Innehåll i avsnittet Provning och utvärdering av materiel

Allmänna artiklar   Uppdaterad 2023-02-20

Titel

Författare

Provplats Karlsborg
Informationsbroschyr

FMV 1995

Linköping Flight Test Centre Sweden
Informationsbroschyr på engelska

FMV

Provning och utvärdering

Översiktlig artikel av provningsverksamhet från 1933

Ur Det bevingade Verket redigerad och kompletterad av AEF

RFN Vårt norra provningscenter
Med provområde stort som Blekinge

Ur TIFF 76 nr 1

RFN testar framtidens flygande vapen

Peter Liander

FVN 2000 nr 4

FMV:PROV – på plats för framtiden

Kjell Holmström mfl

FVN 1996 nr 3

Test och Evaluering
FMV provar försvarsmateriel på provplatser runt om i Sverige

FMV

FMV:s stolthet i Linköping  70 års flygprovningsverksamhet

FMV Aktuellt

2003 nr 4

Film Glimtar från Saabs flyg- och robotprov med början 1930

Saab

You Tube

Not 1: FVN är tidskriften Flygvapennytt

Digitaliserade av AEF

Not 2: TIFF är tidskriften Teknisk Information från Flygförvaltningens Underhållsbyrå.
Digitaliserade av AEF.