Innehåll under avsnittet Personligt

 

 • Bengt Föllinger berättar.
  Bengt Föllinger föddes den 8/11 1918. Efter tjänstgöring vid ett flertal förband (bland annat CVA) avslutade han sitt yrkesliv 1988 vid RAB (Redovisningsavdelning Bergslagen) i Örebro som Flygingenjör med majors tjänsteklass.
  Bengt Föllinger har talat in sina minnen från sin yrkesverksamma tid på ljudband. Han berättar på ett lättsamt sätt hur han via rekryten blev signalingenjör vid armén samt om den äldre radiomaterielen blandat med humoristiska historier om upptåg och personer som han träffat.
  Bengt Föllinger avled i Örebro den 4/6 1994.
   

 • Stig Möller har i den personliga artikeln "En trådtransmissionsteknikers vardag" försökt att fånga förändringar och utveckling inom trådtransmissionsområdet under sin tid vid CVA och efterföljande organisationsenheter. Stig anställdes 1960 på dåvarande CVA och fick 1962 ansvaret för att leda trådtransmissionsdetaljen.
   

 • Hans Broberg, som anställdes på CVA:s Radiolänksektion 1961, ger i artikeln "RL-81 En Italiensk historia" återblickar kring prototyp- och leveranskontroller, installation, underhåll samt om CVA som huvudverkstad.

  Kontrollerna skedde i Italien och Hans, som svarade för huvuddelen av dessa, berättar i artikeln om tekniska problem, kulturkrockar och andra episoder i samband med resorna.
   

 • Stig Möller har skrivit artikeln "Leveranskontroll av Marktelemateriel". Läs hans personliga artikel om den många gånger tuffa uppgiften att godkänna eller underkänna materielen. Artikel ger en bra inblick i arbetsförhållandena för kontrollingenjören i "forntiden".
   

 • En Marktelemedarbetare som anställdes vid CVA på 60-talet och pensionerades 2009 kan se tillbaka på att ha arbetat i ett antal olika verks- och bolagsformer. I den här sammanställningen beskrivs övergripande de anställningsformer som Marktelepersonalen i Arboga verkat i.