Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 

                                                                           

 

J33 Venom
Nattjaktflygplan
Nattjaktplan Jaktplan

de Havilland DH 112 Venom NF2 (NF51)             Notis 2
 

  

 

J33 Venom Nattjaktflygplan-1
Större bild


J33 Venom Nattjaktflygplan-2
Större bild
 


J33 Venom Nattjaktflygplan-3
Större bild


 

Data prestanda

Motor
Dragkraft

DH Ghost RM-2A 2270 kp

Spännvidd 

12,66 m med FT

Längd

11,2 m

Höjd

2,06 m

Max startvikt

5640 kg utan FT

Bränsle

1540 liter

Fälltankar FT

2x365 liter

Max fart planfl.

900 km/h

Max fart

1020 km/h utan FT

Max höjd

11800 m

Stigtid 8km
Med FT

4,4 min
5,4 min

Beväpning

Kanoner
Sikte

4x20 mm
Gyrosikte Mk 5

IR-sikte

 

 

Venom SE-DCD vid RFN

Venom SE-DCD vid RFN

Bakgrund
1948 offererade de Havilland det brittiska flygvapnet, RAF en ny variant av Vampire avsedd för attackuppdrag (eng. Fighter Bomber) försedd med kraftigare motor.
Venom ärvde konstruktionssättet från Vampire. För sista gången använde de Havilland denna teknik med komposit- trä/metall i ett högpresterande krigsflygplan.
Den första versionen FB.1 flögs 2 december 1949 och blev operativ i RAF under 1952.

Nästa version var en tvåsitsig version som nattjaktflygplan NF.2 (eng. Night Fighter) som provflögs under 1950 och blev operativ i RAF 1953.

Beslut om svensk anskaffning
Behovet att ersätta de föråldrade nattjaktflygplanen J30 Mosquito på F1 blev alltmer uppenbart under 1950, bland annat med hänsyn till flygsäkerheten.

Den ursprungliga planen, som var att ersätta J30 Mosquito med J32 Lansen först 1955, fick omprövas.
Flygförvaltningen valde som ersättning den brittiska de Havilland Venom, ett val grundat på de goda erfarenheterna från J28 Vampire från samma tillverkare.


Avtal om leverans av 35 de Havilland Venom skrevs i januari 1951. Ett andra avtal i juni. Totalt 60 Venom levererades under 1953 och 1954. Dessa fick beteckningen J33.
Avtalen förutsatte att motorerna, RM-2A som licenstillverkades hos Flygmotor i Trollhättan till Saab 29 skulle tillverkas där och skeppas över till England för montering i flygplanen.
Vapen skulle levereras av KFF och installeras vid fabrik.
Vidare skulle flygplanen i huvudsak levereras utan avionik då flygförvaltningen avsåg att flytta över befintlig materiel från J30 Mosquito.

Modifieringar
J33 genomgick två modifieringsetapper delvis styrda av erfarenheter i England. Dessa utfördes på CVV i Västerås. Den första etappen under 1953 och 1954 omfattade i huvudsak:

·        Förbättring av flygegenskaperna i vissa fartområden

·        Flygsäkerhetsförbättringar

·        Installation av Spaningsradar PS-20

·        Tillfällig montering av Navigeringsradar PN53

·        Nya fenantenner för navigeringsradar mm.

 

Den andra modifieringsetappen under 1955 och1956 omfattade bland annat:

 • Modifiering av bromssystem och huv.

 • Införande av stallfenor och spaltvingar.

 • Införande av Radarhöjdmätare PH-10

 • Införande av PN-50  (PN-504A) som ersatte navigeringsfunktionen i PN-53 som därmed enbart användes för IK-frågning.

 • Installation av svenskutvecklat (FOA) IR-sikte för siktning av föraren i slutskedet av ett anfall i mörker.
  P
  åbörjas under 1956

I tjänst på F1
Den första J33 landade på F1 den 20 december 1952 därmed utrustades flygvapnet med Venom parallellt med RAF.
Flygsäkerhetsmässigt blev J33 en framgång. Haverifrekvensen räknat per 100 000 flygtimmar blev endast en fjärdedel jämfört med J30 och hälften jämfört med J29.

Avveckling
Med början sommaren 1959 ersattes J33 successivt av J32B fram till oktober 1960.
J 33 avfördes slutligen den 24 oktober 1960

Fyra Venom civilregistrerades av Svensk Flygtjänst Flygtjänst och var operativa vid RFN i Vidsel åren 1958-1968 för målgång och utprovning av släpmål. Vidare som följeflygplan till Jindivik, som var Sveriges första förarlösa flygplan (11 maj 1959).

Elsystem: 24V DC

Avionik:

Läs mer:
Mera om svensk nattjakt på F1 

Nattjakten går in i jetåldern. Utdrag ur Hässlöbladet nr 1 2001
 

 

Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2017-09-07

 

Källor:

 • J33 Venom Mikael Forslund Allt om Hobby 1998

 • FV beskrivningar