Operativ Tidsperiod
 

 

                                            J35B/D                   J35D

                                    /--------------------/--------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Avioniksystem J35B och J35D                   Notis 1

 

  

J35B
J35B

 

 

J35D

J35D

Avionikens uppgifter i jaktflygplan var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för föraren och att automatiskt styra ett antal funktioner i samband med jaktuppdrag

J35B och J35D hade nästan identiskt lika utrustning för sitt taktiska uppträdande och var i sina slutliga utföranden flygvapnets första kompletta systemflygplan i Drakenfamiljen.

Med detta avsåg man att alla de olika systemenheterna var samordnade till ett avioniksystem genom en central beräknings- och integrationsenhet i en analog datacentral. Därmed uppnådde man ett, på flygföraren starkt fokuserat presentations- och manövreringssystem för flygplanets hela totalfunktion.


Av tillverkningstekniska orsaker kom både J35B och J35D i sina första utföranden att levereras mer eller mindre ofullständiga avseende den taktiska avioniken. Där ingick sikte och radar samt styrdataomvandlare och igenkänningsutrustning.


Efter hand kompletterades båda versionerna med den planerade avioniken varigenom J35B och J35D bl a kunde nyttjas i den nya taktiken med direktanfall med jaktraketer. Vidare kunde även hundkurveanfall genomföras med jaktrobotar samt jaktkurveanfall med jaktraketer och automatkanoner.

Detta krävde en avancerad siktesradar med målföljefunktion i tre koordinater – avstånd, sida och höjd samt ett avsevärt utvecklat sikte.

 

Avvikelsen mellan Avioniksystemen i J35B och J35D återfanns i dess styrautomatinstallation.

 

Avioniken i J35B och J35D moderniserades efter hand med förbättrad kommunikationsradio och i J35D med modifierad styrautomat.

 

Vill du veta mera, klicka här

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2010-01-24