Stridsledningssystem

 

Uppdaterat 2015-10-18

Titel

Författare

Transportabel luftbevakningscentral, AN/TTQ-1
Redan efter första världskriget stod det klart att man måste skydda sig bättre mot anfall från fientliga flygstridskrafter. Genom förvarning och lämpliga motåtgärder kunde man minska verkningarna av sådana anfall, en uppgift som skapade luftförsvaret.

K-G Andersson

Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50 – Stril 50
Stril 50 blev benämningen på det nya stridslednings- och luftbevakningssystem för luftförsvaret som började byggas ut i Sverige i slutet på 1940-talet.
Utformningen av Stril 50 baserades på införandet av moderna radarstationer, en i grunden ombyggd optisk luftbevakning, ett omfattande signalnät bestående av direkta telefonförbindelser på tråd och radiolänk samt ledning av såväl jaktflyg som luftvärn från gemensamma luftförsvarscentraler.

John Hübbert

Strilsystem m/60
Strilsystem m/60 var ett för den tiden unikt ledningssystem för luftstridskrafter. Systemet utgjordes av ett stort antal anläggningar och delsystem infologiskt sammanknutna genom kommunikations- och databehandlingssystem.
Bakgrunden till Stril 60 var den tekniska utvecklingen av flygplan vilken medförde att flyghastigheterna och flyghöjderna ökade och att vapen och sikten gjorde det möjligt att avlossa vapnen på allt längre avstånd från målet.

Arne Larsson

Stridsledningssystemet STRIL 60.
Stridsledningssystem STRIL 60 anpassades i första hand till jaktflygplan J35 Draken och dess avioniksystem, även kallat System 35. Artikeln beskriver Strilsystemet och dess utveckling och specifika samband gentemot System 35. Beskrivning av flygplanets system finns i separata artiklar om de olika versionernas krigsfunktion.

Göran Hawée

Radargruppcentral Rrgc/F
Flygvapnet byggde under 1960-talet åtta radargruppcentraler som alla ingick i Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningssystem Stril-60. Radargruppcentralerna, vars uppgift var luftbevakning, stridsledning av jaktflyg och robotförband samt luftförsvarsorientering, fanns i skyddade bergrum.

Arne Larsson