Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod

 F 16 Uppsala
F 16 Uppsala

 

Officiellt namn

Kungl. Upplands Flygflottilj

1943-2003

Verksamhetsslag

Jakt

1944-2003

Lätt Attack

1983-1996

Övrigt

Sektorflottilj O3

1957-1966

Sektor Mitt

1981-1994

Flygplanstyp

J22A FFVS22

1944-1945

J26 Mustang

1945-1952

J29 Tunnan

1952-1962

J35A Draken

1963-1976

J35B Draken

1962-1964

SK35C Draken

1962-1986

J35F Draken

1976-1986

SK60B/C

1983-1996

JA37 Viggen

1986-2003Huvudentré med vaktbyggnad
Huvudentré med vakt-byggnad
 

Uppsala Garnisonsmuseum Museet invigdes när F16 50-årsjubilerade 1993. Bland samlingarna finns ett stort antal föremål, foton och handlingar.
Flygplanen J29A, J35A, SK35C och JA37 är utställda.


Länk till Garnisonsmuseet

Kungliga Upplands flygflottilj
 

Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade, för Uppsala stads räkning, redan under 1939 påbörjat arbetet med att anlägga ett flygfält vid Ärna norr om Uppsala.
1942 års försvarsbeslut fastställde att Ärnafältet skulle övertas av Flygvapnet och att F16 skulle förläggas till Uppsala och sättas upp den 1 juli 1943.
Samtidigt beslutades att flytta Flygkadettskolan från F5 i Ljungbyhed till Ärnafältet och tilldelas förbandsnummer F20.
På F16 anläggs två start- och landningsbanor. Den första s k ”Atlantbanan” kom till som reservbana för atlanttrafiken till Bromma flygplats och en korsande bana anlades för jetepoken. Även en berghangar anlades.

Kort historik
1944
Den första jaktdivisionen utrustad med jaktplanet J22 operativ.
1946 Start- och landningsbana 03-21 med sträckningen 30 – 210 grader byggs, 49 m bred och 1700 m lång.
1945 började något av en epok i flottiljens historia. F16 fick som första flottilj i Sverige det amerikanska jaktplanet North American P 51-D Mustang, J 26.
De nästan nya J22 överfördes till F10, då stationerade på Bulltofta, för att med helsvenska jaktplan bevaka vår sydliga gräns.
1953 Korsande start- och landningsbana 08-26 färdigställs.
1952 Efter viss ”jeterfarenhet” från några pass med J28B Vampire på F18, avlöstes Mustangerna av J29 Tunnan. Jetåldern hade gjort sitt inträde på F16.
1956 Berghangaren med två nedfarter klar att tas i bruk.
1961 J35A och J35B, de första versionerna av Draken ersätter J29.
1962 Centraliserades typinflygningsskedet TIS för utbildning på fpl 35 till F16. Med detta tillfördes den tvåsitsiga SK35C.

På F16 installeras flygvapnets första flygsimulatorer för J35A.
1964 J35B ersätts med J35A
1968 F16 tilldelas SK60A, vilka ersätter J29F för flygutbildningen av F20 kadetter.
1976 J35A ersätts med J35F1. Draken var i olika versioner i tjänst på flottiljen i 25 år.
1983 Lätta attacken kom till 5 div från F21 med SK60B/C
1986 3 div ombeväpnas till JA37 Jaktviggen.  F16 tilldelas digital JA37- simulator med visulator.
1987 2 div ombeväpnad till JA37 och fpl 35 avföres helt från F16
1990 Separat Typinflygningsskede för JA37 jakt-TIS  etableras på F16
1993 JA37-simulator modifierad för unik taktikträning mot stora målförband
1996 Lätta attacken avvecklas
 

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F16 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?


Avveckling
I enlighet med riksdagens beslut i maj 2001 lades F16 ned 31 december 2003.
 

Länk till Ärna Kamrat- och Veteranförening

 

Flyging 1 gr Sigvard Berg skrev en artikel "F16 Kungliga Upplands Flygflottilj" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1964Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F16 vid den tiden.

 

Skrivet av Stig Hertze


Källor: Vingar över Uppland F16 1943-1993 Upplands Flygflottilj 1993

Senast uppdaterad: 2016-02-29