Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Markradarmateriel

 

Benämning Beteckning Underhålls-plan Tillsyns- föreskrift Översyns- föreskrift Funktions-föreskrift Övriga    TO

FYL Radaranläggning PS-810/F

M3330-810071

PS 810-000001

Radar 081-5B

 

 

 

Landningsfyr PN-52/R

---

 

PN-855-9B

PN-855-13

 

 

Landningsfyr PN-521/R

---

 

PN-855-15

 

 

 

Navigeringsfyr PN-513/F

M3330-051371

 

Radar 051-4

 

 

 

Navigeringsfyr PN-60/F

---

 

PN-855-11C

 

 

 

PH-12/F MT

M3330-012171

Radar 012-3C

 

 

 

 

PH-12/F Sändtagare

F4610-001433

 

Radar 012-5

 

 

 

PH-121/F MT, Antennutrustning

M3330-012171

 

Radar 012-6

 

 

 

PH-13/F

M3330-013071

 

Radar 021-24

 

 

 

PH-133/F

M3330-013371

Radar-013-1B

 

 

 

 

PH-133/F, Radarmottagare 451

M3330-013118

 

Radar 021-25

 

 

 

PH-39/F MT

M3330-039071

Radar 039-1D

 

 

 

 

PH-40/F

M3330-040071

Radar 040-1D

 

 

 

 

PJ-21 Stativ 15,PL 23

M3330-021031

 

 

PJ-855-13

 

 

PJ 21 Stativ 15,PL 24

M3330-021031

 

 

PJ-855-14

 

 

PJ-21 Stativ 15,16,MF-först PL 2B

M3330-021031

 

 

Radar-021-13

 

 

PJ-21 Omklassificering magnetroner

M3330-021031

 

 

 

 

PJ-855-9

PJ-21 Stativ,15,16,PL 21

M3330-021031

 

 

PJ-855-15

 

 

PJ-21 Stativ,16,16,PL 26

M3330-021031

 

 

PJ-855-16

 

 

PJ-21 vippmekanism

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 021-2

PJ-21, PS-29, PS-431, PS-422 Blandarkristaller

M3330-021031

 

 

 

 

PJ-855-7

PJ-21 AFR SR401:MF-först 105A

M3330-021031

 

 

Radar 021-16

 

 

PJ-21 Aut-frekv,regl,SR 401,MF-f 105A

M3330-021031

 

 

PJ-855-24

 

 

PJ-21 Blandarkristaller

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 021-8

PJ-21 MF-först A3691 m kraft,SR 110

M3330-021031

 

 

PJ-855-23

 

 

PJ-21  MF-först A3691;SR 110

M3330-021031

 

 

Radar-021-15

 

 

PJ-21 PH-13,Givare Marconi T6 3"

M3330-021031

 

 

PJ-855-20

 

 

PJ-21 PS-141,Vippmek,Hög/lågLob

M3330-021031

 

 

PJ-855-21

 

 

PJ-21 PS-141,Vippmek,Hög/Låglob

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 021-2

PJ-21 Stativ 16A-B,tidaxelgen PL 5

M3330-021031

 

 

PJ_855-27

 

 

PJ-21 stativ 15, PL 24

M3330-021031

 

 

Radar 021-9

 

 

PJ-21 stativ 15,16 PL 21

M3330-021031

 

 

Radar 021-5

 

 

PJ-21 stativ 15,16 PL 26

M3330-021031

 

 

Radar 021-11

 

 

PJ-21 stativ 15,16, Först PL 3

M3330-021031

 

 

Radar-021-14

 

 

PJ-21 Stativ 15,16,Först 363/PL 3

M3330-021031

 

 

PJ-855-22

 

 

PJ-21 stativ 15,16,PL 2 A,B

M3330-021031

 

 

PJ-855-19

 

 

PJ-21 stativ 15,16,PL 21

M3330-021031

 

 

Radar 021-5

 

 

PJ-21 stativ 15,16,PL 25,PL 25A

M3330-021031

 

 

Radar 021-12

 

 

PJ-21 Stativ 15,16,PL41,42,44,46,47

M3330-021031

 

 

Radar 021-17

 

 

PJ-21 stativ 15,16,Rep stativkablage

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 021-9

PJ-21 stativ 15,PL 23

M3330-021031

 

 

Radar 021-4

 

 

PJ-21 stativ 16,Tidaxelgen.PL 5

M3330-021031

 

 

Radar 021-19

 

 

PJ-21 stativ,15,16,PL 25,PL 25A

M3330-021031

 

 

PJ-855-18

 

 

PJ-21 stativ,16A-B,PL 6,PL6A

M3330-021031

 

 

PJ-855-26

 

 

PJ-21 stativ15,16;PL 41,42,44,46

M3330-021031

 

 

PJ-855-25

 

 

PJ-21 Vridtrafor Marconi

M3330-021031

 

 

Radar 021-23

 

 

PJ-21/F Handhav.inst.mast

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 021-1

PJ-21/R

M3330-021031

 

 

 

 

PJ-855-6

PJ-21/R PS-141/F

M3330-021031

Radar 021-21B

 

 

 

 

PN 67 Glidbana

---

 

 

 

 

PN-855-14

PN-671

M3330-067151

 

UF PN671 000102B

 

 

 

PS-08/F

M3330-008071

 

 

 

 

Radar 008-4B

PS-08/F

M3330-008171

 

Radar 008-5

 

 

 

PS-081/F

M3330-008171

Radar 008-2B

 

 

 

 

PS-15/F Antennmast

M3330-015071

Radar-015-2B

 

 

 

 

PS-15/F MT

M3330-015071

UF PS15000004B

 

 

 

 

PS-15/F MT

M3330-015071

 

 

 

 

UF PS15000105

PS-15/F MT

M3330-015071

Radar 015-1G

 

 

 

 

PS-16/F

M3330-016071

Radar-016-1B

 

 

 

 

PS-29/F

M3330-029701

 

Radar 029-2

 

 

 

PS-41/T MT

M3330-041051

Radar 041-2B

 

 

 

 

PS-65/F

M3330-065071

 

Radar-065-8

 

 

 

PS-65/F mekanisk materiel

M3330-065071

 

Radar-065-7

 

 

 

PS-65/F typbundna skyddsföreskrifter

M3330-065071

 

 

 

 

Radar-065-9

PS-66/T Datamaskin DAP

M3191-103010

 

UF PS66 000003

 

 

 

PS-66/T Fjärrövervakning

M3191-103010

 

 

 

UF PS66 000005

 

PS-66/T Mekanik

M3191-103010

 

UF PS66 000012B

 

 

 

PS-66/T MT

M3330-066051

UF PS66 000001B

 

 

 

 

PS-66/T MT

M3330-066051

 

UF PS66 000002C

 

 

 

PS-66/T SEBA 66

M3195-210011

 

UF PS66 000006

 

 

 

PS-810/F BBÖ,PS-810--TCC

---

 

 

 

Radar-081-5B

 

PV-30/R

M3330-030071

PV30 000101B

 

 

 

 

Radarfyr PN-51/F

---

 

PN-855-6B

PN-855-5

 

 

Radarstation PS-16/F

---

 

Radar-016-2

 

 

 

RADARSTATIONER TOM-nummer

M3330-021031

 

 

 

 

Radar 000-1

Strilradaranläggning PS-15/F MT

M3330-015071

UF PS15000105

 

 

 

 

Strilradaranläggning 44, Elförsörjn.

---

Radar 044-30-1

 

 

 

 

Striradaranläggning 44, Op-vagn

M3330-044158

Radar 044-20-3

 

 

 

 

Väderradar PS-29/F

M3330-029701

 

Radar 029-1

 

 

 

Väderradar PS-29/F

M3330-029701

Radar 029-1