Klicka här för att komma till AEF:s startsida

 

Bildkollage och filmer över CVA:s historia
 

 • En 9 minuter lång film om avtackning av CVA:s första styresman, Otto Dahlin, 30/6 1961. Tal av tillträdande Anders Högfeldt och avgående Otto Dahlin. All personal samlas vid Byggnad 1. Musikkår och många bilder på området. Med speakertext.
   

 • En 49 minuter lång film om nio händelserika år vid CVA (1954 - 1963). Filmen inspelad med anledning av CVA-chefen Anders Högfeldts 50-års dag 22 april 1963. Med speakertext.
   

 • Historien om CVA flygfält. 
   I oktober 1942 påbörjades dikningsarbetena och på våren 1944 såddes flygfältet med gräs. Första landningen gjordes 16 november 1944.
  I januari 1945 landade det första flygplanet av typ J22 för översyn.
   

 • Ett bildkollage från CVA-dagen 11/9 1960 (9 bilder) och Familjedagen 5/9 1965 (52 bilder)
   

 • En 21 minuter lång film från Familjedagen 5/9 1965. Producerad av Sturebild Arboga. Med speakertext.
   

 • Bilder från staden Arboga, tågstationen, ån, sjukhuset och marknaden. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye. Filmen finns på Svenska Filminstitutets Filmarkiv. En 5 minuter lång film från 1924.  Gå till filmen.
   

Arbetsplatsbilder

 Verksamhet

Sammanställt av

Flygplan, Radio och Tele 

Hans Ekman

Lärlingsutbildning 

Bertil Söderberg

Flygplan, Instrument och Kamera 

Inge Wallén

Autotes

Alf Gustafsson

Markradio 

Evert Bengtsson

Sjuk- och hälsovård

Åke Sernler/Carl Nyström

Arboga-arbetena 

Åke Sernler

Flygplanöversyner 1944-1961

Åke Hj Ahlin

Hur CVX blev CVA

Åke Sernler/Edvard Bäck

Berget Etapp 2 - Motor och apparatprovning

Åke Sernler

Byggnader ovan jord 

Åke Sernler

Ny hälsovårds- och vaktbyggnad (1976)

Åke Sernler

Vakt och Driftvärn

Bertil Blomqvist

Trafikledning och flygfält

George Molander

CVA Markradar 

Roland Olsson

Elektronik, Transmission

Anton Löfgren

Motoröversyner

Henry Jersby

Vapen

Bertil Henriksson

Robot

Arne Rydeborg

Flygsimulatorteknik 

Anders Unell