Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

 

 

Radiostation Tmr-19

 

 

 

Radiostation Tmr-19

Radiostation Tmr-19

 

Bakgrund.

Ett radiosystem för de nya flygbaserna Bas 60 (Basradio 60) hade beställts under slutet av 50-talet och börjat att levereras tidigt 60-tal (Fmr/Tmr-12). Behovet av bärbar radio uppstod och Ra-151 beställdes. Nya och fler fordon tillställdes flygbaserna och som innebar att Tmr-12 inte räckte till varför kompletterande anskaffningar behövde göras.


Utveckling och leverans

Under mitten av 70-talet togs beslut om att anskaffa fler fordonsinstallerade radiostationer. Kravet var att de skulle kunna kommunicera med basradiosystemet och ha de funktioner som Tmr-12 hade.
Valet av radiostation blev en kommersiell fordonsstation från SRA som med vissa modifieringar mötte uppställda krav. Beställning lades 1975 och leveranserna skedde under andra halvan av 1976.
Ett nytt basradiosystem (Basradio 90) var planerat att införas under 80-talet och som skall ersätta Basradio 60. Följaktligen så skulle Tmr-19 vara i operativdrift under c:a 10 år. Nu blev det nya basradiosystemet försenat några år vilket medförde att Tmr-19 kom att användas till mitten av andra halvan på 80-talet.

 

Utförande

Radiostation Tmr-19 byggde på en kommersiell mobilradio som modifierades för att passa mot de frekvenser och funktioner som basradiosystem 60 hade. Den skulle följaktligen kunna kommunicera med Fmr-12 A, Fmr-12 B, Tmr-12 och Ra-151. En tonsändare med frekvenserna 2340, 2580 och 2820 Hz infördes.
 

Tekniska data

Sändningsslag

Telefoni

Frekvensområde

146-174 MHz

Moduleringstyp

FM (Faskarakteristik)

Uteffekt

 ≥ 15 W

Kanalantal

Sju


Skrivet av: Arne Larsson AEF
Källor: Dokument från Krigsarkivet, CVA samt personliga minnen


Senast uppdaterad: 2016-01-04