Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


 

 

 

B17B från F7 Notera bombgaffeln
B17B från F7 Notera bombgaffeln
Större bild
 

 

 B17 från F6 i Karlsborg
B17 från F6 i Karlsborg
 

 

 
S17BS med pontoner
 

 

 
S17BS till sjöss
Större bild

 

 

 
S17C med skidor som kunde fällas in
Större bild

 

 

 

 

 

Data och prestanda B17C

Längd

9,80m

Spännvidd

13,70m

Höjd

4,00m

Motor

Piaggio PPXI

Max flygvikt

4200kg

Max hastighet

435km/h

Max räckvidd

775km

Stighastighet

3000m/6min

Max flyghöjd

9500m

Max flygtid

4,2 timmar

Startsträcka

375m

Landnings
sträcka

275m

Beväpning

3 st 8mm ksp
700kg bomber
dykbombsikte m/42 Saab BT

 

 B17 Bombflygplan 
S17 Spaningsflygplan                    
 Notis 2

SAAB17 Lätt bomb- och spaningsplan med svensk profil


Redan då flygplan B5 beställdes 1938 var arbetet igång sedan ett år med att utveckla flygplan 17 då under beteckningen L-10 detta flygplan skulle kunna utnyttjas som armé-, sjöspanings-flygplan och som bombflygplan.
Detta blev också inriktningen för projektet.
Utvecklingen skedde med hjälp av cirka 45 amerikanska ingenjörer, som ASJA lyckats engagera för uppgiften, eftersom företagens egen konstruktionskapacitet fortfarande var otillräcklig.
Vidare efterstävades kunskapsöverföring från USA avseende lättmetallflygplan i skalkonstruktion.
Efter krigsutbrottet blev de amerikanska ingenjörerna hemkallade, vilket medförde ett kraftigt avbräck i verksamheten.

 

Anskaffningen

1938 beställdes de två första prototyperna av flygplan 17 och första provflygningen ägde rum den 1 maj 1940.
För att ge den nybildade flygindustrin Svenska Aeroplan AB (SAAB) och Svenska Flygmotor (SFA) tillräcklig garanti för utveckling och produktion, tecknades ett ramavtal i december 1940, mellan parterna. Detta, skulle bli grunden för utveckling och tillverkning av inhemska flygplan och motorer av hög kvalitet avsedda för Flygvapnet.
Flygplanet dimensionerades för störtbombfällning och kunde utrustas med hjullandningsställ, skidställ eller flottörer.
Flygplanet kunde således uppfylla förutsättningarna för användning som bomb-, marinspanings- och arméspaningsplan.
 

Tillverkning vid Saab och SFA av tre versioner

Tillverkningen försenades kraftigt på grund av brist på motorer.
SFA hade planerat en licenstillverkning av en Pratt &Wihitney Twin Wasp C-3 (TW C-3) som uteblev genom Federala beslut i USA om exportförbud av krigsmateriel inkluderande licensgivning för tillverkning.
SFA beslutade då att kopiera denna motor. Efter att stora tekniska svårigheter övervunnits, till priset av två års försening, lyckades SFA och svensk industri genomföra denna stora tekniska bedrift.
Alternativa lösningar blev nödvändiga bland annat genom import av originalmotorer från Frankrike, vidare import av italienska motorer.
Flygplanet tillverkades i tre versioner FPL17A, 17B och 17C:

 • B17A var avsedd som störtbombplan och hade en svensk tillverkad P&W Twin Wasp-motor, STWC-3-G, 14 cyl, på 1065 hk.
  B17A byggdes i 132 exemplar.

 • FPL17B var avsedd både som störtbombplan och spaningsflygplan S17BS (S för sjö) och S17BL (L för land) Denna version var försedd med en motor Bristol Mercury XXIV, 9-cyl, på 980 hk licenstillverkad av SFA
  Totalt tillverkades 116 SAAB17, varav 55 B17B, 1 S17BL och 38 S17BS

 • B17C var avsedd som störtbombplan och hade en italiensk motor Piaggio PXI bis RC4OD.
  B17C byggdes i 77exemplar

Totalt beställde flygvapnet 325 SAAB 17 i fyra olika serier som levererades 1941-1944
 

Nytt dykbombsikte

Flygplanet hade ett unikt huvudlandningsställ, som fälldes uppåt-bakåt under vingarna och som till större delen doldes av de långa landställskåporna. Hjulställen kunde bytas mot skidställ, vilka i likhet med hjulställen fälldes upp under vingarna.
Meningen var att hjulstället med kåpor skulle fungera även som dykbroms vid störtbombfällning. Detta blev inaktuellt i och med att flygplanet under den senare del av den operativa tiden utrustades med bombsikte som automatiskt beräknade fällningsdata och därmed förenklade bombfällningen samtidigt som träffsäkerheten ökade.
Det automatiska störtbombsikte m/42, senare Saab BT-2, var vid denna tid ett mycket avancerat dykbombsikte som medgav fällning också i flack dykvinkel med hög precision. Stötbombningstaktiken övergavs successivt till förmån för dykbombningstaktiken som medförde avsevärt mindre påkänningar på flygplan och förare.
 

Spaningsversionen

Två spaningsversioner försedda med kamerautrustning tillverkades.

 • S17BL för spaning över land och armésamverkan

 • S17BS för spaning över sjö och försedd med pontoner

Alla S17B var utrustade med en seriekamera typ N
 

Operativ Basering 1942-1948

B 17 som bomb- och störtbombplan var baserades på

F 4 Frösön 1944 -1948
F 6 Karlsborg 1943 -1947
F 7 Såtenäs 1942 -1948
F 12 Kalmar 1943 -1947
S17BS Marinspaningsversionen var baserad på
F 2 Hägernäs 1942- 1948
S17BL Landspaningsversionen var baserade på
F 3 Malmslätt.1942-1948

 

Avveckling

Saab17 avvecklades 1955 och ersattes av bland annat B18A/B.
Efter avveckling i flygvapnet såldes 46 flygplan till etiopiska flygvapnet.
Utöver Flygvapnet användes senare 19 stycken B17 civilt som målbogserare av främst Svensk Flygtjänst

Elsystem: 24V DC

Avionik:
Flygradio FR-2
Flygradiopejl FRP-3

Bombsikte M/42 även betecknat BT-2


Bild på avionikinstallationen
 

Film  B17 Jubileumsplanet

En 27 minuter lång film från SVT som visar tillverkningen av planet, provflygningen 1940, intervju med provflygaren och piloter, restaureringen av ett exemplar och första flygningen med det restaurerade exemplaret 11/6 1997.

 


Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad 2018-04-27
 

 

Källor
- Det Bevingade Verket, FMV Huvudavd. för flygmateriel
- Svenskt Militärflyg L Andersson, Allt om hobby 1992
- Svenska Flygplan L Andersson, Allt om Hobby 1990
- SAAB Hans G Andersson, Bevingade Ord Förlag 1990
- Svenska Vingar Widfeldt-Hall AHR AB Nässjö 1999
- Saab 17 Widfeldt, Hall Air historic research 1997