Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Tekniska Order (TO) för Marktelemateriel
 

Vi har skannat ett stort antal Tekniska Order för Marktelemateriel. Vi har delat upp TO:na i sex grupper som vardera omfattar en tabell med klickbara länkar till respektive TO.
Benämningar och beteckningar är enligt det inskannade dokumentet och då innehållet har en spännvidd på nästan 50-år kan benämningar variera.

Den som vill veta mera om tankarna bakom TO-systemets tillkomst kan följa den här länken.

Tabellerna innehåller utöver kolumner för benämning och beteckning kolumner för:

·        Underhållsplan. Här finns information om de underenheter som ingår i den rubricerade utrustningen med de registrerade benämningarna och beteckningarna som ger spårbarhet till andra databaser

·        Tillsynsföreskrift. Här finns utrustningens tillsynsföreskrift där man kan hitta teknisk information.

·        Översynsföreskrift. I de fall som översynsföreskrift utgetts som TO finns den här

·        Funktionsföreskrift. Funktionsföreskrift skrevs för funktionskedjor där ett flertal utrustningar ingick

·        Övriga TO. Här finns andra för utrustningen intressanta TO:n inlagda.

  1. Navigationsmateriel. Omfattar bl.a. Markradiopejlar, Pejldatasystem, Radiofyrar, Talfyrar, TILS-sändare

  2. Markradarmateriel.

  3. Markradiomateriel.  Omfattar bl.a. Markradio, Lufor, Lopra, Markradiopejl, Telefax

  4. Radiolänkmaterel. Omfattar bl.a. Basbandsmätningar, Datatransmission, Kabelförstärkare, Master, Radiolänk, Multiplex, Stationsmateriel, Telefonväxel AKE-129.
    Omfattar i huvudsak TO-gruppen 856-

  5. Telefonmateriel  Omfattar bl.a.Telefonväxlar (exkl. AKE-129), Datatransmission, Fjärrskrivmaskiner, Kryptoapparater, Ledningstagare, OPUS, Miltex, Stationsutrustningar.
    Omfattar i huvudsak TO-gruppen 857-

  6. Antenner.

Tabellerna 1 - 6 länkar i huvudsak till senaste versionen av respektive TO. Även tidigare versioner har i många fall skannats. Samtliga skannade TO finns förtecknade i en klickbar Sammanställning där TO:na sorterats i nummerordning/alfabetisk ordning. Totalt omfattar tabellen 912 st. TO.