Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Flygvapnets Navigeringshandbok

Utgiven av Flygvapnet 1977.

Handboken var avsedd att användas vid utbildning i navigering
och togs fram av Teleplan AB på beställning från FMV.Innehåll      ( = pdf-format. Kräver Adobe Reader eller motsvarande)

 

1.           Introduktion  ( 0,4 MB)
Målsättning, definitioner, historik, navigering, källor 

2.           Jorden och dess koordinater   (  0,4 MB)
Universum, jorden, latitud och latitud, avståndsmått, färdlinjer, riktningsangivelse 

3.            Geofysik   (  0,6 MB)
Allmänt, kraftekvationer, magnetfält, meteorologi, jonosfären, elektromagnetiska vågor 

4.            Tid   (  0,4 MB)
Allmänt, årstiderna, dygnsvariationer, atomtid 

5.            Kartor  (  1,2 MB)
Allmänt, flygkartor, noggrannhet, referenssystem, lägesangivning, bestämmelser, sjökort 

6.           Navigeringsbegrepp   (  0,4 MB)
Position och rörelse, positionsbestämmelse, noggrannhet och felstatistik 

7.            Datorer   (  0,3 MB)
Allmänt, digitala datorer, analoga datorer 

8.             Autonoma givare och givarsystem   (  2,1 MB)
Allmänt, luftdatasystem, accelerometrar, gyron, kurs- och attitydgivare, sextanter och stjärnföljare, dopplerfartmätare, radarhöjdmätare, tröghetsnavigering, tidmätning 

9.            Radiosystem   (  1,7 MB)
Allmänt, pejlar och homing, bäringsmätning, avståndsmätning, hyperbelsystem, satellitsystem 

10.       Radar   (  0,9 MB)
Allmänt, markradar, flygburen radar, sekundärradar och IK-utrustning 

11.       Presentationshjälpmedel   (  1,1 MB)
Allmänt, navigeringsindikatorer, flerfunktionsindikatorer 

12.       Flygtrafikledning   (  0,4 MB)
Allmänt, trafikledningssystem, regler och normer, framtiden, kollisionsvarningssystem 

13.       Manuell navigering   (  1,1 MB)
Allmänt, metoder och hjälpmedel, metodik, olika uppdragstyper 

14.        Automatisk navigering   (  0,4 MB)
Definitioner och klassificering, dödräknande system, automatisk positionsmätning,   hybrida system, beräkning av styrorder 

15.       Landning, system och metoder   (  0,9 MB)
Allmänt, landningssystem, landningsnormer 

16.        Telestörning   (  0,1 MB)
Oavsiktliga störningar, avsiktliga störningar  

17.       Litteraturförteckning   (  0,1 MB)
 

18.      Benämningar och begrepp   (  0,1 MB)
 

19.       Bilagor   (  0,8 MB)