Instrumenttillverkare Historia

Uppdaterad 2023-02-28

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T   U   V   W

 

Advance Electronics/Gould Advance

Tidig leverantör av signalgeneratorer till flygvapnet.
1932 Grundades ursprunget till företaget för tillverkning av radiokomponenter

1939 Nya produkter utvecklas inom området strömförsörjning, med åren en betydande verksamhet.

1954 Namnbyte till Advance Components.

1962 Förvärvades Nagard Ltd, med bland annat tillverkning av oscilloskop

1963 Förvärvade, Pentechnique med tillverkning av frekvenstidräknare.

1964 Nytt namn Advance Electronics. Nu med ett brett instrumentprogram

1974 Uppköpta av Gould Inc. Med det nya namnet Gould Advance, senare enbart Gould, fortsattes utvecklingen av bland annat oscilloskop fram till 1990-talet och var en konkurrent till Tektronix inom lågprissegmentet.

Webbsida Grace´s Guide

 

AEG

AEG grundades 1883 som Deutsche Edison-Gesellschaft (DEG) av Emil Rathenau, som förvärvat rättigheter att använda patent för tillverkning av glödlampor av Thomas Edison . Efterhand fick företaget stora framgångar inom växelströmsområdet när Tyskland elektrifierades. Utvecklingen av bland annat maskintekniken, den elektriska belysnings- samt spårvägs- och järnvägsindustrin och den trådlösa telegrafin påverkades i hög grad av AEG.

Webbsida Wiki
 

Airborne Instruments Lab

AIL bildades 1945 av en grupp vetenskapsmän som under kriget varit verksamma vid National Defense Research Committee, NDRC.
Verksamheten var från början inriktad på radarområdet som de framgångsrikt utvecklade. Tillverkning av instrument var en mycket begränsad verksamhet.

Webbsida

 

Aircraft Radio Corp

Radio Frequency Laboratories grundades 1924 med inriktning på utveckling av radiosystem för flygplan. Företaget var sannolikt det första företaget i världen med inriktning på vad vi i dag kallar Avionikprodukter.
Det första systemet för blindflygning utprovades 1929 och blev en mycket uppmärksammad framgång. I början på 1930 talet ändrades namnet till Aircraft Radio Corp, ARC. Under 1930 talet utvecklades ett antal radiosystem på uppdrag av amerikanska försvaret.
Under andra världskriget levererades tillsammans med andra tillverkare 1,4 miljoner avionikenheter inom radioområdet utvecklade av Aircraft Radio Corp. Efter andra världskriget breddades verksamheten bland annat till utveckling av testinstrument.

Webbsida Wiki

Artikel om Aircraft Radio Corp

 

Airmec Ltd

Airmec Ltd bildades 1942. Efter andra världskriget ändrades företagets inriktning mot utveckling och tillverkning av instrument för radio och TV service. Under dessa år annonserades det ett stort antal instrument. 1969 blev företaget en del av Racal instruments.

Webbsida Grace´s Guide
 

Alford Manufacturing Company.

Grundades av Andrew Alford i början av 1960-talet. Alford var då en mycket ansedd tekniker med flera uppmärksammade uppfinningar inom elektronikområdet bakom sig.
Patent på koaxial mätledning beviljat 1967

Webbsida Wiki

Artikel om patentet
 

ASEA

ASEA var verksamt åren 1883–1987 med inriktning på system och produkter för generering, överföring och användning av elektricitet. Tidigt utvecklas en hög kompetens inom starkströmsöverföring, och blev senare världsledande, inom överföring av högspänd likström.
1988 fusionerades huvuddelen av Aseas verksamhet med schweiziska Brown Boveri. Genom bildandet av ABB Asea Brown Boveri Ltd, senare ABB Ltd.
1987, Aseas sista år som självständigt bolag, omsattes 52 miljarder kronor (varav 36,5 utomlands) med ca 73 000 anställda (varav 37 000 utanför Sverige).
Inom mätinstrumentområdet utvecklades endast ett fåtal instrument som inte fanns tillgängliga på marknaden, det mest kända var pressduktorn från 1950-talet.

Webbsida Wiki

 

Atlantus

Atlantus var en svensk tillverkare/importör av mätinstrument under 1940 talet. Bland annat annonserades LF-generator, signalgenerator och rörprovare.

 

Automated Measurement Corporation

AMC grundades 1968 i Los Gatos Kalifornien. Den första produkten var en vågformsanalysator baserad på ett samplingoscilloskop som kunde integreras med en dator. Några år senare uppgick AMC i företaget E-H Research i Portland.

 

AVO

1923 kontaktades det nystartade brittiska företaget Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Co av ingenjören Donald Macadie. Han hade en idé, att för fältbruk kombinera flera instrument till ett, som kunde mäta både ström, spänning och resistans: Han kallade instrumentet AVO. Som också blev namnet på det första universalinstrumentet.
Samma år levererades de första AVO instrumenten dock begränsade till likspänning. Med åren utvecklades en lång serie med universalinstrument.
1957 ändrades företagets namn till AVO Ltd
AVO 8 den mest tillverkade AVO metern annonserades 1951 och tillverkades fram till 2008 i mer än en million exemplar.
Förutom universalinstrument var AVO framgångsrik med bland annat rör- och transistorprovare. 1987 ändrades namnet till Megger Instruments Limited.
Webbsida Wiki

Webbsida Richards Radio
Webbsida Grace´s Guide

 

Beckman Instruments

Dr Beckman startade 1935 tillverkning av pH-metrar. 1950 ändrades företagets namn till Beckman Instrument. 1952 köps Berkeley Scientific Corporation med tillverkning av räknare för kärnfysikaliska området.
Detta blev grunden för utveckling av frekvenstidräknare som under många år framgångsrikt konkurrerade med HP.
Under 1960 talet ändrades företagets inriktning mot det biomedicinska området.

Webbsida
 

Ballantine Labs 1943 -

Företaget som bär hans namn grundades av Stuart Ballantine 1897-1944. Företaget lever vidare efter 75 år.

Webbsida

Wikipedia

 

Bendix

Bendix Corporation var ett amerikanskt tillverknings- och verkstadsföretag som under olika perioder under sin 60-åriga existens (1924-1983) tillverkade komponenter till bilar och flygplan. Vidare radio, tv och datorer.
Bendix Radiodivision bildades 1937 för att utveckla och tillverka radioutrustningar för flygplan och andra typer av avionikutrustningar. Under andra världskriget tillverkade Bendix cirka 75% av avioniksystemen i alla amerikanska flygplan. För att klara denna produktionsvolym ökades antalet anställda 1940 från ca 700 till som mest 8600 personer.
Under och efter kriget utvecklades och tillverkade Bendix även markteleutrustningar, bl. a. markradarsystem.
 

Bird Electronic Company

Grundades av Raymond Bird 1942. Företagets första produkt var en koaxialavslutare för VHF området som annonserades 1943.
Produkter inom detta frekvensområde skulle bli företagets signum under de följande 35 åren, i huvudsak för effektmätning.
1946 ansökte Raymond Bird patent för en koaxialomkopplare. Detta var det första av 49 patent som beviljades Raymond Bird fram till hans bortgång 1962.
1963 ombildades företaget till Bird Electronic Corporation och när detta skrivs ett framgångsrikt företag sedan 1991 under namnet Bird Technologies

Webbsida
 

Boonton Electronics Corporation

Företaget som grundades 1947, med inriktning på utveckling och tillverkning av mätinstrument för bland annat spännings och effektmätning upp till mikrovågsområdet. BEC har under åren framgångsrikt utvecklats och ingår sedan år 2000 i Wireless Telecom Group

Webbsida Bloomberg
 

Boonton Radio Corporation

BRC grundades 1934 i Boonton New Jersey, med inriktning på att utveckla och tillverka mätinstrument för den alltmer växande radioindustrin. Företaget blev speciellt framgångsrikt med annonseringen av en serie av innovativa Q-metrar. Företaget utvecklade en lång rad instrument inom radiofrekvensområdet. 1959 efter 25 års verksamhet, köpte, Hewlett-Packard BRC, som blev ett helägt dotterbolag inom HP koncernen. Inom denna organisation levde produkterna vidare. Den sista, RX- metern från 1953, fanns med 25 år senare, i 1978 års HP katalog.

Webbsida Katalog från HP

HP Archive

Artikel om Boonton

 

British Physical Laboratories

BPL grundades i London 1939 för tillverkning av utrustning för det brittiska försvaret. Efter kriget under namnet B.P.L Instruments, utvecklades ett omfattande program av mätinstrument.
Efter samgående med Healey Meter Company 1985 bildades BPL-Healey
Webbsida  Grace´s Guide

 

British Thomson-Houston Co

BTH var ett brittiskt teknikorienterat tungt industriföretag, främst känt för sina elsystem och ångturbiner. Dess historia går tillbaka 1886. BTH hade tillgång till General Elektrisks patent i USA och dess erfarenhet.
BTH huvudinriktning var att anpassa GE produkter i USA till de brittiska och koloniala marknaderna.

Webbsida Wiki

Webbsida  Grace´s Guide
 

Brüel & Kjær

Sedan starten av Brüel & Kjær Company i november 1942, har företaget under mer än 70 år, spelat en ledande roll i utvecklingen av metoder och instrument för ljud och vibrationsmätningar. Dessutom i betydande grad bidragit till utvecklingen av dessa vetenskapliga områden.

Webbsida

Webbsida Wiki

 

Cambridge Scientific Instrument Company

Företaget grundades 1881 för att tillverka vetenskapliga instrument. Företaget hade sina rötter från den verksamhet som etablerades 1878 vid Cambridge University för att utveckla och tillverka undervisningsutrustning för de nya kurserna i naturvetenskap.
1924 ombildades företaget med det nya namnet Cambridge Instrument Company som skrev in sig i historieböckerna genom att tillverka den första rörvoltmetern utvecklad 1922 av E.B. Moulin
Företaget har självfallet under sin hittills mer än 100 åriga verksamhet ombildats och förändrats vid ett stort antal tillfällen. Företaget är väl dokumenterat:
Företagshistoria Grace´s Guide

Företagspublikationer 1800-1914

Moullin valve voltmeter type A
 

Cemek Ingenjörsfirma 1952-1970-talet

Företaget Cemek AB grundades av Lennart Gruen i början av 1950 talet med målsättningen att utveckla och tillverka signalgeneratorer för AM- och FM- området under 70 MHz. Armén var pådrivande och Hilding Björklund följde utvecklingen och gav råd i betydande omfattning. Gruen hade erfarenhet från den svenska elektronikindustrin inom kortvågsområdet, sannolikt från Svenska Radio Aktiebolaget.
Under 1960 talet levererades ett stort antal signalgenerator som täckte de olika behoven inom det tre försvarsgranarna.
I början av 1970 talet utvecklade Rhode & Schwarz och Hewlett Packard signalgeneratorer med en helt annan och överlägsen teknik.
 

Chauvin & Arnoux

Detta franska företag grundades redan 1983 och arbetar dessutom under varumärket Metrix.
Under dessa varumärken har internationella bolag bildats verksamt inom en mängd produktområden.

Webbsida
 

Cinema-Television Ltd 1937-1962

Det ursprungliga syftet var att utveckla och tillverka storbilds-TV-utrustning för användning i biografer. Under andra världskriget viktig tillverkare av katodstrålerör i England.
Grace's Guide

 

Clough-Brengle 1932- 1970-tal

Företager som bar grundarnas namn bildades i Chicago för att tillverka bland annat instrument för den snabbt ökade marknaden för service av radiomottagare.
History

 

Coleman Engineering Company Inc 1969-

Tillverkare av bl.a. oscilloskopkameror
Webbsida

 

Columbus Electronics Corporation 1930-1950-tal

Var ett statligt ägt företag med knytning till US Army Signal Corps.

 

AC Cossor Ltd

Företagets historia börjar 1859 då företaget grundades för tillverkning av glas för vetenskapligt ändamål. 1875 grundades AC Cossor Electronics Company. Det nya företagets kompetens inom tillverkning av glas, utnyttjades för att 1902 tillverka ”Brauns rör”, katodstrålerör och röntgenrör, Cossor var en ledande tillverkare av elektronrör i Storbritannien under många år. 1930 annonserades den första pentoden.
1927 påbörjades tillverkning av rundradiomottagare. Det första oscilloskopet 339 annonserades 1932. Dubbelstråleoscilloskopet 1049 kom 1938 med ett unikt katodstrålerör. Cossor var under 1930-1950 talet den ledande leverantören av kvalificerade oscilloskop.

Webbsida

Webbsida Wiki

Webbsida Grace´s Guide

 

Cromton Parkingson 1927-1968

Företaget bildades genom ett samgående mellan Crompton & Co, en tidig lamptillverkare grundad 1878, och F & A. Parkinson Ltd. som var ett tidigt elmotorföretag.
Webbsida Grace´s Guide

Webbsida Wiki

 

CVA Centrala flygverkstaden Arboga 1945-

CVA var engagerad redan 1945 i de första typerna av radarstationerna som anskaffades av flygvapnet. Detta var ett helt nytt teknikområde och nödvändiga instrument saknades för bl.a. kalibrering av radarindikator. Ett antal instrument utvecklades vid CVA för att täcka detta behov.
 

Dana Laboratories

Företaget grundades 1961 för att inledningsvis utveckla chopperfria instrumentförstärkare. I mitten av 1960 introducerade Dana digitalvoltmetrar med hjälp av samma teknik och var den första tillverkaren att använda Nixierör i siffervoltmetrar.
Dana blev med åren en framgångsrik konkurrent till HP, men tappade marknadsdelar i USA under slutet av 1970-talet. DANA såldes till Racal 1981.
 

Danbridge

Har sedan företaget grundades i Köpenhamn 1949 utvecklat och tillverkat mätutrustning för verifiering och test av passiva elektroniska komponenter.
Danbridge har vuxit till att vara en betydande leverantör av testutrustning för kvalitetssäkring av passiva komponenter som kondensatorer och motstånd.
Danbridge ingår numera i Wayne Kerr-gruppen

Webbsida
 

Data Precision Company

Betydande amerikansk tillverkare av digitalvoltmetrar och frekvens-tid räknare under 1970-1980-talen

 

The Daven Company

var en amerikansk tillverkare av radioapparater grundat 1921. Under andra världskriget kontrakterades företaget av den amerikanska armén för att tillverka bland annat rörprovaren I-177-B
 

Deutsche Werf AG Elekt 1838-

Webbsida Wiki

 

Digital Measurement 1964-1973

Tidig brittisk tillverkare av kvalificerade digitalvoltmetrar under 1960 och 1970
talen.

 

Elektrometer AB

Okänd tillverkare, sannolikt en importör.
 

Elema-Schönander

Detta svenska företags historia går tillbaka till 1890-talet. Efter flera ombildningar och partnerskap påbörjades under 1940 talet arbetet med den nya medicinska tekniken, Elektro Kardiografi, (metod att illustrera hjärtats aktivitet). För detta krävdes en permanent registrering av mycket snabba förlopp. Resultatet blev den epokgörande bläckstråleskrivaren Mingograf. Elema-Schönander bildades 1956 och 1959 köptes, företaget av Siemens koncernen.
Företagets historia
 

Erich Marek

Tysk tillverkare av kvalificerade visarinstrument
Grundat ca 1950 i Bremen. Avvecklades under 1990-talet.
 

E&M Laboratories 1975-

Tillverkare av bl.a. isolatorer för mikrovågsområdet
Mera om isolatorer Wiki
 

Esterline Angus Company

Esterline etablerades 1906 senare med namnet Esterline Angus Company. Under 60 år tillverkades elektromekaniska och elektroniska utrustningar med inriktning på, processregistrering och styrinstrument.
1967 inleddes en diversifiering av företaget till andra marknadsområden.
 

E.T.E.I Ld 1950-1979

E.T.E.I. Ltd. (Ernest Turner Electrical Instruments Ltd.), Engelsk tillverkare av allmänna elektriska mätinstrument.
 

Ferisol

Fransk tillverkare av mätinstrument med relativt höga prestanda under åren 1930-1980.
Ferris Instruments Company
Hade en ledande position i USA under 1930 och 1940-talen som leverantör av signalgeneratorer inom VHF området. Grundaren till företaget, Malcolm Ferris hade under sin anställning på RFL, (Radio Frequency Laboratories) medverkat till att utveckla mättekniken för verifiering av radiomottagare
 

Ferranti 1887-1996

Var ett stort brittiskt företag, främst känt för försvarelektronik och elutrustningar. Också känd inom dataindustrin genom att utveckla den andra kommersiella datorn, Ferranti Mark I,
Webbsida Grace´s Guide

 

Ferris instruments Co 1934-1955

Företagets grundare, Malcolm Ferris, hade medverkat till att utveckla mättekniken i denna första normen i världen för att specificera en radiomottagares egenskaper. Speciellt utvecklade företaget nödvändiga signalgenerator. Var en ledande tillverkare av signalgenerator under ett stort antal år.
Katalog

 

Filmohm Corporation N.Y. 1960-tal-

Tillverkare av bland annat s.k. micropotentiometrar.
 

Fluke Corporation

grundades i USA av John Fluke 1953 för att tillverka mätutrustningar.
I vissa instrumentkategorier var Fluke en stark konkurrent till Hewlett-Packard och i kategorin kalibreringsutrustning var Fluke branschledare. Under 1960 talet var differentialvolmetrar ett mycket framgångsrikt produktområde som stort sett eliminerades med allt att lägre priser på avancerade digitalvolmetrar.
Fluke blev en vinnare i slaget om lågprismarknaden för digitalvoltmetrar genom att överge den dyrbara direktförsäljningen och istället sälja genom distributörer.

Webbsida
 

General Electric Co Ltd 1900-

General Electric Company är ett av Europas största företag inom det elektriska området. Bland dess verksamhet märks produktion av elektriska system för torpeder, försvarssystem, radarutrustning, kommunikationssatelliter med mera. Inom energiteknik bildades 1989 GEC Alsthom. 1999 sammanfördes ABB:s elproduktionsenheter till ABB Alstrom Power. General Electric Company tillverkar även vitvaror och andra elektroniska produkter..
Wiki

 

General Microwave Corp 1960-

General Microwave Corporation och dess dotterbolag var huvudsakligen engagerade i utveckling, tillverkning och marknadsföring av mikrovågsutrustning och komponenter. Typiska applikationer för företagets mikrovågsprodukter var motmedelsutrustningar, flygburen och fartygsinstallerad navigering och kommunikationsutrustningar; radarsystem; missilstyrningssystem; automatiska provutrustningar och satellitkommunikation.
 

General Radio 1915-2000

General Radio var sannolikt det första företaget med ordet radio i sitt namn. GR var under 40 år USA:s ledande leverantör av mätinstrument av hög kvalitet inom radioområdet med hela världen som marknad.

Historia

AEF har från General Radio Historical Society (GRHS) köpt årgångarna 1926 till 1961 av en månatlig tidskrift General Radio Experimenter.
Läs mer här!

 

Giga Instrumentation

Information saknas
 

Goerz Electro 1907-1991

Goerz GmbH grundades i Wien. Efter kriget producerade företaget framför allt elektriska mätinstrument.
Tillverkade 1965 den första URI-metern Unigor 5 med spännbandsupphängt vridspolesystem.
 

Gossen GmbH 1919-

Grundades för tillverkning av elektriska visarinstrument. 1969 omvandlades företaget till Gossen GmbH. Röchling-koncernen tog över Gossen GmbH 1990. År 1991 har företaget 900 anställda med en omsättning på 116 miljoner DM
Gossen historia

 

Greibach Instruments Corp

Information saknas
 

Guildline Instruments Ltd 1957-

Guildline Instruments är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför ultrakompakta instrument för metrologi och oceanografi.
Produkter har använts för forskning och som de primära instrumenten för att skapa spårbarhet mot grundläggande elektriska enheter.
Webbsida

 

Hartmann u Braun Ag. 1879-

Hartmann & Braun blev en ledande leverantör av instrumentutrustning. Under 1920-talet utvidgade Hartmann & Braun sitt produktområde med styrutrustning och har sedan dess blivit en ledande leverantör av både instrument- och kontrollutrustning till de tyska och paneuropeiska marknaderna.
Historisk översikt, mycket informativ (på tyska).

 

Hewlett Packard

Hewlett Packard tillverkade från sin början produkter med hög kvalitet, hållbara specifikationer och bra dokumentation. Flygvapnets val av tillverkare för nya typer av mätinstrument, grundades i huvudsak på historiska resultat från ankomstkontroller, användning och underhåll. Baserat på detta, blev HP en betydande leverantör av testinstrument till flygvapnet

Tidig historia Wiki

 

Hickok Inc 1910-

Robert D. började 1910 att tillverka elektriska mätinstrument under namnet The Hickok Electrical Instrument Co. 1913.
Tidigt under 1920 talet utvecklades de första instrumenten för att prova elektronrör med stor framgång. Fram till slutet av 1950-talet hade Hickok tillverkat cirka femtio olika typer av rörprovare. 1956 köpte Hickok Supreme Instruments Corp, som fortfarande tillverkar en majoritet av Hickok-produkter som en division av Hickok Inc.
Mera information
 

Hugo Tillquist 1895-

1895 öppnar Hugo Tillquists Elektrotekniska affär i Gamla Stan i Stockholm.
Fram till 1968 var Hugo Tillquist ett ledande företag inom det snabbt växande området radioteknik som nu blivit elektronikområdet. 1968 köper Svenska AEG-Telefunken verksamheten. Företagets namn är fortfarande aktuellt, men har expanderat inom helt nya marknadssegment utan anknytning till instrument och mätteknik.

 

Houston Instruments 1960-1990

Företaget utvecklade avancerade skrivare och speciellt XY-skrivare. Blev uppköpta av Summagraphics.
 

Jahre Richard Kondensatorenfabrik 1919-

Richard Jahre startade företaget 1919 vid 24 års ålder. Tidigt inriktade han företaget på tillverkning av komponenter till det snabbt växande radioområdet. Under 1930-talet alltmer med inriktning på kvalificerade kondensatorer.
Verksamheten återuppbyggdes i Västberlin 1949 och utvidgades till helt nya områden. 2019 firas 100 årsdagen.
Detaljerad Tidslinje
Kondensatorn och dess historia
 

Kungliga Arméförvaltningens Tygavdelning, KATF 1920-

Under 1920-1930-talen tillverkades vid Kungl. Fälttelegrafkårens Tygverkstäder egenutvecklade instrument innan det fanns kommersiella instrument att köpa. Frekvensmetern FM12 är ett exempel på denna tillverkning. FM12 var sannolikt utvecklat under 1920-talet och uppenbarligen varit användbar 50 år senare.
 

Keithley Instrument Co 1946-

Utmärkte sig tidigt för utveckling av mycket känsliga mätinstrument ned till µV-området. Har med åren expanderat till helt nya verksamhetsområden.

Wiki

Webbsida

 

Kenwood Corp 1946-

Ett amerikanskt företag med japansk bakgrund, inriktad på radio och kommunikationsutrustningar
 

Kikusui 1951-

Kom efter de första åren in på oscilloskopområdet vid sidan om ett omfattande program av generella mätinstrument och kraftaggregat.
Historia

 

Krone-Hite Corp 1949-1998

Tillverkare inom instrumentområdet med speciell inriktning på LF-området.
 

KTH Kungl. Tekniska Högskolan 1827-

Ofta handlade examensarbeten om att studera och utvärdera ny teknik.
Denna egentillverkade koxialmätledning från ca 1950, avsedd för SVF-mätningar inom 8-12 GHz, var vid denna tidpunkt i högsta grad ny teknik.
Entusiasmen framgår ett bifogat kort meddelande: ”Precisionsmätledning utvecklad av F. Tischer vid KTH ca 1950. Dan Thunqvist hjälpte till. Mätkontakten är diskontinuitetsfri!”
I Populär Radio 1950 nr 2 sidan 40 finns ett referat från en Radiovetenskaplig konferens i Stockholm där detta ämne berördes ”Speciella mätmetoder inom mikrovågstekniken”, dr F Tischer (KTH) som behandlade ämnet »Undersökning av mätnoggrannheten och metoderna för dennas förbättring hos mätledningar för mikrovågor”.
 

Lavoie Lab Inc 1942-1970

Grundad av Steve Lavoie. Ursprungligen med uppdrag från amerikanska försvaret med inriktning på pulsteknik på hög teknisk nivå. Bland annat kopierades för ett försvarskontrakt Tektronix 545A med 4 plugin-enheter motsvarande Tektonix D, CA, B och L.
 

Leeds & Northrup Co 1903-1995

Leeds & Northrup,  tillverkade tidigt elektriska instrument. Bildades genom samgående av Morris E. Leed's & Co. och Edwin F. Northrup och blev Leeds & Northrup Co som senare utvidgade sin produktlinje till bland annat omfatta galvanometrar, standardmotstånd, mätbryggor, kondensatorer och potentiometrar mm
 

LM Ericsson mätinstrument 1876-

Historien om LM Ericsson är i högsta grad en del av den svenska industriella utvecklingen. Från ett bondesamhälle till ett industriland med en mycket hög teknisk nivå, allt under 120 år.
Som alltid vid tiden före 1950, utvecklade företagen själva de mätinstrument som krävdes. LM Ericsson var inget undantag och det var först under 1970-talet som L M Ericsson inledde ett samarbete med bl.a. Hewlett-Packard där Ericsson stod för den mättekniska problemdefinitionen och HP svarade för att realisera en fungerande lösning.
De av L M Ericsson utvecklade mätinstrument mm framgår av denna katalog från 1944: Mätinstrument för linjemätningar och laboratoriebruk
 

Magnetic

Separata notiser om Magnetic

 

Marconi Instrument

Marconi Instruments var ett brittiskt företag grundat 1936 för tillverkning av mätinstrument och provutrustningar. I Sverige representerades företaget av SRA. Marconi Instruments såldes 1998.
Webbsida Grace´s Guide

Wiki

 

Maury Microwave Corp 1963-

Maury Microwave, Inc. Utvecklade och tillverkning av komponenter och system inom mikrovågsområdet. Specialiserade på koaxialkontakter upp till 110 GHz.

 

Measurement Co 1940-

Measurements Corporation, Boonton NJ, bildades 1940. Företaget var ett av pionjärerna för utveckling av bland annat frekvensmetrar (gridipmetrar) och signalgeneratorer för frekvenser upp till UHF området.
Mer historia om företagen i staden Boonton

 

Metrawatt AG 1906-

Företaget med syfte att utveckla och tillverka elektriska mätinstrument. 1921 omvandlades bolaget till aktiebolaget Metrawatt AG. Efter flera ägarbyten ingår företaget sedan 1988 i ABB.

 

Metrix AG 1946-

Det franska företaget Metrix med inriktning på mätteknik startade 1946. Efter ett antal ombildningar blir företaget 1979 en del av ITT komponenter och instrument. 1990 är METRIX Europas ledande tillverkare av analoga och digitala multimetrar.

 

Metrix Instruments et Comp ITT Composants ITT

Ingår i Metrix AG

 

Micro-Lab

Ett svensk kortlivat företag inom mikrovågsområdet. Information saknas.

 

Microlab-FXR 1949-

Med 70 års verksamhet inom mikrovågsområdet har Microlab-FXR ett omfattande produktprogram.

Webbsida

 

Muirhead and Co Ltd 1894 -

Muirhead & Co. Ltd grundades av Alexander Muirhead 1894. Företaget utvecklade tidigt elektriska instrument och normaler inom den grundläggande mättekniken inom elektrotekniken. Denna inriktning för verksamheten är oförändrad sedan företaget grundades.

 

Narda Microwave Corp 1953-

Narda har sedan starten koncentrerat sig på mätteknik inom mikrovågsområdet, som har varit i ständig utveckling de senaste 50 åren.
Narda utvecklade under många år förbättrade effekttäthetsmätare för mätning av hälsofarlig elektromagnetisk strålning.

 

Neuberger Messinstrumente KG 1904-

Ursprungligen Josef Neuberger Fabrik Elektrischer Messinstrumente från 1904.
Neuberger Messtechnik Gmbh startade med tillverkning av enkla elektriska fickinstrument och panelinstrument. Med radioteknikens intåg tillverkades för tidsperioden 1920-1950 alltmer avancerade rörprovare.

Katalog från 1949

 

Norma Messtechnik GmbH Historia

1922 grundades NORMA Instrumenten-Gesellschaft, den första tillverkaren av elektriska mätinstrument i Österrike.
1965 blir Gossen GmbH majoritetsaktieägare.
1989 Fusion i NORMA GOERZ INSTRUMENTS (NGI).

Intressant mätteknikhistoria  (På tyska)

 

Oltronix 1955-

Företaget startades av Carl Olof Olsson 1951. 1955 registrerades företaget som Oltronix AB.
Företagets första produkter var nätaggregat för laboratorier och provplatser. Med tiden utvecklades nätaggregat för inbyggnad i kunders produkter.
Detta var ett välbetänkt beslut, då många utvecklingsprojekt vid denna tid ansågs vara avlutade, då ”endast” nätenheten återstod. Denna ansågs trivial och därför hölls utanför den ”högteknologiska” delen av ett projekt.
Med bl.a. switchade nätaggregat innehöll dessa en mängd ny teknik.
Oltronix erbjöd företagen en möjlighet som OEM-leverantör leverera nätenheter som de själva inte ville tillverka.
Med tillverkning i flera länder i Europa, och med ett väl utbyggt nätverk hade Oltronix stora framgångar.
Förutom nätaggregat tillverkade Oltronix LF-generatorer fram till 1970-talet.
 

Optimation INC 1960-1970-talet

Information saknas
 

Otto Wolff 1890-1977

Otto Wolff var en ledande tillverkare i världen av normalmotstånd, kompensatorer mm under mer än 80 år
Katalog 1910
 

Pacific Measurements Inc 1963-1984

Tillverkade effektmetrar med koaxial anslutning upp 14 GHz. Var under en tid ledande inom detta område. Wavetek köpte företaget 1984.
 

Philco Co 1892-

Ett mycket tidigt amerikanskt företag inledningsvis inriktad på konsumentvaror.
Under radions barndom tillverkade batterier till radioapparater. När nätdrift kom startade de tillverkning av radioapparater och Philco blev under 1930-talet USA:s största tillverkare av radiomottagare för konsumentmarknaden.
Under andra världskriget engagerades Philco, liksom övrig industri i USA, i krigsansträngningarna.
Philco var en av tillverkarna av Frekvensmetern BC 221-AAA på order från Signal Corps US Army.
Företagshistoria 

 

Philips

Philips bildades i Amsterdam 1891 för tillverkning av glödlampor. Tillverkningen av elektronrör startade i början av 1920-talet. Under de följande 10 åren levererades 100 miljoner elektronrör. De första radiomottagarna tillverkades 1927. Fem år senare hade 1 miljon radiomottagare levererats. Philips blev därmed världens största tillverkare av radiomottagare och elektronrör.

För tillverkningen av radiomottagare utvecklades nödvändiga instrument för användning i produktionen. Under 30-talet började Philips marknadsföra instrument till den expanderande marknaden för service av radiomottagare och senare TV apparater. Dessa instrument hade beteckningen GM (General Measurement) med efterföljande typnummer. Philips blev fram till 1970-talet den ledande tillverkaren inom detta produktområde i Europa. Svenska Philips tillverkade ett antal instrument, delvis helt svenska konstruktioner, under denna period.

I mitten av 1960-talet inleddes inom Philipskoncernen en samordnad tillverkning av professionella testinstrument med höga prestanda. Dessa instrument betecknades med PM (Professional Measurement).
Tillverkningen skedde vid fabriker med erfarenhet av tillverkning av kvalificerad elektronik.
I Sverige startades 1965 vid Philips Industrielektronik tillverkning av tid-frekvensräknare, pulsgeneratorer mm.
 

Precision Electronics Inc 1946-

Är en del av Grommes Precision Electronics, Inc. som bildades 1946 med inriktningen att utveckla högpresterande HIFI utrustningar.;
Instrument utvecklade i denna verksamhet marknadsförs under namnet Precision Electronics Inc
William "Bill" Grommes

 

Presto 1933-1956

Presto recording var i USA ett ledande företag inom inspelningsutrustningar för radiostationer. Under andra världskriget organiserades Speciality Products Division. Patent på denna Frekvensnormal beviljades 1954
 

Racal Dana (Dana Laboratories) 1959-1979

Dana tillverkade inledningsvis DC-förstärkare med mycket hög stabilitet. Detta utnyttjades för utveckling av digitalvoltmetrar. Dessa hade inga reläer och dessutom först med användande av Nixierör.
Dana annonserade 1972 den första handhållna digitalvoltmetern, Danametern, med en 3½-siffrig vätskekristalldisplay.
Dana var ett mycket framgångsrikt företag men under 1970 talet hårdnade konkurrensen och 1979 såldes företaget till Racal och blev Racal-Dana.
 

Radio Frequency Lab (RFL) 1922-

RFL grundades 1922 i Boonton, New Jersey. Initialt fokuserade företaget på forskning och utveckling. Den första framgångsrika "blindflygningen" utfördes 1929 med instrument utvecklade av RFL. Under andra världskriget var RFL verksamt inom konstruktion och tillverkning av elektriska test- och kalibreringsinstrument och magnet/magnetiseringsutrustning.
Sedan 1960-talet är RFL engagerad i utveckling och tillverkning av instrument- och kommunikationsprodukter och verksamheten fokuserar på implementering av kommunikationssystem för kritiska tillämpningar.
 

Radiometer

Radiometer grundade 1935 för att utveckla mätinstrument för den danska radioindustrin. Antalet produkter ökade stadigt och uppgick till mer än 40 olika modeller som marknadsfördes av representanter i nästan 40 länder under 1960 talet.
Parallellt med den elektroniska produktlinjen, utvecklades innovativa instrument för de kemiska och medicinska områdena.
Radiometer delades 1977 i två bolag:

  • Radiometer AS som omfattade det medicinska produktområdet

  • Radiometer Electronics AS som omfattade området elektroniska mätinstrument.

Radiation Laboratory 1940-1945

Se AEF-notis

 

RCA Harrison 1882-1976

RCAs fabrik i Harrison, New Jersey grundades ursprungligen av Thomas A. Edison för produktion av glödlampor 1882. General Electric Company köpte Edison Lamp Works 1892 och omvandlade det till produktion av radiorör 1918.

RCA köpte fabriken 1930.
Harrison förblev RCAs primära tillverkare av elektronrör, konsument-, industri- (bl.a. annat mätinstrument) och försvarselektronik tills det stängde 1976.

 

RLC Electronics 1959-

RLC Electronics har sedan starten 1959 varit den ledande tillverkaren av högkvalitativa, koaxialomkopplare, bandpassfilter, precisionsdämpare och andra transmissionsledningskomponenter för mikrovågsindustrin.

 

Rohde & Schwarz


Rutherford Electronics ca 1960-1970

Rutherford Electronics Co , El Segundo, CA Tillverkare av bland annat pulsgeneratorer-
 

SATT Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi. 1921-

Är en betydande leverantör till Försvaret. Bl.a tillverkades på beställning från flygvapnet en pulseffektmeter som behövdes vid underhåll av bl.a. radarfyren PN-51F Levererades under 1960.
FHT-dokument

 

Sayrosa Electronics Ltd 1972-

Engelsk tillverkare av bl.a. mätinstrument
 

Schlumberger 1870-

Schlumberger Ltd. Amerikanskt globalt serviceföretag inom petroleumindustrin, som är världens största med 123 000 anställda i 85 länder. Även utvecklat nödvändiga instrument för branschen även vissa generella mätinstrument.
Historia

 

Shallcro Mfg. Co 1967-

Shallcro bildades av John S. Shallcross i juni 1967 med en produktlinje av resistiva dämpare och har fortsättningsvis koncentrerat verksamheten på tillverkning av komponenter för radio och inspelningsindustrin.
Historia

 

Siemens AG 1847-

Siemens AG är ett tyskt globalt industriellt konglomerat. Är idag Europas största inom tekniksektorn med ca 350 000 anställda.
Historia Wiki

 

Sierra Electronic div 1958- 1990

Sierra Electronic div. var en del av PHICO utvecklade tidigt en stor mängd mätinstrument. Var en betydande leverantör till Försvaret av HF-effektmetrar.

 

Simpson Electric Co 1927-

Företaget Simpson med en lång historia blev känt i Sverige med universalinstrumentet mod 260 ”Simpan”
History of Simpson Electric

Mera instrumenthistoria

 

Singer Gertsch operation 1958-

Gertsch tillverkade ett omfattande program av mättransformatorer med hög noggrannhet.
 

Singer Sensitive Research 1927-1975

Sensitive Research Instrument Co tillverkade från början allmänna mätinstrument, men blev mest känd för sina elektrostatiska högspänningsvoltmetrar. Ingick senare i Singer koncernen.

 

Singer Panoramic 1950-1980-talet

Marcel Wallace, uppfinnaren av ”Panoramic Spectrum Display” för radioamatörer, grundade Panoramic Radio Corporation NY under 1930-talet och var därmed en tidig tillverkare av vad som kom att kallas spektrumanalysatorer.
Singer köpte företager 1954 som ombildades till Singer Panoramic

 

Sivers Lab 1951-

Sivers Lab grundades av Carl von Sivers för tillverkning av komponenter och instrument för mikrovågsområdet. 1960 köpte Philips företaget som därmed utökade produktområdet. 1983 förvärvade Philips IMA AB och bildade Sivers IMA.
Information

 

Solatron Laboratory Instruments Ltd 1948-

Solatron var från starten inriktad på tillverkning av mätinstrument och
blev med åren en betydande tillverkare. Blev 1961 en del av Schlumberger Inc of USA.
Historia Grace´s Guide

 

Spectrum Electrotechnik GmbH Co 1981-

Specialiserad på utveckling av mikrovågsprodukter även kundspecificerade.
Webbsida

 

Sperry Microwave Electronics Co 1962-?

Tillverkning av mikrovågprodukter
Är en del av Sperry Rand Corp.
 

Standard Telephone and Cable 1883-1990-

Företaget installerade 1971 ett egenutvecklat PCM-baserat digitalt telefonsystem. Sannolikt utvecklades parallellt instrument för detta nya teknikområde
Historia Wiki

 

Stark Electronic Instruments Ltd 1940-1980-talet

Kanadensisk tillverkare av rörprovare, mätinstrument och normaler.

 

Staub und Co 1960-

Tysk tillverkare av bl.a. annat denna nätspänningsskrivare. Information saknas

 

Stenhardt Ingenjörsfirma 1950 -1990

Tidig importör av mätinstrument. Ett antal instrumenttyper tillverkades i egen regi huvudsakligen för de olika försvarsgrenarna. Omkring 1990 övertog SRA en del av förtagets leverantörer.

 

Stoddart Aircraft Radio Corp 1940-2004

Företaget grundades av, Richard R. Stoddart (1900-1972, en mycket berömd konstruktör av mätradiomottagare. Han sålde företaget till Tamar Electronics som var den första av många ägare som alla behöll det berömda namnet långt in på 2000-talet
 

H W Sullivan Ltd 1897-2002

Företaget som grundades av Herbert W Sullivan och blev känt för sin tillverkning av elektriska precision instrument. Inledningsvis mätbryggor och standardmotstånd och senare elektronisk testutrustning.
Historia  Grace´s Guide

 

SRA Svenska Radio Aktiebolaget 1919-1983

SRA startade en avdelning för försäljning av kvalificerade mätinstrument
tillgängliga på världsmarknaden omkring 1950.
Mest framträdande tillverkare var AVO och Marconi instruments.
Historia Wiki

FHT

 

Swema

1944 grundades i Stockholm av Civ. Ing. Axel Th. Carlander
1966 Den första "SwemaFlow" för luftflödesmätning lanserades.
1967 Flyttade in i det nya "Swemahuset" på Pepparv. 27, Hökarängen
1984 Grundaren Axel Th. Carlander pensionerades (avliden 2009)
1994 SwemaAir 300 universalinstrumentet för inneklimat och ventilation lanserades.
1998 www.swema.se, Swemas första hemsida startades.
2006 Svenska Mätapparater Fabriks AB ersattes med det dagligt använda Swema AB som bolagsnamn.
2006 Swema 3000 lanserades och ersatte SwemaAir 300.
2008 Ett representationskontor i Shanghai i Kina öppnades.

 

Historisk Artikel: "Att vara bra räcker inte, vi måste vara med i VM"

Publicerad i Stockholms Näringsliv feb. 1994, författat av journalisten Kjell Jeppson

Hemsida

 

Systemteknik Sweden

Information saknas

 

Systron Donner 1953-

Företaget grundades 1953 och blev med åren en betydande leverantör av mätinstrument genom uppköp av företag.  Instrumentkatalogen 1971/72 omfattade 250 sidor.
Under 1990-talet inriktades företaget mot avioniksystem mm.

 

Tektronix

Tektronix grundades i USA 1946 med målsättning att utveckla ett oscilloskop som mätinstrument där tid och spänning kunde direkt avläsas på skärmen.
Detta ansågs möjligt genom att utnyttja de nya kunskaper som kommit fram inom radarområdet under andra världskriget.
Tektronix blev under 1950 talet den ledande tillverkaren av oscilloskop som dominerande denna marknad under 40 år.

Omfattande historik Tekwiki

 

Telonic 1958-2000

Ledande tillverkare av svepgeneratorer upp till 1 GHz. Introducerade tidigt variabel sveptid.
Information saknas.

 

Telequipment 1952-1972

Företaget grundades 1952 med inriktning på produkter lämpade för TV- service
1954 Annonserades det första oscilloskopet med 6MHz bandbredd och triggat svep.
1957 Serviscopet riktat mot TV marknaden.
1960 Det första dubbelstråleoscilloskopet och plugin-oscilloskopet
1965 Dubbelstråleoscilloskop med rektangulär skärm. Först i världen!
1972 Tektronix köper företaget.
1973 Tektronixkatalog inkluderade sex Telequipment oscilloskop.
 

Telonic Industries

1958 -2000. Telonics blev etablerade med ett nytt tänkande för svepgenerator som blev företagets huvudprodukt under många år. Information saknas.

 

Tettex Instruments

Grundades av Paul Müller 1945. Tettex producerar mät-och diagnostikinstrument med hög precision för mätningar av isolering i allmänhet och med inriktning på mätningar på transformator. Nu en del av Haefely test AG, Basel.

 

The British Thomson-Houston co Ltd Rugby

Rugbyverksamheten, var en liten del av brittiska Thomsen-Houston företaget, som etablerades i Storbritannien 1900. Med tiden växte företagen till ett av de största industriområdena i hela det brittiska imperiet.
 

TTI Thurlby Thandar Ltd

Ursprunget till TTI är från slutet av 1970-talet genom fusion av företagen Thurlby Electronics Ltd. och Thandar Electronics Ltd. både konstruerade och tillverkade elektroniska mätinstrument.
Under 1980-talet specialiserade sig Thurlby på strömförsörjning och multimetrar med hög upplösning medan Thandar specialiserade sig på funktionsgeneratorer, frekvensräknare och Logikanalysatorer.
År 1989 slogs de två bolagen samman till Thurlby Thandar Instruments Ltd.
 

Tinsley & Co Ltd

Företaget, som grundades av Henry Tinsley 1904, har under mer än hundra år bidragit till utvecklingen av mättekniken inom det elektriska området.
 

Trend Electronics

Ingen information tillgänglig.
 

Ultra Electric Ltd

Grundat 1925. 1960 ändrades namnet till Ultra Radio and Television Ltd. Senare under 1960-talet var Ultra en del av British Radio Corporation och senare del av Thorn Group.
 

Unital

AB Unital startade 1945 med försäljning av olika produkter bl.a. gruvlok! Verksamheten förändrades med tillverkning av utrustning för ledningssökning på vatten och avloppsledningar. Denna tillverkning upphörde under 1980-talet
Svenska Unital AB såldes och bytte namn till AB Unital. Verksamheten utvecklades till ett agenturföretag med försäljning av olika instrument inom läcksökning och ledningssökning.
 

Utility Electronics Corp

Amerikanskt företag som under andra världskriget på uppdrag av amerikanska försvaret tillverkade diverse produkter.
 

Wandel und Goltermann

Företaget grundades 1923 av Wolfram Wandel och Ulrich Goltermann.
Efter Andra Världskriget påfördes tyska företag begränsningar avseende typ av produkter och frekvensområde.
Wandel und Goltermann påbörjade en framgångsrik utveckling och tillverkning av instrument inom telekommunikationsområdet.
En del av historien

 

Wavecom Catsworth California

Information saknas.
 

Wavetek

Wavetek grundades 1963 och blev snabbt synonymt med begreppet funktionsgeneratorer som de vidareutvecklade med höga pris-prestandaegenskaper. Wavetek utvecklades under åren inom ett flertal nya produktområden såsom signalgeneratorer, pulsgeneratorer mm
1998 köpte Wandel & Goltermann Wavetek. Nytt namn blev Wavetek, Wandel & Goltermann
 

Wayne Kerr Laboratories Ltd

Wayne Kerr grundades 1946 i London och har sedan dess varit en betydande tillverkare för instrument inom LRC-området av mättekniken. Wayne Kerr har från början varit inriktade på tillverkning av instrument med höga prestanda.
 

Weinschel Engineering

Dr. Bruno Weinschel var född i Tyskland och flyttade till USA 1938. Efter anställningar hos Bell Laboratories 1943-1948 och vid National Bureau of Standards 1949-1952 grundade han sitt företag, Weinschel Engineering. Företaget blev en etablerad ledare för tillverkning av instrument och komponenter inom precisionsmättekniken vid höga frekvenser.
Företaget såldes till Lucas Aerospace 1986.
 

Wenner Electronics

ca 1960-1970. Engelsk tillverkare av frekvensräknare mm.
Information saknas.
 

Weston Electrical instrument Corp

Grundades av Edward Weston 1888. Bland företagets alla innovationer ingår Standardcellen, den första bärbara noggranna Voltmetern och Amperemetern. Dessutom många andra innovationer inom det elektriska och angränsande områden. Edward Weston hade 1936 totalt 309 amerikanska patent.
 

Wiltron

1960 -1990. Bbetydande tillverkare av signal- och svepgeneratorer inom mikrovågsområdet och SVF-mätning med Rho-Tector.
Företaget grundades av William E. Jarvis 1960 i Palo Alto.
1990 köptes företaget upp av Anristu.