Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

  

 

Radiosändare Fmr-15.

Sändare i  RAFAX-nätet

 

 


Sändarmasten i Sala

 

 


Antennmastens isolator

 

Bakgrund

Enligt planerna för RAFAX-nätet började man 1961 att planera för ytterligare en sändare utöver den befintliga Ölmesändaren. Det tidigare konceptet att komplettera Ölmesändaren med en sändare i norra och en i södra Sverige hade lämnats. Enligt erfarenheterna från Ölme-sändaren skulle en 10 kW-sändare inte ge fullgod mottagning vid exempelvis F21 i Luleå. Med en 40 kW-sändare skulle däremot fältstyrkan bli acceptabel även för F21.

Efter en utredning om optimal placering av sändaren valdes slutligen den vid Öja gård, ca 3 km OSO Sala kyrka och fastställdes i flygförvaltningen den 7 februari 1964. 

 

Beställning

Offertförfrågningar utsändes i februari 1962 och efter offertutvärdering lades den 28 november 1963, en beställning på Svenska Siemens på 2 Sändare.  Sändaren fick benämningen Radiosändare Fmr-15.

 

Antennen beställdes från det svenska företaget WIBE (fabrikat AB Wikstrand & Berg) och utgjordes av en 212 m hög mast placerad på en isolator.

 

Drifttagande

Den 8 maj 1968 invigdes anläggningen. I juli 1968 togs anläggningen i operativ drift. Samtidigt degraderades Ölme-sändaren till reservsändare. Nu togs FV telefaxnät i operativ drift på allvar. Sändaren var i drift under nästan 20 år och 1985 demonterades den och masten överlämnades till televerket för mobiltelefonändamål. 

 

Kontrolluppdraget för utrustningar och installation hade lagts på CVA.

 

CVA utsågs som huvudverkstad för utrustningen. Som huvudverkstad utförde CVA C-, D- och E-tillsyn av utrustningen samt översyn med 3 års intervaller. Under början av 70-talet överfördes huvudverkstadsfunktionen till TELUB med undantag för antennen som CVA var huvudverkstad för.

 

Teknisk data

Tillverkare

Siemens & Halske GmbH

Frekvensområde

50-130 kHz

Uteffekt

40 kW

Utimpedans

52Ω

Sändningsklasser

A1, F1 och F4

Nycklingshastighet

F4 2500 Bd

Antennmast

Paraplyantenn 212 m

 

Vill du veta mera om Salasändaren?

 

Skrivet av Arne Larsson

Senast uppdaterad 2022-10-24