Operativ Tidsperiod
 

 

 

Lodkamerasikte FLS-1, FLS-2 och FLS-3

 
Lodkamerasikte S29C
Lodkamerasikte S29C
Större bild
 

Okularglaset till vänster i S29C
Okularglaset till vänster i S29C
Större bild

Okularglaset i centrum S35E
Okularglaset i centrum S35E
Större bild

 


Lodkamerasiktet var ett optiskt sikte med vars hjälp man exakt kunde avgöra när flygplanet befann sig rakt ovanför det mål som skulle fotograferas. Därmed noggrant bestämma det rätta ögonblicket för exponeringen med lodkamerorna.

Siktet bestod av ett objektivrör, ett prismahus och ett teleskoprör med okular. Objektivrörets nedre ände sträckte sig utanför flygplansskalet så mycket att rörets ändprisma kan uppfånga den ovala terrängytan under och framför flygplanet.
Den av ändprismat uppfångade terrängbilden passerade genom ett antal linssystem till okularglaset, som återger en cirkulär, i flygriktningen, något komprimerad bild av den uppfångade terrängbilden.

På okularglaset fanns ett hårkors vars längslinje (i flygriktningen) motsvaras av ett lodplan i X-led genom objektivfönstret medan tvär- linjen representerar motsvarande lodplan i Y-led. Skärningspunkten mellan dessa linjer representerar således siktets lodlinje.

Då den i terrängen utvalda riktpunkten följer hårkorsets längdlinje, är flygplanet rätt inriktat mot det aktuella terrängavsnittet, och exponering sker då riktpunkten skär hårkorsets tvärlinje.

Lodkamerasikten installerades i:

Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:
SFI S29C Beskrivning och handhavande
Tillämpliga TOMT fpl 29, 32 och 35

Senast uppdaterad: 2016-02-08