Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod
 

 

 

Flygradarinstallation J35B och J35D
 

Siktesradar PS-03Antennenheten   Foto AEF

Antennenheten   Foto AEF

 

 

Apparatenheten    Foto AEF

Apparatenheten    Foto AEF

 

Den andra och tredje versionen av jaktflygplanet Draken, J35B och J35D fick en svensk radar, utvecklad efter en specifikation framtagen av KFF.

Radarns Antenn, Sändare, Mottagare, Kraft- och Signalbehandlingsenheter konstruerades och tillverkades av LM Eriksson LME medan Indikatorn utvecklades och tillverkades av Svenska radioaktiebolaget SRA. Manöverorganen, som bestod av ett Radargrepp samt en Manöverpanel tillverkades vid Saab i Linköping.

Radarn arbetade på X-bandet (9 GHz, 3 cm) och dess huvudsakliga uppgifter var att till Sikte S-7A leverera relativa målrörelser och målavstånd vid skjutning med Jaktraketer i Direktanfall DA eller Jaktrobotar i Hundkurveanfall HK. Den kunde även användas för målspaning samt i viss mån presentation av styrinformation (STYRDATA) från marken.

Anläggningen medgav avsökning i ett spaningsprogram samt målföljning i tre koordinater, sida, höjd och avstånd i ett siktesprogram. Målekot presenterades vid spaning med indikator typ B som angav avståndet och riktningen till målet. I siktningsprogrammet visades symboler för styr- och tidsinformation till en optimal avfyringspunkt med indikatorpresentation typ F.
Styrning av radarns olika funktionsprogram gjordes med Radargreppet och driftsättning och grundinställningar gjordes på Manöverpanelen i kabinen.
 

Se även historisk notis LME Mölndal 50 år

Skrivet Göran Hawée
Senast uppdaterad 2018-04-09