Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Telefonmateriel

Telefonväxlar, Datatransmission, Fjärrskrivmaskiner, Kryptoapparater, Ledningstagare, OPUS, Miltex, Stationsutrustningar mm

 
Benämning

 Beteckning

Underhålls-plan Tillsyns- föreskrift Översyns- föreskrift Funktions-föreskrift Övriga    TO

Adm och vård av datamedia FV marktelesystem

 

 

 

 

 

80-243

Anvisn databärare

Mxx

 

 

 

857-271B

 

ARQ-utr

M3981-303011 -304011

857-187B

 

 

 

 

Automatväxel MT ARD 361

M3914-286011 --012

857-57C

 

 

 

 

Avfuktningsaggr LME

F3200-000667

 

857-70

 

 

 

Bilddistr LME-AVE

M3940-701010

 

857-195

 

 

 

Centralur

Mxx

857-171B

 

 

 

 

Centralur TCC/TWR, bruksenh uppf

M8321-811000

 

 

 

 

857-212B

Dataförmedlare 

M3917-301001

857-272

 

 

857-324

 

Datagivare OPUS

F3600-001937

 

857-144B

 

 

 

Datamodem

M3981-122110

857-234

 

 

 

 

Datatransm DT113, DT114-116

M3981-113001 m.fl

857-197B

 

 

 

 

Datatransm DT120 Codex

M3981-120010

857-210

 

 

 

 

Datatransm DT133

M3981-120010

857-256

 

 

 

 

Datatransm förb m DT 112

M3981-110010 -112110

 

 

 

857-193

 

Datatransm förb m DT120

M3981-120010

 

 

 

857-211B

 

Datatransm sänd, mott, tgfinl m.fl

M3981-101010 m.fl

857-55

 

 

 

 

Datatransm T1F3/M, modulator

M3981-102010 -104011

 

857-28B

 

 

 

Datatransm T1F3/S

M3981-101010

 

857-27B

 

 

 

Datatransm T1G2

M3981-103010

 

857-14

 

 

 

Datatransm utr DT112 A 

M3981-112011

857-185

 

 

 

 

Distorsionsmeter Siemens H2

M3631-144110

 

 

 

857-162

 

Diverse Transmissionsmtrl

 

857-7C

 

 

 

 

Fjärrskriftmaskin

M3936-503110 -508110

 

857-6

 

 

 

Fjärrskriftmateriel

Mxx

 

857-40

 

 

 

Fjärrskrivmaskin och remssändare

M3932-402010 -403010

 

857-359

 

 

 

Fjärrskrivmaskin och remssändare

M3936-308210

 

857-359

 

 

 

Fjärrskrivmaskin och remssändare

M3936-503110

 

857-359

 

 

 

Fjärrskrivmaskin och remssändare

M3936-508110

 

857-359

 

 

 

Fjärrskrivmaskin och remssändare

M3936-508120

 

857-359

 

 

 

Fjärrövervakningsutrustning AKE129

 

 

 

 

 

856-162

Fjärrövervakningsutrustning AKE129

 

 

856-154

 

 

 

Fyrtrådstillsats

M3910-012010

 

857-35B

 

 

 

Förteckninng UHP

 

80-18H:15

 

 

 

Även 80-18R

Grupplöptidsmeter MT

M3631-142011

 

 

 

857-133

 

Inmätning förbindelser

Mxx

 

 

 

857-23

 

Interfon 825, 826

M8321-826000 -827000

857-108B

 

 

 

 

Kodomvandlare 525

F2772-000001

 

857-314B

 

 

 

Krypteringsapparat 101

M3858-101011

 

857-231

 

 

 

Krypteringsapparat 102/101

M3858-102011

 

857-231

 

 

 

Krypteringsapparat 110 MT

M3858-110011

857-285B

857-313

 

 

 

Krypteringsapparat 190 MT

M3858-190011

600-000109B

 

 

 

 

Krypteringsapparat 1901 T

M3858-190111

600-000109B

 

 

 

 

Krypteringsapparat 210

M3858-210011

 

857-261

 

 

 

Krypteringsapparat 301

M3858-301011

 

857-247

 

 

 

Krypteringsapparat 302 MT1

M3858-302011

600-000110

 

 

 

 

Krypteringsapparat 302 MT2

M3858-302012

600-000110

 

 

 

 

Krypteringsapparat 3021/T

M3858-302111

600-000110

 

 

 

 

Krypteringsapparat 490 MT

M3858-490011

600-000109B

 

 

 

 

Krypteringsapparat 4901 T

M3858-490111

600-000109B

 

 

 

 

Krypteringsapparat 491/T

M3858-491011

600-000116

 

 

 

 

Krypteringsapparat 810

M3858-810011

857-273

 

 

 

 

Krypteringsapparat 960

M3858-960011

857-291

 

 

 

 

Krypteringsapparat 970 MT

M3858-970011

600-000113

 

 

 

 

Krypteringsapparat 971 MT

M3858-971011

600-000109B

 

 

 

 

Krypteringsapparater

M3858-101011 m.fl

857-232

 

 

 

 

Kryptokort 621/T

M3858-621011

600-000117

 

 

 

 

Kryptokort 6211/T

M3858-621111

600-000117

 

 

 

 

Larmkontroll AKE129

M3918-129000

 

856-173B

 

 

 

Larmutr lfc1

M3780-302010 -302020

857-179

 

 

 

 

Laserfax K

M3940-116011

 

857-330

 

 

 

Lbev lfc/OPUS

M8331-104010

 

857-141B

 

 

 

Lbev utr lgc OPUS

M8331-102010

 

857-145B

 

 

 

Lbev utr rgc/OPUS

M8331-103010

 

857-140B

 

 

 

Ledn tag Ink till raexp

M3918-201000

 

 

 

857-148

 

Ledn tag lfc 1

M3918-201011 -201012

 

 

 

857-147

 

Ledn tag lfc/rgc tal, peksym

M3918-201000

 

 

 

857-123

 

Ledn tag lfc1, bijal förval

M3918-201000

 

 

 

857-131

 

Ledn tag lfc1, CTAM

M3918-201000

 

 

 

857-124

 

Ledn tag lfc1, Intern t förmvx

M3918-201031 -201032

 

 

 

857-134

 

Ledn tag lfc1, intern till förmvx

M3918-201000

 

 

 

857-122

 

Ledn tag lfc1, Intern via förm

M3918-201000

 

 

 

857-130

 

Ledn tag lfc1. Extern tal

M3918-201000

 

 

 

857-138

 

Ledn tag lfc1. Intern öv servvx

M3918-201000

 

 

 

857-136

 

Ledn tag LV-order

M3918-201000

 

 

 

857-125

 

Ledn tag rgc. Intern t man vx

M3918-201000

 

 

 

857-135B

 

Ledn tag Tablå och förvalsutr

M3918-201000

 

 

 

857-100

 

Ledn tag transp externa förb

M3918-201000

 

 

 

857-102

 

Ledn tag övnutr tfnutr 821

M3918-201000

 

 

 

857-99

 

Ledn tag, konc ext förb

M3918-201000

 

 

 

857-101

 

Ledn tagare Rgc, PS-66

M3918-201000

857-60B

 

 

857-92

 

Lednomkutr

M3918-205000

857-204

 

 

 

 

LF ödr LME

M3982-112000

 

857-126B

 

 

 

LF ödr LME

M3982-117001

 

857-129B

 

 

 

LF ödr SATT

M3982-102000

 

857-128B

 

 

 

LF-ödr LME

M3982-114010

 

857-121B

 

 

 

LF-ödr SATT m.fl

M3982-102000 m.fl

857-86C

 

 

 

 

Lgc m/50

Mxx

 

857-2

 

 

 

Likriktare 

M2511-242010

 

857-30

 

 

 

Linjebevakare MT

M3780-801011

340-000102C

 

 

 

 

Linjetag klarg, TLF m fl 

M8321-103000

857-245B

 

 

 

 

Linjetagare 5-linj m fl

M3911-108010 m.fl

857-51

857-26

 

 

 

Linjeövervakn utr

M3780-301010

857-56

 

 

857-95

 

LSO-materiel

M2580-102011 m.fl

857-87G

 

 

 

 

Luftbev utr OPUS

M8331-101020

857-98D

 

 

 

 

Läckindikator

M3722-813011

 

857-66

 

 

 

Löpnr givare

M3932-990029

857-190

 

 

 

 

Manuell förmedlingsväxel

M3912-576000  -577000

 

857-275

 

 

 

Manuell förmedlingsväxel  Int CB-ankn

M3912-577000

 

 

 

857-146

 

Manuell förmedlingsväxel Tvt-förb

M3912-577000

 

 

 

857-149

 

Manuella telefonväxlar

M3912-565011 m.fl

857-13E

 

 

 

 

Matrisskrivare Siemens PT 80 i2

M3851-317110

 

857-286

 

 

 

MFC

M3918-709011

857-274

 

 

 

 

Milfax

M3940-042011

857-294

 

 

 

 

Miltex

M3982-146011

857-277

 

 

 

 

Miltex DCE

M3982-146011 -146111

 

 

 

857-310

 

Miltex matrisskriv PT88

M3851-331010

 

 

 

857-312

 

MILTEX textskärm

M3947-125011

 

 

 

857-311

 

Mottagarkedja Us

 

 

 

 

857-269

 

OP-rumsfjskr, lfc, KC, BBS

Mxx

857-252

 

 

 

 

OPUS

F3600-

 

 

 

857-143

 

Pulsgivare Tsend 72

F5940-002321

 

857-172

 

 

 

Radiofjskr Rapri

Mxx

851-31B

 

 

 

 

Radiolänk och telefonmateriel

 

856-5

 

 

 

 

Relä

F5940-002320 -002882

 

857-176

 

 

 

Relädrift i luftoperativa nätet

Mxx

 

 

 

857-260

 

Remsavkännare Tsend 91

F5940-002322 -006516

 

857-178

 

 

 

Sign omf 1225 HZ

M2580-103011 -103021

 

857-120B

 

 

 

Signalomf 1425

M2580-102011

 

857-142

 

 

 

Signalomf 1425 Hz

M2580-102010

 

857-22

 

 

 

Signalomf 1425 Hz, SATT

M2580-104011 -104031

 

857-83B

 

 

 

Signalskyddsmateriel

 

600-000111C

 

 

 

 

Signstnvagn rapri

M3958-101011

857-205

 

 

 

 

Snabbtfn, högt, utrop

M8321-204610

857-106C

 

 

 

 

Stationssignalomformare SSO

Mxx

857-200

 

 

 

Även 856-175

Strömförsörjn lfc, rgc, radar, KC

M8253-100510

857-59C

 

 

 

 

Styrsystem Relä-Us

 

 

857-259

 

 

 

Styrsystem Styrande Us

 

 

857-258

 

 

 

Systemledn 1,3 MHz

M3982-301010

857-88

 

 

 

 

Talgarnityr

Mxx

857-61

 

 

 

 

Telefax 420 MT m.fl

M3940-042011

340-000102C

857-316

 

 

 

Telefax 650 U1/T  

M3940-065111

340-000102C

 

 

 

 

Telefax 650/T

M3940-065011

340-000102C

 

 

 

 

Telefax 755/T

M3940-755011

340-000102C

 

 

 

 

Telefaxmateriel

Mxx

857-75D

 

 

 

 

Telefaxmott 111B MT HELL

M3940-111021

 

857-47

 

 

 

Telefaxmott HELL BS110S

M3940-110011

 

857-62

 

 

 

Telefaxsänd 205S (HELL)

M3940-205011

 

857-182

 

 

 

Telefonapparater, talg

Mxx

857-50

 

 

 

 

Telefoni- Telegrafi- och Dataförbindelser

 

857-222

 

 

 

Även 856-199

Telefonkablar

Mxx

 

857-73

 

 

 

Telefonkrypto 750/S

M3858-750010

857-302B

 

 

 

 

Telefonmateriel Stationsutrustningar

 

857-13

 

 

 

 

Telefonutr 824 TAST

M8321-824010

857-111

 

 

 

 

Telefonutrustning AXT 101

M8321-860000

320-000108B

 

 

 

 

Telefonväxel 290 MT

M3914-290001 -011 -021

857-306

 

 

 

 

Telefonväxel AK160 MT

M3912-475001

 

857-137

 

 

 

Telefonväxel AKE129

M3918-129000

856-101

856-172B

 

 

 

Telefonväxel AKE129 Larmkontroll

M3918-129000

 

856-173B

 

 

 

Telefonväxel ASD 551

M3917-204001

857-235B

857-249

 

 

 

Telefonväxel ETSS

M3917-202001

857-216

857-250

 

 

 

Telefonväxel GTE GTD 120 CEPT

M3917-206001

857-214B

 

 

 

 

Telefonväxel m/53

M3912-586000

 

857-35B

 

 

 

Telegrafiinl VT2F m.fl

M3983-213011 m.fl

875-76

 

 

 

 

Telegrafiinlagr 

M3983-231011

857-54

857-150

 

 

 

Telekabelmateriel

M9999-904700

857-10B

 

 

 

 

Telekommunikationssystem BAS-90 Typ 1

 

857-326

 

 

 

 

Teletransm PCM

M3991-052001

857-94B

857-192B

 

 

 

Televäxel 420

M3917.420000

857-327

 

 

 

 

Televäxel 421

M3917-421000

320-000106B

857-323

 

 

Även 857-317

Televäxel 422

M3917-422000

320-000106B

 

 

 

 

Televäxel 600

M3917-600110

320-000116

 

 

 

 

TF sändtag 501 (HELL)

M3940-501011

 

857-181

 

 

 

Tfn 46 Bärbar

M8321-800510

 

857-17

 

 

 

Tfn 46 Bärbar, Fast

M8321-800510 -805520

857-74

 

 

 

 

Tfn 46 Fast

M8321-800520

 

857-19

 

 

 

Tfn utr 805, 823

M8321-805000

857-89B

 

 

 

 

Tfn utr 825, TCC, TWR

M8321-825000

857-109B

 

 

 

 

Tfn utr KC

M3018-202011 -202021

857-58B

 

 

 

 

Tfn utr op-rum MBV

M3618-203011

857-170

 

 

 

 

Tfnstnvagn 4

M8321-712011

857-49

857-35

 

 

 

Tfnutr 801 PS-66

M8321-801310

 

857-64

 

 

 

Tfnutr 804, lgc m/50 

M8321-804000

857-93C

 

 

 

857-Ä68

Tfnutr 822 (lgc)

M8321-822000

857-90B

 

 

 

857-Ä9

Tfnutr 860

M8321-860000

857-257B

857-254

 

 

 

Tfnvx GTD120

M3917-203001 -206001

857-214B

 

 

 

 

TF-sändare

M3940-206021

 

857-63B

 

 

 

Tgf inlagr VT2-F

M3983-211011

 

857-12

 

 

 

Tgf vx 50 nr, 60 nr

M3918-706211 -706011

857-188

 

 

 

 

Tgfinlagr m.fl

M3983-213011

 

857-67

 

 

 

Tontgf WT100, 12 kanaler

M3988-005010

857-110

 

 

 

 

Trafiksyst 860/RIR

M9999-905300

857-236

857-237

 

 

 

Trafiksystem 860 Driftföreskrift Sid 1 - 108

M9999-905300

 

80-248 del 1

 

 

Trafiksystem 860 Driftföreskrift Sid 109 - 222

M9999-905300

 

80-248 del 2

 

 

Transformatorutr

M3982-112158

857-96B

 

 

 

 

Transmissionstekn begrepp

Mxx

 

 

 

 

 

Trådnät funktionsunderhåll

Mxx

 

 

 

857-45

 

Trådnät, tgf förb

Mxx

 

 

 

857-161

 

Trådterm TTU

M3982-140001

 

857-244B

 

 

 

Underhållsintervall RL och tfn-mtrl

 

857-5

 

 

 

 

Övn utr rgc/OPUS

F3600-001961

 

857-139

 

 

 

Övningsenhet OPUS

F3600-001960

 

857-196