Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod
 

 

                                  /-------------1996
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

SF37 Viggen                                       Notis 2

Spaningsviggen för Fotodokumentering

 

SF37 på låg höjd över terrängen

SF37 på låg höjd över terrängen.
Större bild

 

 

Flygfoto av marksystem med SF37
Flygfoto av marksystem med SF37.
Större bild

 

 

 

 

Data   Prestanda

Motor

RM-8A

Dragkraft

6455kp

Med EBK Zon III

10405kp

Spännvidd:

 

  Vinge

10,60 m

  Nosvinge

5,45m

Längd 

16,30m

Höjd:

 

  Rest fena

5,81m

  Vikt fena

4,00m

Tomvikt

10731 kg

Bränsle int

5525 l (4145kg)

Bränsle i FT

1326 l (1190kg)

Startvikt

14876kg

Med FT

16066kg

Max startvikt:

 Spaningsuppdrag*)

18000kg

Max fart

 

  Hög höjd

M 2,0

  Låg höjd

>1350km/h

Startsträcka

1000m

 Med EBK Zon III

400m

Startsträcka  *)

 

  Max startvikt

1300m

  Med EBK Zon III

<600m

Landningssträcka

500m  **)

*) inkl max yttre utrustning

**) Med reversering

 

SF37 spanings- och vapenalternativ
SF37 spanings- och vapenalternativ.
Större bild

 

SF37 kameraalternativ.
SF37 kameraalternativ.

Större bild.

 

SH37 placering av alternativa utrustningar
SH37 placering av alternativa utrustningar.
Större bild.

 

Bakgrund

Behovet av att övervaka vårt lands närområde samt att även samla information om aktiviteter betydligt längre bort ökade ständigt under det kalla krigets förlopp och därefter. I detta ingick sådant som var av intresse för underrättelsetjänsten och relevanta för att bedöma hotbilden mot Sverige samt för insats av vårt attackflyg.
Svensktillverkade Spaningsflygplan som S29C Tunnan och S32C Lansen och senare S35E Draken var framtagna av Saab och utrustade av Kungliga Flygförvaltningen KFF, senare Försvarets Materielverk FMV för att lösa detta problem. Detta uppnåddes genom dessa flygplans förmåga att kunna fotodokumentera dag och natt. Dessa trotjänare skulle med tiden bli omoderna och ersättare började planeras i slutet på 1950-talet.
Under våren 1960 började arbetet med utformningen av SF37, spaningsversionen av Viggen för Fotodokumentering.

SF37 var som grundflygplan baserad på AJ37 inklusive motor och EBK och medförde att detta flygplan, med sina förbättrade fartprestanda och ökade bränsletillgång ökade det svenska spaningsflygets fjärrspaningsområde en del.

SF37 utrustades med ett optiskt sikte och en omfattande kamerautrustning för inriktning och fotografering från alla höjder och i hög fart samt alla väder och mörker. Denna utrustning krävde utrymme och viss ombyggnad i framkroppen och nosutrymmet måste göras för att få plats med den.

Utvändiga kännetecken för SF37 var dels den ändrade noskåpan av metall med viss utbuktning här och där för plats åt kamerorna och siktet. SF37 försågs liksom SH37 med radarmotmedel som kunde fälla remsor för radarstörning vilka även de var yttre kännetecken.

Tillverkning och leveranser
Prototypen av SF37 flög första gången 1974 med serie nr 37950. Det första serieflygplanet 37 951 levererades i april 1976 till flygflottiljen F13. Därefter levererades de återstående tillverkade SF37 till F17 under 1978 och till F21 under 1979. Den sista levererade SF37 kom till F21 1 februari 1980.

Mellan juni1976 och februari 1980 levererade Saab 28 st. SF37 till Flygvapnet FV.

 

Basering
 

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F13

J35F

1976-1993

 

F17

J35F

1978-1993

 

F21

S35E

1979-1996

AJSF37

 

Spaningsutrustning
SF37 hade både inre och yttre utrustning för registrering vid spaningsuppdrag. För kameraregistrering fanns för ändamålet avancerade kameror placerade i dess nosutrymme där radarn satt i AJ/SH37 samt kapslar på platsen för den yttre beväpningen på AJ37 under flygkroppen och vingarna.

Vapenbalk V7V och V7H i balkläge 7 och 6, en under vardera innervingen var tillsammans med anpassade upphängnings-anordningar avsedda för avancerade Motmedelskapslar.
Sidobalk S7V och S7H i balkläge 3 och 2 på vardera sidan av flygkroppen var tillsammans med anpassade upphängnings-anordningar avsedd för Mörkerspaningskapslar och Blixljuskapslar.
Centralbalk C1 i balkläge 1 centralt under flygkroppen var en extra, fällbar bränsletank FT upphängd i speciell balk.
Beväpning
Robotbalk R7V och R7H i balkläge 9 och 8, en under vardera yttervinge var, tillsammans anpassade upphängningsanord-ningar avsedda för RB24.
Sidobalk S7V och S7H i balkläge 3 och 2 på vardera sidan av flygkroppen var tillsammans med anpassade upphängnings-anordningar avsedd för RB24.

Avionik
SF37 var i sin avionik lika utrustad som AJ37 avseende system för den operativa flygningen men beväpningsavioniken hade helt utgått. På siktesradarn plats i nosutrymmet hade olika kameror och ett kamerasikte monterats samt manöversystem för kameror. Även utrustning för manövrering av yttre radarmotmedel och mörkerfotografering tillkom i SF37. Men den datoriserad beräkningsenheten Centralkalkylatorn CK-37, programerad för samordning av de olika kamerautrustningarna gjorde det möjligt för den ensamme föraren att klara av att navigera vid extrem låghöjdsflygning i höga farter samt att utföra fotografering av utvalda sjömål i alla väder och mörker.
Kompletterande information, se Avioniksystem AJ/SK/SH/SF37

Underhåll
Det i viss mån datoriserat avioniksystemet integrerat med mekaniska system och med önskan om snabb fellokalisering och verifiering av funktionsavvikelser föranledde användande av anslutningsbara autotestsystem med viss inbyggd test. Behandlas i avsnittet Avionik/Underhåll.

Avveckling.
SF37 var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 20 år och avvecklades slutligen 1996. Under denna period hade antalet flygplan reducerats något p g a haverier.

Tretton (13) SF37 levde sedan vidare efter modifiering vid Saab i versionen AJSF37.

Individer av SF37 finns bevarade. I Sverige finns vid F10 Museum (37976) i Ängelholm och vid F21 Museum (37977) i Luleå samt vid Essy Expozice Letecka A Kosmonautika Vojenské Muzeum (37957) i Kebely i Tjeckien.


Mer fördjupande information:
Med invasionen i sikte - En beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966

Skrivet av: Göran Hawée
Senast uppdaterad: 2012-05-31

 

Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Aktuella beskrivningar

  • Flygplan 37 VIGGEN av Stridsberg.

  • System 37 Viggen

  • Svensk Flyghistorisk Förening. SFF