Alger Hiss

Gåtan Alger Hiss

Ett spiondrama i flera akter

Bland vår tids stora spiondramer intar historien om den amerikanske ämbetsmannen Alger Hiss en särställning. Som berättelse rymmer den all tänkbar dramatik och den är så komplicerad att den alltid delat den amerikanska opinionen: de som ansett honom skyldig och de som betraktat honom som offer för en komplott. Historien om Alger Hiss är också präglad av att han angavs av en tidigare partivän, nämligen Whitaker Chambers. Det har skänkt affären en ton av personlig vendetta och historien har hämtat näring ur de båda männens obestridliga, men mycket olika begåvningar.

 

Alger Hiss var i allas ögon en oklanderlig människa, charmerande, klartänkt och med en utstrålning av absolut ärlighet. Han såg bra ut och visste att föra sig i alla sällskap.

 

Chambers, däremot, var "kusinen från landet" - korpulent, med dåliga tänder och utan förbindelser i maktens korridorer. Han var en bohemisk natur, men utrustad med en glödande penna och stor hängivenhet.

 

Under 30-talet blev Chambers kommunist. Det var inte så märkligt. Depressionen skar armodets spår i det tidigare rika Amerika. Han rekryterades så småningom till den underjordiska verksamhetens militära gren med uppgift fungera som budbärare mellan celler inom statsförvaltningen och den sovjetiska underrättelsetjänsten. Chambers var framgångsrik i sitt värv. Det berodde på att Roosevelts New Deal öppnade slussarna för den vänster - liberal eller socialistisk - som dittills varit utestängd från inflytande inom förvaltningen. Det innebar att Chambers kunde bygga en mäktig cell inom det amerikanska utrikesdepartementet.

 

Alger Hiss karriär var ett resultat av New Deal. Dess statsaktivistiska politik öppnade dörren för organisatoriska och handlingskraftiga ämbetsmän av hans typ. På grund av hans personliga egenskaper gick Hiss karriär som en kanonkula genom administrationens korridorer och han levererade, enligt Chambers, oavbrutet material som fördes vidare till de ryska kontakterna.

 

År 1938 bestämde sig emellertid Chambers, under intryck av utrensningarna i Moskva, för att hoppa av från kommunismen. Det var inte helt lätt att lämna kommunismen vid denna tidpunkt. De som gjorde det hittades alltför ofta döda på anonyma hotellrum. Chambers insåg att risken för likvidering var överhängande, inte minst efter att ha arbetat underjordiskt. Han planerade sitt avhopp med stor noggrannhet. Ändå levde han och hans familj ett hårt liv flera år, utan fasta inkomster och med ständigt skiftande adresser. Det som slutligen räddade honom från undergång var hans penna. Han frilansade för olika tidskrifter och till sist fick han fast anställning på tidskriften Times. Här avancerade han snabbt till chefredaktör.
Det var denna position han hade när han angav Alger Hiss inför Representanthusets kommitté för oamerikansk verksamhet (House of Unamerican Activities, HUAC).

 

Under tiden hade Hiss avancerat till de högsta tinnarna i den rooseveltska administrationen. Han var således rådgivare åt Roosevelt vid Jaltakonferensen och säkerligen även åt Stalin. Därefter fick han uppdraget att organisera Förenta Nationernas konstituerande möte. Hiss var med andra ord en toppfigur inom den amerikanska ämbetsmannakåren - en succé från Harvard Law School.

 

Nu ställdes HUAC inför frågan om den skulle lita till de sensationella angivelserna från den oborstade Chambers, en före detta kommunist och bohemisk murvel. Det skulle vägas mot Hiss rykte och hans förbindelser i den absoluta toppen inom amerikansk politik och kultur.
Problemet ställdes på sin spets när Hiss omedelbart krävde att få vittna inför kommittén för att under ed motbevisa Chambers anklagelser. Det fick han och hans första framträdande blev en framgång. Med sin vanliga charm gjorde han ett gott intryck på opinionen. Han förnekade att han varit medlem i kommunistpartiet, arbetat för Sovjet, att han känt kommunister och att han någonsin träffat Chambers.

 

Ord stod mot ord och det talade till Hiss fördel. Hans till synes oklanderliga karaktär tycktes utslagsgivande. HUAC var därför på väg att backa och avskriva Chambers påståenden som fantasterier, när en ung politiker, medlem i HUAC, som anade möjlighen till en nationell politisk karriär, grep in. Politikern var Richard Nixon som övertygade HUAC att kalla in Hiss till en konfrontation med Chambers. Konfrontationen blev den första i en serie katastrofer för Hiss. Han nödgades erkänna att han känt Chambers under 30-talet, men under ett annat namn.

 

Chambers vidhöll sina anklagelser och gav detaljerade beskrivningar av Hiss spioneri.
Men det räckte inte till ett avgörande i skuldfrågan. Nixon satte press på Chambers och det visade sig att han hade gömt undan för Hiss graverande material. När Chambers lämnade kommunismen hade han för att skydda sig mot risken för likvidation mikrofilmat de sista dokument som hans cell levererat. Hårt pressad av Nixon lade han fram dokumenten för HUAC.

 

De blev den andra katastrofen för Hiss. Dokumenten innehöll nämligen avskrifter av hemlig information från utrikesdepartementet - avskrifter gjorda på Hiss skrivmaskin. Experter konstaterade att typerna på den maskin som avskrifterna var gjorda på stämde exakt med typerna på Hiss privata korrespondens.
Saken fick därmed en allvarligare vändning. Hiss stämdes inför domstol, där han fortsatte att förneka alla anklagelser som riktats mot honom.

 

Trots att han hade hela etablissemanget på sin sida, föll han i rättegången och dömdes till fängelse - dock inte för spioneri utan för mened.
Juryn hade litat mer på den oborstade Chambers än på den oklanderlige Hiss. Bevisen mot Hiss var starka, men inte vattentäta och Chambers rykte var inte fläckfritt. Det stärkte intrycket av att det var en personlig vendetta. Opinionen delades mellan två läger som sedan skulle strida om skuldfrågan i 50 år.

 

För att förstå den intensitet som kampen mellan Chambers och Hiss fick i den offentliga debatten måste man dröja vid Roosevelts New Deal- politik. New Deal var något nytt och främmande för den individualistiska privatkapitalismen i USA. Den sökte en bot för depressionen i kollektiva lösningar och kollektiva organisationer. Det är det närmaste USA någonsin har kommit en europeisk välfärdspolitik. När den segrade innebar det ett halsbrytande trendbrott i amerikansk politik.

 

Den nya trenden skulle genom kriget och Roosevelts karisma sträcka sig över fyra presidentperioder.
För republikanerna var tiden en mardröm. Det såg ut som om liberalerna för evigt tagit makten och republikanerna sökte varje möjlighet att störta den förhatliga regimen.

 

Det kalla kriget med dess idéer om kommunistiska infiltration tycktes ge en möjlighet att diskreditera demokraternas trovärdighet. Det var detta mål som föresvävade både Nixon och McCarthy.

 

Med Alger Hiss som kommunistisk spion hade de fått en måltavla som kunde skada hela det liberala etablissemanget.
Reaktionen från liberalt håll blev att försvara Hiss till varje pris. Hans öde tycktes förknippat med hela vänsterns framtid. Debatten blev på grund av dessa övertoner oerhört inflammerad. Häftigheten minskade inte genom att Hiss efter sin korta fängelsedom under hela sitt långa liv oförtrutet sökte rentvå sig från alla misstankar. Framgångar avlöste nederlag i den långa kampen. Men under de 40 år som Hiss slogs för att rentvå sig får man säga att han i huvudsak var framgångsrik, även om han aldrig nådde ända fram.

 

Under årens lopp har det kommit en strid ström av böcker om affären Hiss. Till de viktigaste hör Chambers självbiografi "Witness" som är en ovanligt stark berättelse och som räknas som en av de stora självbiografierna i amerikansk litteratur. Den är präglad av Chambers antikommunism, men den har en puls och en språklig kraft som gör den läsvärd oavsett vilken politisk färg man har.
I övrigt grupperar sig litteraturen efter stridens huvudlinje - de som frikänner Hiss och de som skuldbelägger honom.

 

Under det senaste decenniet har dock slutlig klarhet skapats. Det har skett genom öppningen av ryska arkiv och av de så kallade Venonadokumenten. Av dessa båda säkra källor framgår det att Hiss utan tvivel var spion och att Chambers anklagelser var korrekta.

Håkan Arvidsson
är universitetslektor i historia vid Roskilde universitet.
Ovanstående är en något förkortad version av en artikel publicerad av SVD under strecket 21/4 2004
Vill du läsa artikeln oavkortad,
finns den här i utskriftformat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Whitaker Chambers