Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 


Markradiopejl Fmrp-7

 

Monterad i fordon med Mrm 7
KPL-bil

Större bild

 

Pejlplatsen Fmrp 7
fast montering med Fmr 7

Större bild

 

 

Denna radiopejl fanns i två utföranden dels för montering i en kommandoplatsbil, KPL-bil, dels för fast montage.
Genom att pejlantennen manövrerades manuellt kom Fmrp-7 att benämnas handpejl.
Vid flottiljerna fanns normalt en markpejl i TL-tornet och en i separat pejlcentral. Dessa pejlar gav möjlighet till krysspejling och därmed fastställa positionen för det aktuella flygplanet, en central uppgift för pejlverksamheten.

Specifikation:

Frekvensområde      102-147 MHz
Noggrannhet För pejlad bäring ca 5 grader
Pejlantenn Två motfaskopplade halvvågselement framför reflektormatta
Hjälpantenn Två halvvågselement kopplade i fas, ett på vardera sidan om reflektormattan
Mottagare Flera alternativ:
  Fast montering med Mrm-12p
  Fast montering med SCR-522
  Fast montering med Fmr-7
  Monterad i fordon med Mrm-12p

 Anm:  Mrm-12p utgörs av mottagardelen i Fr-12

 

Läs mer:

Beskrivning Radiopejlutrustning M3273-407010, 407020 (Fmrp 7A, Fmrp 7B)  Pdf-fil 10MB

 

 

Skrivet av Stig Hertze

 

Senast uppdaterad 2018-04-27