Operativ Tidsperiod
 

 

                            /----------------------1998
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 


Flygradioanläggning
Större bild


Flygradio blockschema
Större bild


Antenninstallation
Större bild


Öppen del av motmedelsinstallation
Större bild

Avioniksystem J32E                     Notis 2

 

1972 modifieras ett antal J32B till störflygplan J32E
I samband med modifieringen avlägsnades viss utrustning i det ursprungliga avioniksystemet för J32B. Följande materiel utgick för att bereda plats för störutrustning:

Följande utrustning infördes:

1977 genomgår alla störflygplan J32E en omfattande modernisering av befintligt avionik. Ny utrustning införs:

 • Navigeringsradar PN-595

 • SSR-transponder PN-837

 • Ytterligare två flygradio FR-21

 • Flygradio FR-28

Utöver detta modifierade avioniksystem tillkom störutrustning för den speciella rollen som störflygplan:

 • Signalspaningsmottagare INGEBORG med antenner i radomen täcktes radarfrekvensbanden S, C och L

 • Störsändare G24 med antenn i radomen med alternativt tre frekvensband S, C och L. Samverkade med yttre störkapsel  Adrian.

 • Apparat 91B bredbandig störsändare senare integrerad med Ingeborg

 • MERA Radio stör- och sökstation för VHF och UHF banden

 • Bandspelare FB-6, användes bl.a för att sända falska meddelanden/störningar

 • Nytt Interfonsystem

 • Integrering av kapslarna:

  • PETRUS störkapsel X band även radarvarnare avsedd för störning av flygradar och robotradar

  • ADRIAN störkapsel S och C band avsedd för störning av landbaserad- och fartygsradar

Avioniksystemet i J32E hade nu ett utförande väl anpassat till rollen som störflygplan

1979 införs på ett antal J32E transponder ”Vega” för övning med arméns elledningsradar PE-09

1984 Införs prestandahöjande modifieringar på kapsel Adrian

1985, prestandahöjande modifieringar införs på kapsel Petrus. Ny benämning; Petrus Ny, även ”Petrucha” förekom
 

Sammanställt av: Stig Hertze

Senast uppdaterad 2020-02-17