Innehåll i avsnittet Flygburna robotar
Allmänna artiklar

Titel

Författare

Radarstyrning av Robotar En tillbakablick på den tidiga svenska utvecklingen av radarmålsökare vid FOA från tidigt 1950-tal. Olika projekt beskrivs med bland annat den framgångsrika utvecklingen av målsökare för sjömålsroboten RB04.
Föredrag vid FOA Vet seminarium i Linköping den 5 november 1992

Torsten Linell FOA

Robotutvecklingen inom försvaret 1945-1985
Utveckling av helsvenska robotar i samverkan med industrin. Utprovning, anpassning och modifiering av anskaffade utländska robottyper.

Avsnitt ur
Det bevingade verket
FMV 1986

Artiklar om flygburna robotar

Robot typ

Vapenbärare

Egenskaper

RB04

A32A, AJ37, SF37, SH37

Unik svenskutvecklad robot FOA/KFF/Bofors för bekämpning av större ytfartyg. Aktiv radarmålsökare.
Unik verkansdel.  Spelade en vital roll i invasionsförsvaret. Operativ 1961

RB05

AJ37 AJS37

Svenskutvecklad (Bofors) attackrobot för sjö och markmål. Styrd av piloten med hög precision till brisad. Operativ 1972

RB24B Sidewinder

J29, J32B, J34, J35A/B/D/F, AJ37, AJS37, SH37, SF37

IR robot med okyld IR detektor. Elektronik med subminiatyrrör. Passivt  IR-zonrör. Fragmenterande stridsdel. Krutraketmotor. Operativ 1960

RB24J Sidewinder

J35D/F/J, AJ37, AJS37, SH37, SF37, JA37 

IR målsökare med kyld IR detektor. Elektroniken delvis transistoriserad. Laser-zonrör. Kraftigare krutraketmotor Operativ 1977

RB27 Falcon

J35 Filip
J35 Johan

Passiv radarmålsökare. Belysning av siktesradar. Samordning med avioniksystemet i flygplanet och preparering genom robothjälpapparater.
Operativ 1965

RB28 Falcon

IR målsökare med kyld detektor.
Autonom - skjut och glöm bort.
Samordning och preparering i likhet med RB27 Operativ 1965

RB71 Skyflash

JA37 JAS39

Passiv radarmålsökare. Hastighet mach 3. Operationsområde upp till 40km från alla riktningar Operativ 1976

RB74 Sidewinder

JA37 JAS39

Vidareutvecklad RB24J. Bättre kylning av detektor. Mikroelektronik. Konstruktionen medgav direktanfall. Operativ1986

RB75 Maverick

AJ37, SH37
AJSH37

Försedd med en TV målsökare. Avsedd för dagsljusbekämpning av punktmål på marken.
Autonom- skjut och glöm bort. Operativ 1975