Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


 

Aktuell tidsperiod  ...-

 


F4 Frösön
F4 Frösön
 

Officiella namn

Fjärde Flygkåren

1926-1936

Kungl. Jämtlands Flygflottilj

1936-2005

Verksamhetsslag

Spaning

1926-1936

Lätt bomb

1936-1948

Jakt

1947-2005

Övrigt

Sektorflottilj N3

1957-1981

Sektor N3

1981-1994

Flygplanstyper

S1 FVM S 21/S25

1926-1931

S6A/B Fokker

1930-1937

B4 Hawker Hart

1936-1940

B5 Northrup 8A-1

1940-1945

B17  SAAB 17

1944-1948

J26 Mustang

1947-1952

J28B Vampire

1952-1956

J29 Tunnan

1956-1967

J32B Lansen

1966-1970

J35D Draken

1969-1984

JA37 Viggen

1983-2004

SK/TK37E

1998-2002

JAS39 Gripen

2004-2005


Jämtland Flyg & Lottamuseum
F4 historia kan man se och uppleva på detta museum.
För mera information

Kungliga Jämtlands Flygflottilj

Jämtlands flygflottilj har en lång historia och var vid sin ned-läggning 2005 Flygvapnets äldsta flottilj.
Vid 1925 års försvarsbeslut beslöts att Flygvapnet skulle organiseras i fyra flygkårer och en flygskola. Den 4:e Flygkåren placerades på Frösön avsedd att samverka med armén.
1936 omorganiserades 4. Flygkåren till Kungliga Jämtlands Flygflottilj, F4. Samtidigt blev flottiljen lätt bombflygflottilj och utrustades med tre divisioner B4 Hawker Hart, dessa ersattes med B 5 1940.
Vid F4 vidareutvecklades taktiken för störtbombning som var den förhärskande taktiken under beredskapsåren.
När B5 ersattes av SAAB B17A 1944 övergick man till s k
dykbombfällning baserat på ett nytt bombsikte utvecklat av SAAB.
Med B17 avslutades F4:s skede som lätt bombförband.

Under beredskapstiden förändrades hotet mot Sverige både i intensitet och läge. Många omgrupperingar gjordes av F4
för att möta dessa hot.
1947 anlände de första jaktflygplanen J26 Mustang som ersättare till B17. F4 blev härmed en jaktflottilj.
1952 Inför att J28 skulle anlända tillkom nya permanentade banor. I april anländer den första J28B och ombeväpning till jetflygplan inleds.
Därefter följde alla krigsflygplan från Saab med JAS39 som avslutade krigsflygepoken på Frösön.

Flygambulans
Redan 1928 hade F4 ansvaret för flygambulansverksamhet i Boden och på Frösön. De första ambulansplanen var Junkers F13, Trp 1 som var i tjänst 1928-1933 därefter följt av bl a Trp2A Junkers W34 (1933–1951). I slutet på 1950-talet överfördes denna verksamhet på civila företag.
Ansvaret för verksamheten i Boden övergick till F21 1951

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F4 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.
Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?


Avveckling
Den 30 juni 2005 upphörde den militära flygverksamheten vid Frösö läger, efter 79 år och den 30 juni 2006 halades den tretungade flottiljflaggan för sista gången. Därmed hade flyg-vapnet lämnat Frösön efter 80 år.
 

Länk till F4 Kamratförening

 

Flottiljingenjören, fld H. Enderlein skrev en artikel "F4 - vår nordligaste jaktflottilj" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 1 1959. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F4 vid den tiden.

 

Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2016-02-17