Operativ Tidsperiod

 

 

 

Siktlinjesindikatorer

 

 

 

t
Cockpit JAS 39 C/D

 

 

 

 

Virtual Image Display i
AJ37 Viggen

 

Bilder ur Bevingat nr 3/2012

 

Siktlinjesindikatorer ger piloten i ett flygplan möjlighet att se information från flygplanets olika system utan att flytta blicken från vyn framför flygplanet.
Principen utvecklades under andra världskriget i Storbritannien som en del i att förbättra prestanda, för speciellt nattjaktflygplan där piloten hade svårt att reagera på verbala instruktioner från radaroperatören när de närmades sig ett mål.  Under 1942 testades ett sätt att kombinera bilden från ett katodstrålerör med radarinformation med en projektion av gyrosiktets information på en plan yta av vindrutan.

Sedan dess har siktlinjesindikatorer utvecklats i ett flertal generationer.
Inledningsvis var utvecklingen koncentrerad till Storbritannien där företaget Elliot Flight Automation 1961 levererade ett system till attackflygplanet Hawker Siddeley Buccaneer
.
I svenska flygvapnet var AJ37 Viggen det första flygplanet som försågs med siktlinjesindikator (EP-08) utvecklad av SRA i samarbete med Elliot under 1960-talet.
Utvecklingen av ett nytt framtida presentationssystem för
JA37 i påbörjades i början av 1970-talet och senare för JAS39, huvudsakligen inom Svenska Radiobolaget SRA med Smiths Industries i England och Hughes Aircraft i USA som samarbetsparter. Ansvarig för denna utveckling var Göte Svedenkrans som för denna insats 2012 belönades med Thulinmedaljen i silver av Flygtekniska Föreningen.


I FTFs tidskrift
Bevingat 2012 nr 3 publiceras ett föredrag av Göte Svedenkrans med rubriken Utveckling av siktlinjesindikatorer till JA37 och JAS39 där detta utvecklingsarbete beskrivs och som även berör framtida tillämpningar.

 

Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2016-10-27