Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Stationsutrustning 3 och 32 med

Fjärrskrivmaskin  308B

 

 

Klicka på bilderna för större format

 

 

Stationsutrustning 3

 

Stationsutrustning 32

Inledning

Stationsutrustningarna 3 och 32 används för att upprätta en komplett ändstation i ett fjärrskriftsnät.
Utrustningarna består av följande huvuddelar:

 

Stationsutrustning 3

 Stationsutrustning 32

Fjärrskrivmaskin 308B

Fjärrskrivmaskin 308B

Omkopplingsenhet 850

Omkopplingsenhet 851

Bärfrekvensterminal 161

Bärfrekvensterminal 161

Omformare 001

 

Batterilådor

 

 

Till fjärrskrivmaskinen hör en transportlåda 1B, vars huv med tillhörande ben även används som skrivplats och bord för fjärrskivmaskinen. Omkopplingsenhet 850 till stationsutrustning 3 förvaras också i denna transportlåda .
Omkopplingsenheterna till utrustningarna är olika , medan fjärrskrivmaskin och bärfrekvensterminal , med undantag för några små detaljavvikelser, är lika.

 

De av AEF fotograferade enheterna är hämtade ur ett förråd i Nora, disponerat av Nora Bergslags Veteran-Jernväg, NBVJ. Batterilådorna var inte tillgängliga vid fototillfället.

 

Läs: "Varför fanns det fjärrskrivmaskiner hos NBVJ i Nora?"

 

 

Fjärrskrivmaskin 308B

Bild 2   Bild 3

 

Fjärrskrivmaskin 308B

Allmänt

Fjärrskrivmaskin 308, Siemens ursprungsbeteckning T68 SMRP, är en apparat med möjligheter att sända och ta emot meddelanden. Apparaten är för detta ändamål försedd med tangentbord och remssändare för sändning samt perforator och tryckare för mottagning. Tryckning av text sker på en speciell förklistrad pappersremsa, avsedd att klistras på en meddelandeblankett.
Tecknens sammansättning är fastställd i det internationella fjärrskriftsalfabetet CCITT nr 2.
Fjärrskrivmaskinen arbetar med överföringshastigheten 50 Baud.

 

Tekniska data:

  • Remsskrivare samt hålremsa vid mottagning

  • Nätspänning 220 V - 50 Hz 35W

  • Nätspänning, fältvariant 15 V matning

  • Fjärrskriftkod 5-alfabetskod enligt internationell standard.

Maskinen användes i första hand av arméns fältförband då konstruktionen var gjord för fältbruk.

Maskinen användes även av Televerket i Telexnätet.s

 

Omkopplingsenhet 850

 

Omkopplingsenhet 850

Omkopplingsenheten är monterad på baksidan av fjärrskrivmaskinen. Enheten, som i huvudsak innehåller strömförsörjningskretsar, trafikfallsomkopplare, instrumentomkopplare och larmkretsar, är uppbyggd i en låda av aluminiumplåt

 

Bärfrekvensterminal 161

Bild 2  Bild 3  Bild 4

Bärfrekvensterminal 161

Bärfrekvensterminalen består av fyra enheter.
Tonskiftsmottagaren, tonskiftssändaren och nätenheten är utbytesenheter av insticks typ .
På tonskiftsmottagarens frontpanel finns en indikerlampa för indikering av mottagen signal, en potentiometer BALANS för balansering av förbindelsen och en omkopplare DÄMPN för dämpning av insignalen.
På nätenhetens frontpanel finns en strömställare för inkoppling av nätspänningen, en indikerlampa och en säkring.

 

Omformare 001

Bild 2   Bild 3   Bild 4 
Bild 5   Bild 6

 

Omformare 001

Omformaren består av fyra enheter.
Enheterna sitter på ett stativ som är fjädrande upphängt i en låda av lamellträ.
Vibratorenheten, reläenheten och transformatorenheten är utbytesenheter av instickstyp.
På vibratorenhetens frontpanel finns en strömställare för inkoppling av batterispänningen och en indikerlampa som lyser vid batterimatning.

 

Omkopplingsenhet 851

 

 

Omkopplingsenhet 851

Omkopplingsenheten, som i huvudsak innehåller strömförsörjningskretsar, trafikfallsomkopplare, instrumentomkopplare och larmkretsar, är uppbyggd som insticksenhet av standardtyp för montering i stativ

Anpassare Stn-utr 3

 

Anpassare Stationsutrustning 3

Stationsutrustning 3 kan anslutas till det allmänna telefonnätet över en anpassare. Anpassaren har till uppgift att dämpa bärfrekvensterminalens utsignal 4 dB.

 

Transportlåda 1B

Transportlåda 1B

Till fjärrskrivmaskinen hör en transportlåda 1B, vars huv med tillhörande ben även används som skrivplats och bord för fjärrskivmaskinen. Omkopplingsenhet 850 till stationsutrustning 3 förvaras också i denna transportlåda

 

 

Skrivet av:

Roland Persson och Hans-Göran Johansson AEF.

Foto:AEF

Senast uppdaterad 2022-12-15