Artiklar om underhåll inom Flygområdet

  • Styrande dokument
    Det Tekniska Ordersystemet, TO för Flygplanunderhållet inom Flygvapnet under tidsepoken för Fpl 29, Fpl 32, Fpl 35 och Fpl 37.
     

  • Konfigurations-TO och UFS
    AEF har skannat Konfigurations-TO (Teknisk Order) och -UFS (UnderhållsFöreskrift System) för Flygplan 29 (Tunnan), Flygplan 32 (Lansen), Flygplan 34 (Hawker Hunter), Flygplan 35 (Draken) och Flygplan 37 (Viggen).
    Underhållsplanerna visar respektive flygplanversions konfiguration under flygplanens livstid.