Det bevingade verket
Svensk militär flygteknik under 50 år 1936 – 1986
Utgiven av Försvarets materielverk Huvudavdelningen för flygmateriel

 

Boken beskriver i grova drag utveckling inom ett mycket vitt fäIt ur ett tekniskt perspektiv. Vidare återges en del av de många tekniska och ekonomiska avväganden som har ingått och ingår i FMV anskaffningsverksamhet.

 

Digitaliserad och anpassad till webbformat av AEF

 

Avsnitt

Sida

Innehåll och inledning
Företal, Inledning, Historik. Huvudavdelningen för Flygmateriel

3

Förepoken, tiden före 1936
Materielanskaffning via gåvor, Politiska beslut, Ett självständigt flygvapen. Teknikens framåtskridande.

17

1936 start mot framtiden
KFF historik, Flygindustrin tar form, Anskaffning under ofredsår.

47

Vårt flygvapen efter 1945
Prestandautveckling, Några föregångsmän

126

Från Jaktfalken till Viggen
Flygplan och helikoptrar 1936-1986

150

Efter Viggen JAS. Helikoptern i försvaret
Flygplansfrågans utveckling 1970-1980    

212

Väsentliga områden inom flygsystem
F
lygmotorer, Aerodynamik, Högre hastigheter, Struktur och styrning

233

Från långvåg till artificiell intelligens
Avionikutvecklingen, Systemflygplan

268

Sikten och vapen
Siktesutrustningar, Eldrörsvapen, Bomber och granater

280

Robotutvecklingen
U
tvecklingen inom försvaret 1945-1985. Svenska robotsystem

296

Att se men inte ses
Spaningsflygets historia och den teknisk underrättelsetjänsten

312

Flygsäkerhetsutrustning, drivmedel och simulatorer
Klädsel, Syrgas, Fallskärm. Från handpump till trycktankning. Simulatorer för realistiska övningar.

324

Ledningssystem för våra flygstridskrafter
Strilcentraler, Det stora språnget. Spaningsradar ER-3b till PS-860. Radio, Från långvåg till UHF. Telekommunikation
.

345

Underhåll
Att flyga är en underhållsfråga, Kostnadsuppföljning LCC, TO-systemet, Reservdelssystemet, Huvudverkstadsidén

375

Utprovning
Flygutprovning, Provflygarens roll inte bara flygplan, Försöksplatser

390

Försäljning till utlandet
Danmark, Finland och Österrike. Försök att sälja Viggen.

402

Cheferna och slutord
Av chefen för FMV: Flygmateriel Generalmajor Gunnar Lindqvist

410