Allmänt

Generell, historisk information om Flygvapnet. Dokument och filmer.

Uppdaterad 2022-10-04

Titel

Författare

Flygvapenhistoria i tre avsnitt:

Förepoken, tiden före 1936 Materielanskaffning via gåvor, politiska beslut, ett självständigt flygvapen.

1936 start mot framtiden KFF historik, flygindustrin tar form, anskaffning under ofredsår

Vårt flygvapen efter 1945 Prestandautveckling, några föregångsmän

 

Avsnitt ur
Det bevingade verket

FMV 1986

Flygvapnets historia 1926 till 1996.
Flygvapnet firade sin 70- åriga verksamhet som försvarsgren.

 

Lennart Berns
FlygvapenNytt
1996 nr 3

Flyghistoria från flygvapnets första egna flottilj 1929-1979
6 avsnitt ur boken "Kungl. Västmanlands Flygflottiljs Historia"
LIBRIS-ID:604901 Digitaliserat av AEF

 

 

Gösta Odqvist et al.

Med Flygvapnet i FN tjänst
”FN är inte till för att föra människor till himlen utan att rädda dem från helvetet” (Dag Hammarskiöld)

 

Lennart Berns
FlygvapenNytt
1995 nr 4

Flygvapnets teletekniska utbildning
Utvecklingen från 1929 fram till dags dato.

 

 

K-G Andersson

Saabhistoria 1937-1997
Dramatik och Dynamik under 60 år

 

Gert Petersson
FlygvapenNytt
1997 nr 3

Incidentberedskapen
 Hade sin grund i nedskjutningen av ett signalspaningsflygplan ur flygvapnet över internationellt vatten i Östersjön.

 

 

AEF Stig Hertze

Med invasionen i sikte. En beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966. Magisteruppsats framlagd 2008.

 

Tomas Pettersson
Stockholms universitet

Svenska Flygmuseer
Sammanställning av alla flygmuseer i Sverige.

 

Svensk Flyghistorisk Förening

Försvarets Historiska Telesamlingar.
Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system. Här finns många dokument för nerladdning.

 

 

FHT

FILM Militärflyget i Sverige från 1910 till våra dagar
Mycket informativ film om det svenska militärflygets historia i sex epoker under åren1910 -  
Länkar till de sex avsnitten.

 

Producerad av SVT

 FILM   Wings of Sweden  
Behandlar den svenska utvecklingen från B17 till JAS39 med en inledande historisk bakgrund, där även Saabs bilutveckling berörs.
Uppdelad på fem delar.

 

Discovery Channel

FILM    Flyguppvisning med SK 61 och Team 60   (6 minuter)

 

FV IT-studio

FILM    Flygpionjärer på Malmen  (2 delar, 25 resp. 8 min)Om flygets utveckling från Flygarbaronen Cederström fram till Flygplan 35 Draken.

 

Armé- Marin- och Flygfilm.

FILM    Målflygdivisionen på Malmen 1967 till 1997  (13 minuter)
Målflygdivisionen hade en central roll i flygvapnet för utbildning av flygförare i skjutteknik med automatkanon och jaktrobotar. Dessutom att i störmiljö hantera vapen och tillgängliga motmedel.
Filmen visar målflygets uppgifter och teknik.
Många intervjuer och fina flygvyer.

 

Försvarets Bildbyrå 1999

FILM   Flygvapnet 25 år  (1951)
Flygvapnets första kvartssekel illustrerade med bilder från bl. a. Stockholm, Östersund, Trollhättan och Ljungbyhed.

https://www.filmarkivet.se/movies/flygvapnet-25-ar/

 

 

Svensk Filmindustri

Filmarkivet.se