Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Markradiomateriel

Markradio, Lufor, Lopra, Markradiopejl, Telefax
 
Benämning

Beteckning

Underhålls-
plan

Tillsyns-
föreskrift

Översyns-
 föreskrift

Funktions-
föreskrift

Övriga    TO

Antennförstärkare NV 4

M2554-104010

 

851-40C

 

 

 

Bandspelare

M9999-901100

850-48D

 

 

 

 

Bandspelare 10

M3886-010010

 

850-91

 

 

 

Bandspelare 117

M3886-117010

 

850-76B

 

 

 

Basradio

M8323-038010

851-171

851-172

 

 

UF Samband 100 000001B

Betjäningsutrustning Markradio

M8323-750000

851-114

 

 

851-116B

UF Samband 100 000004C

CEFYL-Radio

---

851-64

851-66

 

 

 

Distortionsmätning inom LOPRA

---

 

851-133

 

 

 

Effektförstärkare 201

M2555-201010

851-60

851-57

 

 

851-703

Effektförstärkare 202

M2555-202011

851-65C

851-71

 

 

 

Effektförstärkare 204 MT

M2555-204011

851-129

 

 

 

 

Effektförstärkare RT-01

---

 

851-36

851-34

 

 

Expeditionspanel

M3925-101010--40

851-73

851-72

 

 

851-715

Felrapporteringskoder Marktele

---

850-41B

 

 

 

 

Fmr 1 B

---

851-20

FMR1-851-3

FMR1-851-1

 

FMR 1-851-901

Fmr 1 C

---

851-20

 

FMR 1-851-2

 

851-Ä6

Fmr 11

M3950-711010

Fmr 11-851-701

FMR 11-1

 

 

 

Fmr 12B MT

M3955-312021

 

FMR 12-1

 

 

Fmr 12-851-702

Fmr 4

---

851-20

FMR 4-851-3

 

 

FMR 4-851-Ä7

Fmr 5

---

851-20

 

 

 

FMR 5-851-Ä7

Fmr 6

M3950-705030

FMR 6-851-701C

 

 

 

 

Föreskrifter ang. underhållstjänsten

---

850-36

 

 

 

850-39B

Intern TV-utrustning

M8323-202011

850-55C

 

 

 

 

Interna TV-utrustningar (ITV)

---

850-84

 

 

 

 

Kanalenhet (Fr 16)

F3600-000138

 

FMR 16-901

 

 

 

Kanalordermottagare 202B

M7777-431190

 

 

 

 

851-717B

Kanalordermottagare 203

F3736-000004

851-97

 

 

 

 

Kanalorderutrustning 202

M3782-202020

851-93

 

 

 

 

Kanalorderutrustning 204

M3782-204010

851-96

 

 

 

 

KPL-141

M5190-141011

851-711

 

 

 

851-918

Kristallur

M3441-301010

 

850-72

 

 

 

KV-sändare 663

M3980-663010

851-95

 

 

 

 

KV-Sändare 663

M3950-663010

 

851-119

 

 

 

Lufor manöver och övervakning

M9999-904000

851-193

 

 

 

 

Luforutrustning RT-01

---

 

851-139B

 

 

851-139

Luftoperativa radionätet

M9999-904600

851-31D

 

 

 

 

Luftoperativa radionätet kompl. Us 7

---

851-151

 

 

 

 

Lv-order, manöver och övervakning

---

 

851-189

 

 

 

Manöver och övervakning Lv-order Lfc

M8323-356000

851-176

 

 

 

 

Manöver- och övervakningsutr. LV-order

M8323-356000

851-176

 

 

 

 

Manöverplats Fmr 14C

---

 

 

UF FMR 14-000007

 

 

Manöverutrustning för talstriradio

---

 

851-130

 

 

 

Markbunden markradiomateriel

---

851-30B

 

 

 

 

Markbunden radiomateriel

---

851-20

 

 

 

 

Markermateriel

---

850-63

 

 

 

 

Markradio Fmr 13 MT

M3955-713011

Fmr 13-851-701C

FMR 13-2

 

 

FMR 13-Ä2

Markradiopejl 406 Tmrp 6

M3273-406010

Tmrp 6-1

 

 

 

 

Markradiopejl 407 Tmrp 7

M3273-407011

 

Tmrp 7-1

 

 

 

Markradiopejl 408 (Fmrp 8)

M3273-408011

Fmrp 8-3C

Fmrp 8-1

 

 

Fmrp 8-851-701

Markradiopejl 409 (Tmrp 9)

M3273-409010

Tmrp 9-2B

Tmrp 9-1

 

 

 

Markradiopejl 410 (Frmrp 10)

M3273-410010

Fmrp 10-1

Fmrp 10-2

 

Fmrp 10-5

Fmrp 10-Ä

Markradiopejl 411 (Fmrp 11)

M3273-411020

Fmrp 11-1

 

 

 

 

Markradiopejl 412 (Fmrp 12)

M3273-412010

Fmrp 12-1

 

 

 

 

Markradiopejl Fmrp5C

Fmrp 5c

 

Fmrp5-851-3B

 

 

Fmrp5-851-4

Markradiopejl Fmrp6

Fmrp 6

Fmrp 6-851-701

Fmrp 6-2D

Fmrp 6-851-4

 

Fmrp 6-851-2

Markradiopejl Fmrp6 Indikatorstation

---

 

Fmrp 6-851-5

Fmrp 6-851-501

 

Fmrp 6-851-Ä2B

Markradiopejl Fmrp7

Fmrp 7a

Fmrp 7-851-701

Fmrp 7-851-2

 

 

Fmrp 7-Ä

Markradiopejl Tmrp 11

M3273-411010

Tmrp 11-1B

Tmrp-11-501

 

 

 

Markradiostation Mr II

 

 

 

 

 

MR II

Markradiostation RK 01

M3955-701010

851-26

851-12

851-15

 

851-26_1

Markradiostation RK-02

M3955-702020

851-27

851-44

 

 

 

Markradiosystem FYL

---

851-67

 

 

851-100

 

Medhörningspanel

M3921-800110

 

851-51

 

851-100

 

Minutpulsgivare

M2972-102010

 

851-37

 

 

 

Mottagare 800

M3955-800128

 

 

 

 

MF Ra 800 000001

Mottagarkedja US

---

 

 

 

857-269

 

Nivåkontroll B160 anläggningar

---

 

851-46

 

 

 

Oscillator

M2562-103010

 

851-61B

 

 

 

RA 154 MT

M3955-154011

851-161

 

 

 

 

RA 162

M3955-162011

851-158

 

 

 

 

RA 529 MT

M3955-529011

851-109B

 

 

 

851-716

RA 704 MT

M3955-704011

851-126

 

 

 

 

RA 706

M3955-706010

851-164

 

 

851-100

 

RA 816

M3955-816001

851-115

 

 

 851-116B

 

RA-163 MT

M3955-163011

851-168

 

 

 

 

Radiomanöversystem MARA

M3780-410001

851-82D

 

 

851-100

851-Ä9P

Radiomanöversystem RAME

F3600-011679

851-113

 

 

 851-116B

 

Radiomanöverutr. i STRI-radio

---

851-111.pdf

 

 

 

 

Radiomanöverutr. STRI-radio

M9999-902000

851-159

 

 

 

851-159C

Radiomanöverutrustning Stri för Lfc, Rrgc

M9999-902500

851-160

 

 

 

 

Radiomateriel Basradio

---

851-702C

 

 

 

 

Radiomateriel nödradio

---

851-701

 

 

 

 

Radiomottagare 

M2951-722010

851-170

851-74

 

 

 

Radiomottagare 316

M3951-316011

851-94B

 

 

 

 

Radiomottagare 707

M3951-707010

851-164

 

 

851-100

 

Radiomottagare 710

M3951-710010

 

857-177

 

 

850-68

Radiomottagare 722

M3951-722010

 

 

 

 

851-132

Radiomottagare 797

M3951-797010

851-148

 

 

 

 

Radiomottagare EK-11

M3951-751010

 

851-42

 

 

 

Radiomottagare Mrm 6B

 

 

 

 

 

851-Ä5

Radiomottagare Mrm 9

M3951-709010

851-710

 

 

 

 

Radioprinter telefonutrustning

M3983-901011

 

851-50

 

 

 

Radiostation  800 MT

M3955-800011

 

UF Ra 800-000001

 

 

 

Radiostation 538 MT

M3955-538011

851-138

851-165

 

 

 

Radiostation 746

M3955-746011

UF Ra 746 000001

UF RA 746

UF RA 746 000002

 

UF Ra 746 000001B

Radiostation Fmr 12 A

M3955-312011

851-23F

FMR 12-2B

 

 

Fmr 12-851-701

Radiostation Fmr 16 MT

M3955-716011

FMR 16-1

FMR 16-2

 

 

FMR 16-701

Radiostation Fmr 18 MT

M3955-718011

FMR 18-1

FMR 18-3

UF FMR 18 000002C

 

851-107

Radiostation Fmr 25

M3955-725011

FMR 25-2

FMR 25-1

 

 

 

Radiostation Fmr 26

M3955-726011

FMR 26-2

 

 

 

 

Radiostation Fmr 27

M3955-027000

 

 

 

 

FMR 27-Ä1

Radiostation Fmr 7

M3955-702021

FMR 7-2C

FMR 7-851-1

 

 

 

Radiostation RA 151

M3955-151011

851-708B

851-41B

 

 

 

Radiostation RA 730 MT

M3955-730011

851-112B

851-135

 

 

 

Radiostation Ra 748

M3955-748011

UF Ra 748

 

 

 

 

Radiostation RA-138MT

M3955-138011

851-144

UF Ra 138 000001B

 

 

 

Radiostation RK-02

M3955-702011

851-27D

 

 

 

851-Ä61

Radiostation RK-03

M3955-700011

851-85C

 

 

851-100

 

Radiostation RK-11

M3955-711011

851-59D

851-63

 

851-100

851-59

Radiostation RT-01

M3950-709010

851-712

 

 

 

 

Radiostation Tmr 12 MT

M3955-412011

TMR 12-851-701

TMR 12-1

 

 

TMR 12-851-702

Radiostation Tmr 16 

M3955-416011

TMR 16-1B

TMR 16-2

 

 

851-701

Radiostation Tmr 16B

M3955-416021

TMR 16-1B

TMR 16-3

 

 

TMR 16-501

Radiostation Tmr 17 A (B; C; D)

M3955-417011

TMR 17-1

TMR 17-2

 

 

 

Radiostation Tmr 19

M3955-419011

 

TMR 19-1

 

 

 

Radiostation Tmr 20

M3955-320011

TMR 20-3

TMR 20-1

TMR 20-2B

 

 

Radiostation Tmr 30

M3955-330011

TMR 30-1

 

 

 

 

Radiostation Tmr 40

M3955-340011

TMR 40-1

 

 

 

 

Radiosystem 758

M3955-758011

851-108

 

 

851-105

 

Radiosändare Fmr 14 Effektförstärkare

M3950-714148

 

FMR 14-1C

 

 

FMR 14-Ä1

Radiosändare Fmr 14 Fjärrmanöver

---

 

FMR 14-7

 

 

 

Radiosändare Fmr 14 Styrstativ

M3950-714138

 

FMR 14-6

 

 

FMR 14-Ä3

Radiosändare Fmr-11

M3950-711050

851-70

850-56

 

 

 

Radiosändare FMR-14

M3950-714011

FMR 14-2B

 

 

 

FMR 14-701B

Radiosändare Fmr-15 MT

M3950-715011

851-70

FMR 15-1

 

 

 

Radiosändare RT-01

M3950-709010

851-28

851-35

851-33

 

 

Radiosändare RT-02

M3950-721011

851-24B

 

 

 

851-713

Tmr 10 Radioutrustning

 

 

TMR 10-851-4

 

 

 

Tmr 8 Radioutrustning

 

 

TMR 8-851-4

 

 

 

Tmr 9 Radioutrustning

 

 

TMR 9-851-1

 

 

TMR 9-851-11

Reservsändarfunktion US

---

 

 

 

851-117

 

RK-01

M3955-701021

851-707C

 

 

 

851-Ä9P

RK-01 C/R

M3955-701031

851-709

 

 

 

 

RT-01 master

---

 

850-29

 

 

 

Rundradiomottagare

---

 

 

 

 

851-11

Rörmast RT 01

F1281-900883

 

851-102

 

 

 

Sammanlagrare 1A, 1B, 1C

M3981-001012

851-90

 

 

 

 

Sammanlagrare 2 boch 2A

M3951-001110

851-81

 

 

 

 

Signalomformare

 

 

 

 

 

851-Ä63

Stab-Stab radio KV-sändare 664

M3950-664010

 

851-195

 

 

 

Stab-Stab radio mottagaranläggning mindre

M9999-907200

851-732

 

 

 

 

Stab-Stab radio mottagaranläggning större

M9999-907300

UF Samband 100 000114B

 

 

 

 

Stab-Stab radio sändaranläggning mindre

M9999-907400

851-734

 

 

 

 

Stab-Stab radio sändaranläggning större

M9999-907500

851-733

 

 

 

UF Samband 100 000116B

Stativutrustning

M3955-990139

851-83B

 

 

851-100

 

Styrdatamateriel m/59

---

851-704C

 

 

 

 

Styrsystem relä US

---

 

857-259

 

 

 

Styrsystem styrande US

---

UF RA 746 000002

857-258

 

 

 

Sändarkedja US

---

 

FMR 14-8

 

 

 

Talradio 80

---

 

 

 

 

851-153

Talradio i anläggningar med MK/OK

---

 

851-32

 

 

 

Talradio i B662-anl. och i TL-torn

---

851-29

851-29B

 

 

 

Telefaximilmottagare WF 103S

---

 

850-33

 

 

 

Telefaximilsändare WF 104S

---

 

850-32

 

 

 

Telefaxsändare Hell-WF 205S

M3940-205010

 

850-58

 

 

 

Telefraxstativ  8310

M1893-831010

 

850-50B

 

 

 

Telegrafiöverlagringsterminal

M3983-101010

 

 

 

851-118

 

Teleskopmast MT

M1237-851711

 

851-122

 

 

 

TF-mottagare

M3940-110010

 

850-49

 

 

 

TF-mottagare BS 110

M3940-110010

 

850-51

 

 

 

TF-stativ CVA

F1250-200484

 

850-52

 

 

 

TLF-kärra 813 MT

M5043-813014

850-75

 

 

 

 

TLF-Radio FYL direktiv och anvisning

---

 

 

 

 851-116B

 

Tonmottagare

F6510-000230

 

 

FMR 14-5

 

 

Tontelegrafutrustning

M3988-007001

 

 

 

850-97B

 

Utbildningsanläggning FFL

M9999-906900

851-187

 

 

 

851-187B

VHF-diplexer

M4602-000662

851-104

 

 

 

 

VHF-Multikopplare

M1898-212010

851-84

 

 

851-100

 

Väderdelgivningsutrustning "DELILA"

M8368-203010

850-71

850-86

 

850-85

 

Övervakningsutrustning SD

M3780-501000

851-80

851-87

 

 

UF Samband 100 000063B