Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 

   
  Radiostation Ra-706 MT 
 

 


Radiostation Ra-706 MT

Radiostation Ra-706 MT togs fram för att ersätta radiostation Tmr-16 i TLF-kärror och vid målplatser. Med dess unika uppbyggnad med tre mottagare och en sändare samt an-passning att användas för flygtrafikledning med en operatör kom den även att användas för andra applikationer. Bland annat av Luftfartsverket vid Ledningscentraler (LC) samt vid mindre statliga flygplatser. Radiostationen ingick i gruppen Flygledningsradio som var en del av Markradiosystem FYL.

 

Huvuddelen av radiostationerna installerades i TLF-kärror vid militära flygbaser (Bas 60 och Bas 90) där den integrerades med flygbasens Markradiosystem FYL via Radiomanöverenhet RAME. Genom detta kunde andra trafikledare på flygbasen använda RA 706 och TLF kunde använda de fast installerade radiokanalerna för flygtrafikledning. Radiosystemets redundans ökade därmed betydligt.

Radiostationen beställdes 1981 från Becker Flugfunkwerk i Västtyskland som utvecklade och tillverkade 95 enheter för flygvapnet och ett 25-tal enheter för Luftfartsverket.

 

Radioutrustningen visade sig mycket väl fylla det behov som den utvecklats mot och det resulterade i att den anskaffades för ett flertal andra användningsområden. År 2007 är fortfarande ett antal RA 706 i operativ drift.

 

Utförligare beskrivning om Ra-706 finns i FHT:s dokument Radiostation Ra-706 i pdf-format (1,3 MB).

 

Senast uppdaterad 2009-09-09

 

Sammanställt av Arne Larsson AEF