Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Hewlett Packard

            Om företaget               Sammanställning   

BRC 103A  Induktansnormal

1955                 AEF-1084-1086

140B Oscilloskop

1964                        AEF-384

BRC 160A  Q-meter
1942                         AEF-327

BRC 170A  Q-meter
1942                        AEF-920

 

180AR Oscilloskop

1966                       AEF-1129

BRC 190AP Q-meter

1959                        AEF-664

  

200CD  LF-generator

1953                        AEF-338

202A  LF-generator

1954                       AEF-623

 

202AR  LF-generator

1953                       AEF-786

211A Fyrkantvåggenerator 

1955                       AEF-339

212AR  Pulsgenerator

1950                       AEF-785

214A  Pulsgenerator

1955                      AEF-172

BRC 250A  RX-meter

1953                        AEF-296

BRC 260AP  Q-meter

1953                        AEF-208

332A  Distorsionsmeter

1965                        AEF-687

333A  Distorsionsmeter

1966                        AEF-1128

350D Dämpare

1964                        AEF-511

355C  Dämpare

1965                        AEF-1040

355D  Dämpare

1965                        AEF-1041

400D  Voltmeter 

1954                        AEF-352

400DR  Rörvoltmeter 

1955                        AEF-783

400E  Voltmeter 

1965                        AEF-519

400EL  Voltmeter 

1965                        AEF-658

400H Voltmeter 

1958                        AEF-354

403A  Voltmeter 

1960                        AEF-1125 

410B  Volt-ohmmeter 

1955                        AEF-1181

412A  URI-meter 

1958                        AEF-675

412AR  URI-meter 

1962                        AEF-784 

415B  SVF-indikator 

1955                        AEF-1378

416B  Kvotmeter 

1955                        AEF-403

427A  Volt-ohmmeter 

1965                        AEF-667  

428A  Milliamperemeter 

1960                        AEF-519  

430C  HF-effektmeter

1955                        AEF-264  

432C  HF-effektmeter 

1972                        AEF-549  

434A  HF-effektmeter 

1958                        AEF-1311 

435A  HF-effektmeter 

1973                        AEF-654  

436A  HF-effektmeter

1972                        AEF-690

494A  Förstärkare 

1958                        AEF-922

521C  Frekvenstidräknare

1958                        AEF-916

523B  Frekvenstidräknare

1955                        AEF-140

524D  Frekvenstidräknare

1951                        AEF-585 

525A  Räknartillsats

1955                        AEF-586

X532B  Frekvensmeter

1957                        AEF-1065 

536A Frekvensmeter

1965                        AEF-1259  

562A Radtryckare

1961                        AEF-981  

606A Signalgenerator

1959                        AEF-264

608D Signalgenerator

1955                        AEF-294 

616A Signalgenerator

1948                        AEF-171 

618B Signalgenerator

1954                        AEF-902

652A  Oscillator

1966                        AEF-481 

654A  Oscillator

1966                        AEF-513 

686C  Svepgenerator

1961                        AEF-334

715A  Kraftenhet Klystron

1952                        AEF-313 

803A  Mätbrygga

1951                        AEF-1353

805C  Mätledning

1962                        AEF-449

809C  Mätledning

1953                        AEF-1120 

1415A  Oscilloskoptillsats

1965                        AEF-386 

1630D  Logikanalysator

1983                        AEF-493

1645A  Pulsfelanalysator

1974                        AEF-1216 

1740A  Oscilloskop

1975                        AEF-769  

1803A  Tillsatsenhet

1969                        AEF-1182 

1821A  Tillsatsenhet

1966                        AEF-1183 

 

 

1900A  Pulsgenerator, huvudenhet

1969                        AEF-645 


1905A  Frekvensmodul

1969                        AEF-646

1908A  Fördröjningsgenerator

1969                        AEF-647

1915A  Amplitudmodul

1969                        AEF-648

2402A  Digitalvoltmeter

1968                        AEF-952

3400A  RMS-voltmeter

1965                         AEF-495


3403C RMS-voltmeter
1973                        AEF-520


3437A  Siffervoltmeter
1976                         AEF-698


3450B Siffervoltmeter
1972                       AEF-573

3702B Mottagare IF/BB

1971                       AEF-1153

3710A  Mottagare IF/BB

1972                        AEF-1152

3730A Converter

1980                        AEF-1251

3781A  Mönstergenerator

1981                       AEF-1141

3782A  Felanalysator

1981                        AEF-1184

4342A  Q-meter

1969                           AEF-174

 

 

5245L  Frekvenstidräknare

1963                           AEF-678

5252A Räknartillsats

1965                          AEF-815

5253B  Räknartillsats

1965                         AEF-566

5261A  Räknartillsats 

1963                         AEF-351

 

5262A  Räknartillsats

1965                           AEF-782

5263A  Räknartillsats

1963                       AEF-1350

 

5300A  Indikatorenhet

1972                         AEF-1122

5300B  Indikatorenhet 

1972                          AEF-460

5302A  Räknartillsats

1972                         AEF-1124

5304A  Räknartillsats

1972                           AEF-482

5308A  Räknartillsats

1975                            AEF-461

 

5314A  Frekvenstidräknare

1987                         AEF-1368

 

5325C  Frekvenstidräknare 

1970                            AEF-480

 

5327C  Frekvenstidräknare

1971                          AEF-544

5340A  Frekvenstidräknare

1972                           AEF-323

5342A  Frekvenstidräknare

1978                           AEF-499


7155A 
Skrivare

1974                         AEF-1073

 

8010A  Pulsgenerator 

1970                          AEF-665

 

8405A  Vektorvoltmeter 

1967                          AEF-1010

8407 Nätverksanalysator system

1970                        AEF-1250

 

8410A  Nätverksanalysator

1966                  AEF-558, 559

 

8411A  Frekvensomvandlare

1970                          AEF-561

8412A  Indikatorenhet

1970                          AEF-560

8414A  Indikatorenhet

1966                          AEF-558

8551B  Spektrumanalysator

1965                 AEF-105, 1142

 

8640B  Signalgenerator

1975                          AEF-768

8660C  Signalgenerator

1972                          AEF-649

8690B  Svepgenerator

1969                          AEF-554

 

8698B  Frekvensområdestillsats

1968                          AEF-555

8699B  Frekvensområdestillsats

1968                         AEF-556

8740A Transmissionsenhet

1966                          AEF-562

8741A  Reflektometer

1966                         AEF-564

8742A  Reflektometer

1966                          AEF-563

 

 

 

8747A  Reflektometer

1966                          AEF-751

86602B  HF-tillsats

1975                       AEF-651

86633B  Modulationstillsats

1975                          AEF-650

 

S486A  Termistorhållare

                                AEF-1035

X382A  Dämpare

1954                          AEF-505