Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Operativ Tidsperiod   

 

                            RB27/RB28          RB27
                     /----------------------/--------1998

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 RB-27 och RB-28 Falcon

 

 

J35F med RB27 och RB28
J35F med RB27 och RB28

RB27 med passiv radarmålsökare                 Notis 1
RB28med IR målsökare

RB27 och RB28 ingår i en familj av jaktrobotar med namnet Falcon, som utvecklats av Hughes Aircraft Co, USA.
Den ursprungliga Falcon, AIM-4A, hade en passiv radarmålsökare och började levereras 1954.
En version med infraröd målsökare togs i tjänst 1956.
Ett flertal andra versioner har senare utvecklats, däribland de svenska versionerna RB27 och RB28, som licenstillverkats av Saab.

RB27 och RB28 kan avfyras med vapensystemet i flygplan 35F/J. En av vapen- avioniksystemets väsentligare delar är siktesradarn PS-01/-011, som även fungerar som belysningsradar för RB27.

Före skott måste utvald robot prepareras, bl.a. genom överföring av parametrar från radar, luftdataenheter, sikte och IR-följare (35F2/J). Samordning mellan robotarna och flygplanets avioniksystem sker genom de s k robothjälpapparaterna.

 

              Längd       Vikt
RB27      2,2 m      120 kg
RB28      2,0 m        61 kg

 

Vapenbärare: J35/F/J

 

Vill du veta mer om RB27 och RB28?

Källor:

  • Draken 50 år SFF 2005

  • Beskrivning robotsystem FMV, 1975

  • Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986

Robotmuseet i Arboga
Robotmuseet i Arboga

 

Robot 27 och 28 och ett 25-tal andra robotar från det svenska försvaret och en tysk V1, flygande bomb, kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.

 

Besök www.robotmuseum.se

 

Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2011-03-03