Tjänster inom teknik och underhåll

Omfattning

De tjänster som utförts omfattar vad som ingår i ett systems eller utrustnings hela livscykel d.v.s. allt från idé till kassation och omfattar såväl tekniska som underhållstekniska tjänster. Tjänsterna har genomförts genom uppdrag från kunder inom FMV, Totalförsvaret och civila kunder. 

Exempel på underhållstjänster är framtagning av styrande dokument i form av Tekniska Order TO


Se vidare:  Sammanställning av Tekniska och Underhållstekniska tjänster inom Markteleområdet.

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen under den tidsperiod som CVA Marktele verkat har medfört en stor efterfrågan på tjänster. Som exempel kan nämnas införande av halvledare och digitaliseringen. 

Mätteknik och instrument

Många uppdrag har omfattat mätverksamhet på utrustningar och system. Behovet av mätinstrument har varit stort.

Se vidare:  Mätmetoder och Mätutrustningar för Markteleutrustningar 

 

Det speciella med instrument för transmissionsområdet

Nya mätinstrument utvecklas vanligen av företag som ser ett nytt behov på marknaden. Instruments egenskaper bestäms av tillverkaren, ibland efter konsultationer med potentiella kunder.
Inom transmissionsområdet gäller inte detta, då alla transmissionssystem från det mest primitiva till dagens världsomspännande system, har alla passerat nationsgränser.
Därmed följer en nödvändighet att centralt reglera, över nationsgränser, hur dessa system i detalj byggs upp, utvecklas och underhålls.
Därmed har mätmetoder, impedansnivåer, gränsvärden etc. som påverkar instrumentets egenskaper, till vissa delar varit reglerade i dessa internationella normer.

Några länkar av intresse: