1960-1

1960-1

 

FlygvapenNytt 1965-1

1965-1

 

1968-1

1968-1

 

1969-4

 

FlygvapenNytt 1975-1

1975-1

 

FV-Nytt 1978-3

1978-3

 

FlygvapenNytt 1980-1

1980-1

 

FlygvapenNytt 1960 - 2003
 

Utdrag ur sista numret av FlygvapenNytt 2003 nr 4:  

 

"En pressröst tystnar

- - -

I slutet av 30-talet var inte insikten om andra flygvapens numerär och slagkraft på fullt godtagbar nivå, ansåg man i flygstabsledningen. Behovet av delgivning av inhämtade kunskaper kändes akut. Det var då som flygstabschefen Bengt G:son Nordenskiöld beslöt att starta utgivningen av Krigsmaktens första tidskrift.
Nummer 1
utkom 1939 med namnet "Underrättelser från flygstaben" -allmänt kallad Ufs. Det var ett stencilerat klamrat häfte som fick utgöra embryot till det som 21 år senare kom att benämnas FlygvapenNytt.

- - - -

1947 skedde två förändringar, vilka bägge hade bäring på närheten till dåvarande Flygförvaltningen. Ufs gavs nytt namn: Ufl, "Underrättelser från flygledningen" . Periodiciteten ökades till 12 nr/år och även sidantalet utökades. Dessutom började fotografier att bli allt vanligare. Den lite byråkratiska rubriksättningen skymde dock utseendet av en "riktig" tidskrift. Stelheten var i behov av uppmjukning.
 

Ufs -Ufl -FlygvapenNytt
1949 nedkom Arménytt
med sitt första nummer och året därefter såg Marinnytt dagens ljus. Med dessa namn för ögonen insåg flygstabsledningen att "Underrättelser från flygledningen" nog var ett namn i mastigaste laget, även och det var Ufl som fanns i var mans mun. Man slet med frågan ett bra tag, men 1960 togs namnändringsbeslutet: FlygvapenNytt. - - - -

 

De tre försvarsgrenstidningarna Armé- Marin- och FlygvapenNytt lades ner 2003 för att i stället uppgå i en helt ny försvarsmaktsgemensam tidskrift, Insats & försvar.
 

1960: nr-1  nr-2

1961: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

1962: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5  nr-6

1963: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5

1964: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5

1965: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1966: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  Personalnytt 
1967: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1968: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1969: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1970: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1971: nr-1  nr-2, 3  nr-4  nr-5
1972: nr-1  nr-2, 3  nr-4  nr-5
1973: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1974: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1975: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1976: nr-1  nr-1, 2  nr-3  nr-4
1977: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1978: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1979: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1980: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1981: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1982: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1983: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1984: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

1985: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1986: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4, 5  nr-6

1987: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4, 5  nr-6
1988: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1989: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1990: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1991: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1992: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1993: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4
1994: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1995: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5
1996: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5

1997: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4  nr-5

1998: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

1999: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

2000: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

2001: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

2002: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4

2003: nr-1  nr-2  nr-3  nr-4 (sista numret)

 

 

 

 

FlygvapenNytt 1981-5

1981-5

 

1983-2

 

1985-4

1985-4

 

FV-Nytt 1986-6

1986-6

 

1989-1

1989-1

 

FlygvapenNytt 1990-3

1990-3

 

2003-4
2003-4