Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix

Om företaget            Sammanställning

 Oscilloskop
Logo 1947-1967
  310A - Det första kompakta oscilloskopet. 511A - Tektronix första produkt. 511AD - Som 511A men med fördröjningsledning. 512 - 2 MHz oscilloskop från 1948.
515A - 15 MHz oscilloskop från 1955. 533 - Oscilloskop med Plug-in från 1958. 535A - Oscilloskop med fördröjning av svepstart. 536 - Oscilloskop med Plug-in för både X- och Y-axel. 545A - Detta förnämliga oscilloskop tillverkades i 18 år.
545B - 30 MHz oscilloskop med dubbla tidaxlar. 551 - Oscilloskop med dubbelstråle och en tidaxel. 555 - Dubbelstråleoscilloskop med plats för fyra separata tillsatser. 564 - Första minnesoscillo-skopet hade kvadratiskt bildrör. 7623 - Oscilloskop med plats för tre tillsatser. Alfanumerisk visning av inställningar.
RM16 - Typ 316 avsett för rackmontage. RM31A - Typ 531A för rackmontage. RM35A - Typ 535A för rackmontage. R647A - Plug-in-enheter för både vertikal och horisontell avlänkning R7603 - Rackmontering, stor skärm och plats för tre tillsatser.
   
465 - Helt byggt med halvledare. 465B - 465 med digital-multimeter DM44. 485 - Portabelt dubbelstråle- oscilloskop med 350 MHz bandbredd    
Plug-In-tillsatser
Logo 1968-1976
  53B - Tillsats med en x10 AC- kopplad förstärkare för 530-serien. 53/54C - Vertikalförstärkare för oscilloskop i 500-serie med två identiska förstärkare. 53/54D - Differetialförstärkare för oscilloskop i 540-serien. 53/54L -  Tillsats till oscilloskop 536 var försedd med en x10 AC-förstärkare.
B - 20 MHz vertikalförstärkare en kanal. CA - 24 MHz vertikalförstärkare med två kanaler. D - 2 MHz differential-förstärkare. H - 15 MHz enkanalig vertikal-förstärkare. L - 30 MHz vertikalförstärkare med en kanal.
 
M - 20 MHz vertikalförstärkare 4 kanaler R - Transistortestare, passar oscilloskop i 500-serien. 1A1 -  50 MHz, dual channel, 1964 1S2 - Samplingsenhet för 500-serien  
21 - Tidaxelenhet för oscilloskop 555. 22 - Tidaxelenhet med fördröjt svep för oscilloskop 555. 2B67 - Tidbasenhet för 560-serien, 1962. 3A1 - Förstärkare för dubbelsvep, 560-serien. 3A74 - Verikalförstärkare med fyra  kanaler, 560-serien.
 
3B3 - Tidbasenhet med fördröjt svep, 560-serien. 10A1 - Differentialförstärkare för oscilloskop 647. 10A2A - Vertikalförstärkare med två kanaler för oscilloskop 647. 11B2A - Tillsats för horisontal- avlänkning i oscilloskop 647A.  
7A13 - Förstärkare med  differentiell komparator 7A15A - Enkanalig vertikal-förstärkare. 7A18 - Vertikalförstärkare med dubbla kanaler. 7A22 - Differentialförstärkare med hög känsligheten. 7A26 - Tvåkanalig vertikal-förstärkare.
   
7B53A - Tidaxelenhet med två flerfunktions svepgeneratorer. 7S11 - Samplingstillsats med utbytbart samplingshuvud. 7T11 - Tidaxelenhet för samplingsoscilloskop.    
Modulära mätsystem
160 - Oscilloskop uppbyggt av moduler. 160A - Kraftenhet för modul-system 160. 161 - Pulsgenerator som gav rektangulär puls för triggning. 162 - Vågformsgenerator som gav trekantvåg för svep. 163 - Pulsgenerator för fyrkantpuls.
       
360 - Indikator för modul-system 160.        
Logo 1977-1992
  AM 503 - Förstärkare för strömprob.

DC 503 - Tvåkanalig räknare 100 MHz

FG 501 - Funktionsgenerator för olika vågformer. FG 502 - Funktionsgenerator för olika vågformer.
PG 501 - Pulsgenerator 5 Hz till 50 MHz. PG 506 - Generator för kalibre-ring av vertikalförstärkare. SG 502 - LF-generator för frekvenser 5 Hz till 500 kHz. TG 501 - Tidmarkerings- generator 1 ns till 5 s. TM 504 - Kraftenhet för moduler i TM500-serien.
Diverse instrument
130 - Två LC-meterar från 1950-talet med samma beteckning. 181 - Tidmarkeringsgenerator för kalibrering av tidaxlar. 491 - Spektrumanalysator för fältbruk. 570 - Elektronrörsprovare för mätning av elektronrörs karatäristika.

576 - Transistorprovare avsedd för mätning på diskreta halvledare.

1502 - Kabelfeltestare för mätning på kablar i fält. RM181 - Tidmarkerings-generator för rackmontering. C12 - Oscilloskopkamera P6015 - Högspänningsprob 1,5 till 20 kV. P6201 - Prob för mätning på FET-kretsar.
     
S2 - Samplingshuvud 7GHz för tillsatser i 7000-serien. S4 - Samplingshuvud 14 GHz för tillsatser i 7000-serien.      

AEF-GSg-©2017-2018