Aktuell Tidsperiod
 

 

1901---------------------------------------------1996
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Alger Hiss Hög amerikansk statstjänsteman
 

Presidentrådgivare och förrädare

 

Presidentrådgivaren

 

Inför sitt livs rättegång

 

 

I försvar för sin heder

 

 

Tilldelad röda stjärnan för lojalitet till sovjetunionen

 

 

 

 

 

 

Alger Hiss, var en amerikansk jurist, ämbetsman och FN-diplomat som 1948 anklagades för att ha varit sovjetisk spion och i samband med det fälldes av domstol för mened 1950. Han dömdes till fem års fängelse.

Alger Hiss tog juristexamen vid Harvard Law School 1929. Hans studieresultat uppmärksammades av den blivande presidentrådgivaren Felix Frankfurter. Efter Franklin D Roosevelts valseger 1932 blev Frankfurter snabbt en pålitlig och lojal rådgivare till den nye presidenten. I denna roll rekryterade Frankfurter Alger Hiss till den nya administrationen 1933, för att arbeta med jordbruksfrågor inom ramen för den nya New Deal politiken. Via finansdepartementet kom han till utrikesdepartementet 1936 där han med tiden fick en framträdande roll.
Vid Jaltakonferensen 1945 var han rådgivare åt Roosevelt och samma år tillförordnad generalsekreterare för FN:s konferens i San Francisco. 1946 lämnade han arbetet hos regeringen och blev ordförande för Carnegie Endowment for International Peace.

Whittaker Chambers, avhoppad före detta kommunistkurir vittnade inför representanthusets utskott för oamerikansk verksamhet, i augusti 1948. Chambers anklagade då, sensationellt Alger Hiss för att ha varit medlem i amerikanska kommunistpartiet sedan mitten på 1930-talet och för att ha gett honom hemligt material under tiden han arbetade i administrationen som Chambers skulle vidarebefordra till sin kontaktman inom GRU.

Hiss förnekade anklagelserna och inledde en process om ärekränkning mot Chambers utan resultat. Detta följdes av att Chambers för första gången berättade om kopior på hemliga UD-handlingar som Hiss under slutet av 1930-talet skulle ha lämnat över till honom i avsikt att materialet sedan skulle vidarebefordras till en sovjetisk agent. Dessa kopior överlämnades till domstolen.
Detta blev en avgörande bevisning mot Alger Hiss.

Hiss kunde inte åtalas för spioneri eftersom preskriptionstiden för det misstänkta brottet gått ut, men han åtalades istället på två punkter för mened och fälldes för båda till fem års fängelse.

Rättegången mot Alger Hiss orsakade en intensiv debatt beroende på att avgörande bevisning från det topphemliga Venonaprojektet av sekretesskäl inte kunde användas som bevis.
Debatten hade delvis inrikespolitiska drag och återspeglade stämningsläget i USA med utbredd kommunistskräck under kalla krigets inledning. Mera om gåtan Alger Hiss.

Efter tre år i fängelse frigavs han i förtid i november 1954 och återvände till privatlivet. Alger Hiss hävdade fram till sin död att han var oskyldig.

Efter att meddelanden inom Venonaprojektet blivit offentliggjorda 1995, pekades Hiss ut som den sovjetiska spionen som gick under kodnamnet ALES och allt tyder på att han var skyldig. Anklagelserna om att Hiss var spion fanns redan i ett memorandum till Vita huset från FBI den 29 maj 1946, och Venonaprojektet identifierade ALES som Hiss redan 1950
Med publiceringen av boken Spies: The rise and fall of the KGB in America, 2009, borde alla tveksamheter om Alger Hiss skuld vara slutligen undanröjda.
Författarna, har genom inte mindre än fyra helt oberoende källor, kunnat bevisa detta.

Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget?

Skrivet av: Stig Hertze

Källor:
Encyclopedia Britannica 2010
Venona, Haynes & Klehr Yale University Press 1999
The Haunted Wood, Weinstein & Vassiliev Random House1999
Cold War Isaacs & Downing Abacus 2008

KGB kunde välja bland hågade spioner i USA, SVD under strecket 2010-12-27

Senast uppdaterad: 2011-01-03