Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

                                                                       /---------------------

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

 

 

 


J35F med två RB27 och två fälltankar
J35F med två RB27 och två fälltankar

 

  J35F.  Siktesradar PS-01/011A

   Prestandahöjande modifieringar "Hawée 1"      Notis 1

 

PS-01/011 var ursprungligen konstruerad för att J35F skulle kunna bekämpa mål på hög höjd. Även i elektroniskt störd miljö skulle den förse radarsiktet med data fram till avfyring av vapen.
Senare förändrades dock störhotet bland annat beroende på introduktionen av backvågsröret, carcinotronen och senare TWT-förstärkare för störningsgenerering.
Mot en framtagen övningsstörutrustning kunde träning att hantera nya typer av störning genomföras. J35F-piloterna upplevde då att de fick stora svårigheter att fullfölja ett anfall med godkända följedata från radarn till siktet innan avfyring av sina vapen.

Modifieringar utarbetades som berörde de områden i radarn som påverkades av störningarna. FV-ledningen medgav utprovning och senare modifiering i 120 J35F. Bonuseffekter medförde bland annat att radarn fick förbättrade låghöjdsprestanda och manöverlogik.
Modifieringarna avsåg att förbättra beväpningssystemet så att siktet åter kunde möjliggöra inriktning och avfyring av RB27 och RB28 även under störda förhållanden.
Modifieringarna innebar att J35F radar fick avsevärt bättre prestanda inför det förväntade hotet under 1980 och 90-talet
 

Läs mera om modifieringen här!

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2008-10-05