uppnåddes genom dessa flygplans förmåga att kunna fotodokumentera dag och natt samt med S32C även utöva radarspaning över stora havsområden. Dessa trotjänare skulle med tiden bli omoderna och ersättare började planeras i slutet på 1950-talet.
Under våren 1960 började arbetet med utformningen av SH37, spaningsversionen av Viggen för havsövervakning.

SH37 var som grundflygplan baserad på AJ37 inklusive motor och EBK och medförde att detta flygplan, med sina förbättrade fartprestanda och ökade bränsletillgång ökade det svenska spaningsflygets fjärrspaningsområde en del.

SH37 utrustades med en spaningsradar anpassad för upptäckt och målföljning av sjömål samt indikatorkamera för registrering av radarbilden. Även Centralkalkylatorn CK-37 hade för ändamålet ett speciellt program.

Utvändiga kännetecken för SH37 var olika kapslar för mörkerspaning och motmedel samt en avståndskamera.


Tillverkning och leveranser
Prototypen av SH37 flög första gången i december 1973 med serie nr 37900. Det första serieflygplanet 37 901 levererades  1 juni 1975 till flygflottiljen F7 vilka följdes av fler. Under 1976 överfördes dessa SH37 till F13 och därefter levererades de återstående tillverkade SH37 till F17 under 1978 och till F21 under 1979.

Mellan juni1975 och februari 1980 levererade SAAB 28 st. SH37 till Flygvapnet FV.

Basering
 

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F7

-

1975-1976

 

F13

J35F

1976-1993

 

F17

J35F

1978-1993

 

F21

S35E

1979-1996

AJSH37


Spaningsutrustning
SH37 hade ingen inre utrustning för yttre registrering vid spaningsuppdrag annat än dess spaningsradar. För kameraregistrering fanns för ändamålet avancerade kameror placerade i kapslar på platsen för den yttre beväpningen på AJ37 under flygkroppen och vingarna.
Vapenbalk V7V och V7H i balkläge 7 och 6, en under vardera innervingen var tillsammans med anpassade upphängningsanordningar avsedda för avancerade Motmedelskapslar.
Sidobalk S7V och S7H i balkläge 3 och 2 på vardera sidan av flygkroppen var tillsammans med anpassade upphängningsanordningar avsedd för Mörkerspaningskapslar, Blixljuskapslar och Avståndskamerakapsel.
Centralbalk C1 i balkläge 1 centralt under flygkroppen var en extra, fällbar bränsletank FT upphängd i speciell balk.
Spaningsradarn i flygplanets nos bakom en radom ombesörjde, tillsammans med ett datorprogram i flygplanets Centralkalkylator CK-37 för den framförvarande viktiga havsövervakningen genom radarmålspaning och målföljning i alla väder och mörker. En speciell kamera kunde filma radarbilden för senare utvärdering av markorganisationen.

Beväpning
Robotbalk R7V och R7H i balkläge 9 och 8, en under vardera yttervinge var, tillsammans anpassade upphängningsanordningar avsedda för RB24.
Sidobalk S7V och S7H i balkläge 3 och 2 på vardera sidan av flygkroppen var tillsammans med anpassade upphängningsanordningar avsedd för RB24.

Avionik
SH37E var i sin avionik lika utrustad som AJ37 avseende system för den operativa flygningen men beväpningsavioniken hade helt utgått. Men den datoriserad beräkningsenheten CK-37, programmerad för samordning av de olika spaningsutrustningarna gjorde det möjligt för den ensamme föraren att klara av att navigera vid extrem låghöjdsflygning i höga farter samt att utföra radarmålspaning med efterföljande inriktning och fotografering av utvalda sjömål i alla väder och mörker.
Kompletterande information, se Avioniksystem AJ/SK/SH/SF37.


Underhåll
Det i viss mån datoriserat avioniksystemet integrerat med mekaniska system och med önskan om snabb fellokalisering och verifiering av funktionsavvikelser föranledde användande av anslutningsbara autotestsystem med viss inbyggd test. Behandlas i avsnittet Avionik/Test

 

Avveckling.
SH37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 21 år och avvecklades slutligen 1996. Under denna period hade antalet flygplan reducerats något på grund av haverier.

Tjugofem (25) SH37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSH37.
 

Flygplan SH37 som är bevarad finns vid Aeroseum (37911) i Göteborg i Sverige och vid National Luhtvaart-Themapark Avidrome (37901) Lelystad i Nederländerna (Holland).

Ref Flygvapenmuseum FVM.


Mer fördjupande information:
Med invasionen i sikte - En beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966

Skrivet av: Göran Hawée
Senast uppdaterad: 2012-05-31

Källor:
Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986
Aktuella beskrivningar

Flygplan 37 VIGGEN av Stridsberg.
System 37 Viggen, Svensk Flyghistorisk Förening. SFF