Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


Brezjnevdoktrinen
Krav på alla socialistiska länders anpassning till Sovjetunionen.
 


Pragvåren 1968

 


Större bild

 

De sex Östeuropeiska länderna som fick foga sig i doktrinen

Större bild

 

Som ett försvar för sitt agerande i Tjeckoslovakien, som ledde fram till ett militärt ingripande den 21 augusti 1968, publicerades den 24 september en artikel i Pravda, det sovjetiska kommunistpartiets officiella tidning.
Rubriken löd “självständighet och de socialistiska ländernas internationella förpliktelser

Friheten för främmande (dvs. icke sovjetiska) socialister att bestämma sitt eget lands utvecklingsväg måste underordnas den världsomspännande marxismleninismens sak.
Inget som helst beslut som de fattar får skada vare sig socialismen i ett land eller de fundamentala intressena för andra socialistiska länder och inte heller den världsomspännande arbetarrörelsen

Detta innebar att varje kommunistparti inte bara är ansvarigt mot sitt eget folk, utan mot alla andra socialistländer och mot hela den kommunistiska rörelsen.
Med andra ord måste kommunistländer underordna sin självständighet kommunismens intressen som helhet, som den definierades av Sovjetunionen.
 

Denna doktrin uppfattades av de östeuropeiska ländernas ledningar som i högsta grad en realitet.
Efter Helsingforsavtalet med krav på mänskliga rättigheter, började dock en långsam förändring som med tiden resulterade i att händelser i de olika länderna kom slag i slag.
På en förfrågan i oktober 1989 om Brezjnevdoktrinen fortfarande gällde, meddelade en sovjetisk presstalesman skämtsamt:
Polen gör det på sitt sätt Ungern på sitt vis. Numera har vi en Sinatra doktrin. De östeuropeiska staterna gör det Their Way

 


Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget,
klicka här

 

 

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2015-06-02