Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod   

                                                                   /==============

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980                1990

 

 

 

Ra-730 Sändarstativ

Ra-730 Sändarstativ

 Radiostation Ra-730.

Bakgrund

I stort sett parallellt med Fmr-18 utvecklade AGA Electronics AB i Sverige en flygradiostation Fr-28 avsedd för Fpl37. Den var en VHF/UHF sändtagare med AM- och FM-modulation. Den option på ytterligare leverans av Fmr-18 i beställlningen hos PTAB utnyttjades av olika anledningar inte utan i stället lades en beställning på AGA att konstruera en markvariant av den mycket lyckade Fr-28. Den 4 juni 1975 beställde FMV från AGA Electronics AB 40 st. radiostationer med separata sändare och mottagare samt 15 st. sändtagare. Radioutrustningen fick benämningen Ra-730 MT.

Tekniska bestämmelser

Den teknisk specifikationen innehöll i stort samma krav som för Fmr-18. Ra-730 skulle vara uppbyggd med halvledare, vara bredbandig och bland annat klara de storsignalkrav som krävdes vid installation i befintliga radioanläggningar. Detta innebar en kraftig skärpning mot kraven för Fr-28. I flygplan sänds i samma frekvensområde endast på en kanal samtidigt medan det på marken kan sändas på flera. Uteffekten från marksändare med effektförstärkare inkopplad är mer än 1000 gånger högre än vad som förekommer i flygplan vilket avsevärt försvårar för närbelägna mottagare.

I beställningen fanns även angivet att:

Den beställda materielen skall vid leverans vara i samma utförande vad avser gemensamma underenheter som den i Fr-28/Fr-29”.

Utveckling och leverans

Med anledning av att underenheterna för Ra-730 var utvecklade och utprovade mot kraven i flygplan bestod utvecklingsarbetet i att anpassa utrustningen mot de nya markradiokraven exempelvis storsignalkraven. Ju längre utvecklingen fortskred desto fler underenheter klarade inte kravet på utbytbarhet med Fr-28-enheter. Specifikationerna var för olika.

Serieleveransen startade 1978.

Drift

Ra-730 installerades vid samtliga tre flygkommandon med början från 1979 och kunde anslutas till Effektsteg 204.

Radiostationen är fortfarande i operativ drift och kommer att få en beräknad operativ driftperiod av 40 år

 Teknisk data

Radiostation Ra-730 är en mångkanals UHF markradiostation avsedd för kommunikation mellan mark och flygplan.

Den har ett frekvensområde på 225,00 - 399,95 MHz med 50 kHz kanalindelning och kan arbeta med såväl amplitud- (AM) som frekvens (FM) modulering.

Den består av mottagar- och sändarenheter som kan installeras i mottagar- och sändaranläggningar men finns också i en sändtagarvariant. I mottagarenheterna finns en kristallstyrd nödmottagare avstämd till den internationella nödfrekvensen 121,5 MHz.

Mottagarenheten har två LF-utgångar, en 600 ohms smalbands- och en 600 ohms bredbandsutgång.

Sändaren har två LF-ingångar, en 600 ohms smalbands och en 600 ohms bredbandsingång.

Sändarens uteffekt är 25 W vid AM och 60 W vid FM.

Sammanställt av Arne Larsson AEF

 

Källor: Erfarenheter från FMV och CVA