Till AEF startsida

 

 

 

Bildportaler

 

Beskrivning

 

 

Tillverkare

 

Alla  A - X

 

Företagsinfo

 

 

 

 

Mätinstrumentmuseum
 

Historisk återblick - den tekniska utvecklingen  

Före och under andra världskriget skedde en snabb utveckling inom elektronikområdet som drev på en kunskapsutveckling inom mikrovågs- och pulsteknik. Nödvändiga instrumenttyper utvecklades snabbt för dessa nya områden.
Under 1970-talet kom möjligheten att med mikrodatorer utveckla programstyrda konstruktioner som krävde helt nya typer av instrument för prestandaverifiering och felsökning.

 

Grundplåten till vårt mätinstrumentmuseum var en gåva bestående av 300 mätinstrument. Dessa hade under många år samlats in vid telelaboratorierna inom FOA 3 och Armé-, Marin- och Flygförvaltningarna i Stockholm.

 

Gåvan var den utlösande faktorn för bildandet av AEF 2005.

Gåvan har under åren fördubblats genom att vi fått möjligheten att förfoga över intressanta instrument från SAAB i Arboga.

 

Vårt Digitala Instrumentmuseum omfattar idag 720 instrument av 150 fabrikat och omspänner en tidsperiod av 90 år. Vi presenterar instrumenten i  bildportaler med över 10 000  egentagna detaljbilder varav hälften är högupplösta.

 

 

 

 

Artiklar

 

Signalgeneratorer

LF-generatorer

Pulsgeneratorer

Svepgeneratorer

Brusgeneratorer

Q-metrar

 

Dokumentarkiv

 

 

 

 

Frekvensräknare HP-524