Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

General Radio Company

Om företaget                   Sammanställning

Mätutrustningar

106-L Normalinduktans

1932-1956 

107-J Variabel Induktans

1932-1965

219-M Dekadkondensator

1938-1956

222 Precisionskondensator

1920-1950 

434-B Frekvensmeter LF

1931-1944 

583-A LF-effektmeter

1931-1965  

 

602-L Dekadmotstånd  

1932-1952

 

602-N Dekadmotstånd  

1932-1952

605-B Signalgenerator
1938-1948

613-B LF-generator
1935-1945

650-A Impedansmätbrygga

1932-1955    

715-AS3  Likspänningsförstärk

1938-1956 

 720-A Frekvensmeter

1945-1961      

722-D Variabel kondensator

1937-1960 

722-M Variabel kondensator

1938-1952  

 

722-MD Variabel kondensator

1954-1959     

 

724-A  Frekvensmeter

1936-1949     

726-A Rörvoltmeter
1936-1948       

758-A Frekvensmeter

1944-1956  

804-A Signalgenerator

1932-1945                

 

805-C  Signalgenerator

1944-1965       

830-B Högpassfilter

1936-1952   

 

 

874 Koaxialsystem

1948-1980         

874-VCL Koaxialkondensator

1964-1980

900-LB Precisionsmätledning

1963-1978 

900-TUA Avstämmare

1965-1980    

900-TUB Avstämmare

1965-1980

916-AL HF-mätbryggar

1950-1965    

1208-B Oscillator

1950-1970    

1209-B Oscillator

1955-1964   

1211-C Oscillator
1961-1975

1212-A Nolldetektor
1953-1970

1216-A MF-förstärkare
1954-1970

1230-A URI-meter
1955-1970

1231-P5 Filter
1951-1960

1601-A VHF-mätbrygga
1950-1960

1605-AH Impedanskomkparator
1956-1976

1621 Kapacitansmätsystem
1967-1980

1632-A Kapacitansmätbrygga
1955-1965

1650-A RLC-mätbrygga
1959-1974

1840-A LF-effektmeter
1962-1980