Innehåll i avsnittet Flygsimulatorer
 

Titel

Författare

Flygsimulatorn – från krabba till superdator
Flygsimulatorernas viktiga roll i försvaret

Försvarsmakten

The Link Flight Trainer Har skolat in 10-tusentals piloter
 Historien från 1929 - om Linktrainer och dess efterföljare
A Historic Mechanical Engineering Landmark

Roberson Museum and Science Center, Binghamton, New York

Flygsimulatorer för J35, SJ37 och JA 37
Översiktlig notis om flygvapnets flygsimulatorer och dess roll att effektivisera flygutbildningen och möjliggöra övningar av nödsituationer som skulle vara för riskabla att öva i luften.

AEF Stig Hertze

Flygsimulatorer som tillhörde flygsystem 35
var en integrerad del i utbildning och träning av flygförare i Drakensystemet. Här berättar författaren, simulatoringenjör vid F16 1964-2003, om de tio Drakensimulatorer som varit i bruk inom flygvapnet.

AEF Ingemar Nilsson

En glimt från F16 simulatoravdelning, användning vid typinskolning av nya flygförare till J35 Draken. Antal komponenter som ingår i denna analoga simulator redovisas.

TIFF 1971 nr 2 sid 5

Vi flyger säkert - AJ37 simulatorn presenteras.
Simulering av olika flygplansystem har med åren blivit alltmer fullständig. Flygföraren kan nu under säkra förhållanden bland annat öva nödsituationer, träna i gränsområdena av flygenveloppen, instrumentflygning och taktiskt uppträdande

TIFF 1971 nr 3 sid 15

Gert Cajvall

Nya simulatorer för jaktviggen.
Med ett nytt avancerat vidvinkligt visuellt system som medger förbättrad träning i luftstrid, anfall mot markmål samt start och landning.

TIFF 1979 nr 2 sid 28

Gert Cajvall

Simulatorer för utveckling och utprovning
Vid Saab-Scanias flygdivision i Linköping pågår utvecklings- och utprovningsarbetet med JAS39. Simulatorer spelar en viktig roll, och vid simulatorcentralen finns två större JAS-simulatorer.

TIFF 1986 nr 2 sid 4

Bo Samuelsson

Simulator för "Draken"

Bergtrollet 1962 nr 2
Per Granström

Realistiska hot visas I Herkules simulatorn
Hercules-simulatorn vid F 7 i Såtenäs utvecklas till att bli en av de bästa i världen. Det ger svenska transportflygbesättningar en unik möjlighet att öva flygning i simulerade hotmiljöer med hög grad av realism

FlygvapenNytt
2001 nr 4

Bo Andersson

F7 Gripencentrum - Här utbildar vi Gripenpiloter
Med denna satsning på flygutbildningssystem JAS 39 bedömer vi att det finns goda möjligheter att lyckas i det inget annat land gjort före oss: Att utbilda en och samma pilot att klara av de tre rollerna -jakt, attack och spaning.

FlygvapenNytt
1996 nr 1

Stig Bolin och Claes-Göran Paulsson

VIDEO J35 simulator 2:48 min
Simulatorflygning över Stockholm

YouTube