Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

Effektförstärkare 201
 

 

 

Effektförstärkare 201

Effektförstärkare 201

Bakgrund

För att öka räckvidden för Radiostation RK-01 fick Standard Radiofabrik (SRF) i uppdrag från KFF att utveckla och tillverka ett effektsteg som fick benämningen Effektförstärkare 201.

 

Utveckling och leverans

SRF lämnade en offert till KFF den 7 mars 1951 och fick en beställning på en första serieleverans om 32 enheter den 20 april 1951 till en kostnad av 19 190 kr per effektsteg. Behovet av effektstegen var stort varför en tilläggskostnad på 13 500 kr erhölls för forcerad tillverkning av tre effektsteg.

Leveranstid var tre effektsteg under december månad 1951 och resterande inom 16 månader efter beställning. Här fanns ett förbehåll

 ”Leveranstiden gäller med reservation för svårigheter att erhålla materiel och arbetskraft samt för övriga omständigheter utom Eder kontroll”.

Denna klausul kom till användning mer än en gång.

Sammanlagt beställdes 190 enheter.

 

Uppbyggnad

Effektförstärkaren innehöll två av varandra helt oberoende linjära förstärkare med skilda kraftförsörjnings och manöveranordningar.

Som drivsändare till effektstegen användes radiosändare RK-01 och även Radiosändare RK-02. Den huvudsakliga användningen av effektstegen var för stridsledning för att dels öka räckvidden för radiosambandet samt att reducera verkan från störsändare.

 

CVA roll

CVA deltog vid leveranskontroll av utrustningen som tekniskt stöd till KFF samt tog fram installationsunderlag, installerade och driftsatte utrustningarna.

CVA var också Centralverkstad för effektförstärkarna som under den första driftperioden innebar att personal från Arboga reste runt till anläggningarna och utförde översyner. Vidare utfördes reparationer vid hemmaverkstad.

Som Centralverkstad ingick även att ta fram underhållsföreskrifter samt att vara tekniskt underhållsstöd till förbanden.

 

Tekniska data

 

Frekvensområde

100-150 MHz

Modulation

Förstärker linjärt AM och FM

Driveffekt

30W

Uteffekt

> 350 W

Distorsion 

10 % vid 90 % AM

 

Skrivet av: Arne Larsson AEF

 

Källor:
Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen
Senast uppdaterad: 2015-02-18