Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod

 

 

  /---------------------------------------------1997
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 
F 15 Söderhamn

 

Verksamhetsslag

Jakt

1945-1960

Attack

1960-1997

Flygplanstyp

Tidsperiod

J21A-2

1946-1953

J28B

1952-1957

J29A

1956-1957

J29F

1957-1961

A32A

1960-1975

AJ37

1974-1998

SK37

1974-1998
H
istoria kan du uppleva på F15 museum
Mera information

 

Kungliga Hälsinge Flygflottilj
 

Kort historik
Vid tidpunkten för andra världskrigets slut sökte förvarsdepartementet efter en plats i Norrland där man kunde placera en ny flygflottilj. Valet kom att stå mellan Umeå och Söderhamn som var den som gick segrande ur konkurrensen.

1942 beslutade riksdagen att Kungliga Hälsinge flygflottilj, F15, skulle etableras 1 juli 1945 i Söderhamn.
1945 Då flygfältet var under byggnad fram till mitten av 1946 fick man utnyttja krigsflygfält 35 i Mohed för flygtjänsten med inlånade äldre flygplan.
1946 De första jaktflygplanen SAAB J21 anländer.
1952 J28 Vampire, avlöste J21 och inleder reaåldern på F15
1956 var det dags för byte till A29,Tunnan.
1960 ombeväpnades av flottiljen från jakt till attack påbörjas.
 A32A Lansen avlöste A29.
1961 var de tre divisionerna omskolade till attack.
1968 3 div avvecklas.
1969 en målflyggrupp med sex J32B bildas. Förutom mål- och störflygning  utfördes med början 1971 radiakflygningar för FOA för insamling av stoft i de högre luftlagren genom speciella kapslar.
1972 Målgruppen överförs till F3.
1974 På hösten började markomskolning till AJ37 och de första 37-piloterna var omskolade på våren 1975.
1976 F15 blir typinflygningsskola för Viggenpiloter. Alla piloter grundutbildades på SK37 och samtliga Viggenversioner.
1983 Reguljär civil trafik påbörjas på fältet. Ny passagerar-terminal byggs.
1997 Sista flygningen genomförs i hällande regn.

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F15 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.
Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?Avveckling
F15 avvecklades den 1 juli 1998
 

Länk till F15 Kamratförening

 

Flottiljingenjören flygdirektör J Lindberg skrev en artikel "F15 - jaktflottiljen som blev attackförband" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1964. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F15 vid den tiden.


Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2014-12-09