Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

                                                                            /===========

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

  J35J  Beväpningssystem

 Prestandahöjande modifieringar "Hawée 2"         Notis 1
 

 


J35Johan
J35Johan    Foto SFF

 J35F beväpningssystem var ursprungligen utformat för bekämpning av stora mål på hög höjd. Senare uppstod behovet av att J35F skulle kunna operera på lägre höjder och mot nya typer av mål. Beväpningssystemets var inte anpassat för detta ändamål avseende radarfunktioner, vapenvalssystem och robotprepareringar. Prov med bl.a jaktrobot RB27 visade dock goda prestanda även på låga höjder vilket innebar att radar PS01/011 samt RB27s´ ZON-rör begränsade systemets användning.

Modifieringar utarbetades som berörde de områden i beväpningssystemet som påverkades av den nya hotbilden. FV-ledningen understödde utprovning och medgav modifiering i J35F för utprovning och senare 66 st. J35J.

Modifieringarna avsåg att ge J35J-piloten ett mer i tiden anpassat beväpningssystem gentemot den aktuella hotbilden.
Modifieringarna innebar att J35J beväpningssystem fick avsevärt större slagkraft mot det befarade hotet under 1970- och 80-talen:

Vill du veta mer klicka här

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2008-10-02