Operativ tidsperiod

 


              /-------------------/
 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--       1950      1960      1970      1980      1990   

 

 

S32C Spaningslansen                       Notis 2
 Spaningslansen S32C
Större bild

 

Data prestanda

Motor
Dragkraft
Med EBK

RM5A
3460 kp
4700

Spännvidd

13,00 m

Längd

14.94 m

Höjd

4,65 m

Tomvikt

7520 kg

Startvikt med
3500 l bränsle

12180 kg med
kamerautrustning

Bränsle internt

3500 liter

Bränsle yttre

600 liter

Max fart

1125 km/h
M 0,91

Marsch fart

850 km/h
M 0,8

Landningsfart

210 km/h

Stighastighet
marknivå

60 m/s

Normal flygsträcka

1850 km
Kamerautrustningen
Större bild


Kamerainstallation höger
Större bild


Kamerainstallation vänster
Större bild

 

Bakgrund

Behovet av att övervaka vårt närområde och samla information om aktiviteter som var viktiga för att bedöma vår hotbild ökade ständigt under det kalla krigets förlopp.
Spaningslansen var avsedd att lösa detta problem genom dess kapacitet för radarspaning över stora havsområden och dess förmåga att fotodokumentera dag och natt.
S32C ersatte S18A och S31.

Baserad på Attacklansen
Den tredje versionen av Saab 32 var baserad på attacklansen, A32A och med samma motor. Viss ombyggnad av framdelen av kroppen bakom radomen var nödvändig för att rymma kamerautrustningen.
Spaningsradarn PS-432, var modifierad för att uppnå en större räckvidd och därmed mera lämpad för havsövervakning. Styrautomaten SA-04 ingick och var av samma typ som ingick i Jaktlansen J32B.

Leveranser
S32C levererades till flygvapnet mellan oktober 1958 och maj 1959. Alla 44 flygplanen levererades till F11.
Initialt levererades flygplanen utan kamerautrustning och radar. Denna utrustning installerades vid F11 med början i oktober 1959.
Under åren 1959 -1961 var fem S32C utlånade till F21

Kamerautrustning
Kamerautrustningen i S32C bestod av:

  • 1 Översiktskamera, Lod SKA-15/15cm

  • 2 Höghöjdskameror SKA 23/60cm

  • 2 Låghöjdskameror Sidor SKA-16/10cm

  • 1 Låghöjdskamera Framåt SKA-16/10cm

  • Max 12 Lysbomber M/62 för mörkerfoto

  • Intervallgivare

  • Fotocell för mörkerfoto

  • Lodkamerasikte FLS-2

Avioniksystemet

Se Beskrivning av avioniksystemet

Avveckling
.
S32A Lansen var operativa på F11 under 20 år och avvecklades i november 1978. S32C ersattes av S35E.

Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2011-08-30

 

Källor:
Lansen S Stridsberg Allt om hobby 1992
F11 museum

Tillämpliga tekniska order TOMT (medlemskap erfordras)

 

 


F11 museum kan du se och uppleva Spaningslansen