Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod

 


F14 Halmstad
F14 Halmstad

 

Officiella namn

Kungl. Hallands flygflottilj

1944-1961

Kungl. Hallands flygkår

1961-1972

Verksamhetsslag

Bomb

1944-1953

Attack

1953-1961

 Övrigt

Flygvapnets Halmstadsskolor

1972-1998

Flygplanstyper

B18B SAAB18

1944-1953

J28B Vampire

1953-1957

A32A Lansen

1957-1961

 


Kungliga Hallands Flygflottilj

Flygvapnets Halmstadsskolor 

1942 beslutar riksdagen att F 14 skall upprättas och att förbandet skall förläggas till Halmstad.
1943 börjar anläggandet av flottiljen.
1944 startar verksamheten som bombflottilj och tillförs flygplanstypen B18B.

1953 omorganiseras F14 till attackflottilj och tillförs flygplanstypen J28B Vampire.
1957 tillförs F 14 A 32A Lansen, som även kom att bli den sista huvudtypen tillhörande F14.
1958 beslutas genom försvarsbeslutet 1958 att flottiljen ska avvecklas.

1960 upprättas Flygvapnets markstridsskola (FMS).
1961 Omorganiseras F14 till Hallands flygkår, samtidigt lokaliseras Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola (FSS) till F14.
1962 lokaliseras Flygvapnets Tekniska Skola (FTS) till F14.

1972 beslutar riksdag genom försvarsbeslutet 1972 att avveckla Hallands flygkår. Flygkåren omorganiseras till Flygvapnets Halmstadsskolor (F14). Samtidigt avvecklas FMS och ersätts av Basbefälskolan (BBS).

1981 tillkommer Flygvapnets Officerhögskola (FOHS)
1985 tillkommer Flygvapnets Markteletekniska Skola (FMTS).

1995 slås FSS och FMTS samman och bildar IT-Skolan. 1998 avvecklas Flygvapnets Halmstadsskolor (F14).
 

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F12 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?

Avveckling
1998 avvecklas Flygvapnets Halmstadsskolor och övergick i Försvarsmaktens Halmstadsskolor.
1999 upprättas Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och Militärhögskolan Halmstad (MHS)
 

Flyging 1 gr Tage Hedberg  skrev en artikel "Kungl. Hallands flygkår, F14 - ett modernt skolförband" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1963. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F14 vid den tiden.

Skrivet av: Stig Hertze

Källor: Wikipedia m.fl.

Senast uppdaterad: 2016-02-29